Bảng quy cách tiêu chuẩn Thép ống Đường kính OD, độ dày SCH10-XXS, khối lượng kg/m của ống

Bảng quy cách tiêu chuẩn Thép ống Đường kính OD, độ dày SCH10-XXS, khối lượng kg/m của ống

Ký hiệu Bảng quy cách tiêu chuẩn thép ống

  1. NP INCHES : kính thước theo độ inch
  2. OD (mm) : Đường kính thực của ống
  3. SCH 10 , 20, 30... XXS Tiêu chuẩn độ dày của ống
  4.  
  5.  
  1. NP INCHES : kính thước theo độ inch
  2. OD (mm) : Đường kính thực của ống
  3. SCH 10 , 20, 30... XXS Tiêu chuẩn độ dày của ống

 VD:

Ống đường kính phi 21,3 Tiêu chuẩn độ dày SCH 40 có thông số:

 

Ø21.3 độ dày 2.77 (SCH40) khối lượng 1.27 kg/m ( Phần chữ màu đỏ nằm dưới độ ly)

Ống đường kính phi 21,3 Tiêu chuẩn độ dày SCH 80 có thông số:

Ø21.3 độ dày 3.73 (SCH80) khối lượng 1.62 kg/m ( Phần chữ màu đỏ nằm dưới độ ly)

 

 

 

quy cach thep ongtieu chuan ong thep

 

Thông tin liên quan