Thép Trường Thịnh Phát

TRƯỜNG THỊNH PHÁT là một cơ sở tại Bình Dương cung cấp các loại thép, đặc biệt là thép ống chất lượng, uy tín, được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Bên cạnh các loại thép ống như thép ống đúc, thép ống mạ kẽm, thép ống mạ kẽm nhúng nóng thì thép ống hàn là một trong những sản phẩm được mua nhiều nhất vì nó được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

Bảng giá thép ống Hàn đen

Thép ống hàn đen phi 21

Thép ống hàn đen phi 42

Thép ống hàn đen phi 60

thép ống hàn đen phi 114

thép ống hàn đen 127

Thép ống hàn đen phi 168

Thép ống hàn đen phi 406

 

Bảng Giá thép ống Hàn mạ kẽm nhúng nóng

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F21 x 1.9

       5,42

26.600

144.259

F21 x 2.1

       5,93

26.600

157.792

F21 x 2.3

       6,43

26.600

171.010

F21 x 2,6

       7,15

26.600

190.247

F21 x 2.9

       7,85

26.600

208.776

F21 x 3,2

       8,52

26.600

226.597

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F27 x 1.9

       7,05

26.600

187.612

F27 x 2.1

       7,73

26.600

205.708

F27 x 2.3

       8,40

26.600

223.489

F27 x 2.6

       9,38

26.600

249.572

F27 x 2.9

      10,34

26.600

274.946

F27 x 3,2

      11,26

26.600

299.612

F27 x 3.6

      12,46

26.600

331.399

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F34 x 1.9

       9,02

26.600

239.933

F34 x 2.1

       9,91

26.600

263.537

F34 x 2.3

      10,78

26.600

286.827

F34 x 2.5

      12,07

26.600

321.170

F34 x 2.9

      13,34

26.600

354.806

F34 x 3.2

      14,58

26.600

387.733

F34 x 3.6

      16,19

26.600

430.535

F34 x 4.0

      17,75

26.600

472.078

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F42 x 1.9

      11,32

26.600

301.225

F42 x 2.1

      12,45

26.600

331.280

F42 x 2.3

      13,57

26.600

361.021

F42 x 2.6

      15,23

26.600

405.043

F42 x 2.9

      16,86

26.600

448.356

F42 x 3.2

      18,46

26.600

490.961

F42 x 3.6

      20,55

26.600

546.666

F42 x 4.0

      22,60

26.600

601.112

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F49 x 1.9

      13,24

26.600

352.052

F49 x 2.1

      14,57

26.600

387.458

F49 x 2.3

      15,89

26.600

422.549

F49 x 2.6

      17,84

26.600

474.595

F49 x 2.9

      19,77

26.600

525.934

F49 x 3.2

      21,68

26.600

576.564

F49 x 3.6

      24,17

26.600

642.970

F49 x 4.0

      26,62

26.600

708.116

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F60 x 1.9

      16,33

26.600

434.272

F60 x 2.1

      17,98

26.600

478.333

F60 x 2.3

      19,63

26.600

522.079

F60 x 2.6

      22,07

26.600

587.107

F60 x 2.9

      24,49

26.600

651.428

F60 x 3.2

      26,88

26.600

715.040

F60 x 3.6

      30,03

26.600

798.755

F60 x 4.2

      34,66

26.600

921.968

F60 x 4.5

      36,94

26.600

982.512

F60 x 5.0

      40,67

26.600

1.081.845

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F76 x 1.9

      20,82

26.600

553.865

F76 x 2.1

      22,95

26.600

610.514

F76 x 2.3

      25,07

26.600

666.849

F76 x 2.5

      28,22

26.600

750.761

F76 x 2.9

      31,35

26.600

833.965

F76 x 3.2

      34,45

26.600

916.460

F76 x 3.6

      38,55

26.600

1.025.353

F76 x 4.0

      42,59

26.600

1.132.986

F76 x 4.5

      47,58

26.600

1.265.758

F76 x 5.0

      52,50

26.600

1.396.563

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F90 x 1.9

      24,76

26.600

                 658.509

F90 x 2.1

      27,30

26.600

                 726.173

F90 x 2.3

      29,83

26.600

                 793.523

F90 x 2.6

      33,61

26.600

                 893.958

F90 x 2.9

      37,36

26.600

                 993.684

F90 x 3.2

      41,08

26.600

              1.092.702

F90 x 3.6

      46,00

26.600

              1.223.625

F90 x 4.0

      50,88

26.600

              1.353.289

F90 x 4.5

      56,90

26.600

              1.513.599

F90 x 5.0

      62,85

26.600

              1.671.942

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F101.6 x 1.9

      28,02

26.600

                 745.214

F101.6 x 2.1

      30,90

26.600

                 822.005

F101.6 x 2.3

      33,78

26.600

                 898.482

F101.6 x 2.5

      38,07

26.600

              1.012.607

F101.6 x 2.9

      42,33

26.600

              1.126.023

F101.6 x 3.2

      46,57

26.600

              1.238.732

F101.6 x 3.6

      52,18

26.600

              1.387.908

F101.6 x 4.0

      57,74

26.600

              1.535.826

F101.6 x 4.5

      64,62

26.600

              1.718.953

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F114 x 1.9

      31,58

26.600

                 840.141

F114 x 2.1

      34,85

26.600

                 926.924

F114 x 2.3

      38,10

26.600

              1.013.393

F114 x 2.6

      42,95

26.600

              1.142.507

F114 x 2.9

      47,78

26.600

              1.270.912

F114 x 3.2

      52,58

26.600

              1.398.609

F114 x 3.6

      58,94

26.600

              1.567.770

F114 x 4.0

      65,25

26.600

              1.735.672

F114 x 5.0

      80,82

26.600

              2.149.920

F114 x 6.0

      96,10

26.600

              2.556.300

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F127 x 3.0

      55,02

26.600

              1.463.441

F127 x 3.5

      63,93

26.600

              1.700.463

F127 x 4.0

      72,76

26.600

              1.935.518

F127 x 4.5

      81,53

26.600

              2.168.607

F127 x 5.0

      90,22

26.600

              2.399.728

F127 x 5.5

      98,83

26.600

              2.628.882

F127 x 6.0

    107,37

26.600

              2.856.070

F127 x 7.0

    124,23

26.600

              3.304.544

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F141 x 3.96

      80,43

26.600

              2.139.560

F141 x 4.78

      96,51

26.600

              2.567.180

F141 x 5.16

    103,89

26.600

              2.763.552

F141 x 5.56

    111,62

26.600

              2.969.032

F141 x 6.35

    126,74

26.600

              3.371.156

F141 x 6.55

    130,53

26.600

              3.472.180

F141 x 9.53

    185,72

26.600

              4.940.167

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F168 x 3.96

      96,25

26.600

              2.560.181

F168 x 4.78

    115,60

26.600

              3.074.900

F168 x 5.16

    124,50

26.600

              3.311.634

F168 x 5.56

    133,82

26.600

              3.559.601

F168 x 6.35

    152,09

26.600

              4.045.637

F168 x 7.11

    169,50

27.000

              4.576.379

F168 x 8.0

    189,66

27.000

              5.120.800

F168 x 10.97

    255,25

27.000

              6.891.797

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F219 x 3.96

    126,00

26.600

              3.351.572

F219 x 4.78

    151,51

26.600

              4.030.165

F219 x 5.16

    163,26

26.600

              4.342.841

F219 x 5.56

    175,59

26.600

              4.670.746

F219 x 6.35

    199,80

26.600

              5.314.660

F219 x 8.18

    255,17

27.500

              7.017.046

F219 x 9.53

    295,37

28.500

              8.418.165

F219 x 12.7

    387,67

28.500

            11.048.640

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F273 x 4.78

    189,68

27.000

              5.121.477

F273 x 5.16

    204,47

27.000

              5.520.794

F273 x 5.56

    220,00

27.000

              5.939.882

F273 x 6.35

    250,51

27.000

              6.763.827

F273 x 9.27

    361,70

28.000

            10.127.739

F273 x 10.31

    400,70

28.000

            11.219.567

F273 x 12.7

    489,10

28.000

            13.694.724

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F325 x 4.78

    226,37

28.000

              6.338.477

F325 x 5.16

    244,08

28.000

              6.834.253

F325 x 5.56

    262,67

28.000

              7.354.831

F325 x 6.35

    299,25

28.000

              8.379.078

F325 x 9.53

    444,63

29.000

            12.894.352

F325 x 10.31

    479,84

29.000

            13.915.223

F325 x 12.7

    586,58

29.000

            17.010.781

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F355 x 5.16

    267,43

29.000

              7.755.538

F355 x 5.56

    287,83

29.000

              8.347.204

F355 x 6.35

    327,99

29.000

              9.511.712

F355 x 7.92

    366,45

30.000

            10.993.392

F355 x 9.53

    487,76

30.000

            14.632.841

F355 x 10.31

    526,49

30.000

            15.794.813

F355 x 12.7

    644,05

30.000

            19.321.597

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F406 x 5.16

    306,20

29.000

              8.879.786

F406 x 5.56

    329,61

29.000

              9.558.602

F406 x 6.35

    375,70

29.000

            10.895.234

F406 x 7.92

    466,75

30.000

            14.002.434

F406 x 9.53

    559,36

30.000

            16.780.812

F406 x 10.31

    603,95

30.000

            18.118.588

F406 x 12.7

    739,47

30.000

            22.184.056

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F508 x 6.35

    471,11

31.000

            14.604.503

F508 x 7.92

    585,75

31.000

            18.158.372

F508 x 9.53

    702,56

31.000

            21.779.313

F508 x 10.31

    758,87

31.000

            23.525.011

F508 x 12.7

    930,30

31.000

            28.839.272

 

Bảng giá thép ống Kẽm Hàn

 

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F21 x 1.1

      3,27

21.000

68.669

F21 x 1.2

      3,55

21.000

74.539

F21 x 1.4

      4,10

21.000

86.092

F21 x 1.5

      4,37

21.000

91.776

F21 x 1.8

      5,16

21.000

108.454

F21 x 2.0

      5,68

21.000

119.262

F21 x 2.3

      6,43

21.500

138.222

F21 x 2,5

      6,91

21.500

148.652

F21 x 2.8

      7,62

21.500

163.819

F21 x 3,0

      8,08

21.500

173.613

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F27 x 1.0

      3,85

21.000

80.750

F27 x 1.1

      4,21

21.000

88.484

F27 x 1.2

      4,58

21.000

96.155

F27 x 1.4

      5,30

21.000

111.311

F27 x 1.5

      5,66

21.000

118.796

F27 x 1.8

      6,71

21.000

140.878

F27 x 2.0

      7,39

21.500

158.986

F27 x 2.5

      9,06

21.500

194.758

F27 x 2.8

    10,02

21.500

215.458

F27 x 3

    10,65

21.500

228.940

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F34 x 1.0

      4,88

21.000

102.491

F34 x 1.1

      5,35

21.000

112.398

F34 x 1.2

      5,82

21.000

122.243

F34 x 1.4

      6,75

21.000

141.748

F34 x 1.5

      7,21

21.000

151.406

F34 x 1.8

      8,57

21.000

180.011

F34 x 2.0

      9,47

21.500

203.502

F34 x 2.3

    10,78

21.500

231.833

F34 x 2.5

    11,65

21.500

250.403

F34 x 2.3

    12,92

21.500

277.780

F34 x 3.0

    13,75

21.500

295.714

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F42 x 1.0

      6,09

21.000

127.958

F42 x 1.1

      6,69

21.000

140.412

F42 x 1.2

      7,28

21.000

152.804

F42 x 1.4

      8,45

21.000

177.402

F42 x 1.5

      9,03

21.000

189.608

F42 x 1.8

    10,75

21.000

225.852

F42 x 2.0

    11,89

21.500

255.650

F42 x 2.3

    13,57

21.500

291.803

F42 x 2.5

    14,68

21.500

315.587

F42 x 2.8

    16,32

21.500

350.787

F42 x 3.0

    17,39

21.500

373.935

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F49 x 1.1

      7,79

21.000

163.643

F49 x 1.2

      8,48

21.000

178.147

F49 x 1.4

      9,86

21.000

206.969

F49 x 1.5

    10,54

21.000

221.286

F49 x 1.8

    12,57

21.000

263.867

F49 x 2.0

    13,90

21.000

291.943

F49 x 2.3

    15,89

21.500

341.534

F49 x 2.5

    17,19

21.500

369.643

F49 x 2.8

    19,13

21.500

411.329

F49 x 3.0

    20,41

21.500

438.801

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F60 x 1.1

      9,58

21.000

201.223

F60 x 1.2

    10,44

21.000

219.143

F60 x 1.4

    12,13

21.000

254.798

F60 x 1.5

    12,98

21.000

272.532

F60 x 1.8

    15,49

21.000

325.361

F60 x 2.0

    17,16

21.000

360.270

F60 x 2.5

    21,26

21.500

457.085

F60 x 2.8

    23,69

21.500

509.264

F60 x 3.0

    25,29

21.500

543.732

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F76 x 1.1

    12,18

21.000

255.885

F76 x 1.2

    13,27

21.000

278.774

F76 x 1.4

    15,45

21.000

324.367

F76 x 1.5

    16,53

21.000

347.070

F76 x 1.8

    19,75

21.000

414.807

F76 x 2.0

    21,89

21.000

459.655

F76 x 2.5

    27,18

21.500

584.274

F76 x 2.8

    30,31

21.500

651.716

F76 x 3.0

    32,39

21.500

696.359

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F90 x 1.4

    18,34

21.000

               385.240

F90 x 1.5

    19,63

21.000

               412.291

F90 x 1.8

    23,48

21.000

               493.073

F90 x 2.0

    26,03

21.000

               546.616

F90 x 2.3

    29,83

21.000

               626.466

F90 x 2.5

    32,35

21.000

               679.388

F90 x 2.8

    36,11

21.500

               776.361

F90 x 3.0

    38,60

21.500

               829.907

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F101.6 x 1.4

    20,75

21.000

               435.678

F101.6 x 1.5

    22,21

21.000

               466.332

F101.6 x 1.8

    26,57

21.000

               557.921

F101.6 x 2.0

    29,46

21.000

               618.670

F101.6 x 2.5

    36,64

21.500

               787.776

F101.6 x 2.8

    40,91

21.500

               879.638

F101.6 x 3.0

    43,75

21.500

               940.561

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F114 x 1.4

    23,38

21.000

               490.899

F114 x 1.8

    29,95

21.000

               628.919

F114 x 2.0

    33,22

21.000

               697.557

F114 x 2.5

    41,34

21.500

               888.732

F114 x 2.8

    49,38

21.500

            1.061.709

F114 x 3.0

    57,35

21.500

            1.233.096

 

Thép ống hàn là gì?

Thép ống hàn có cấu trúc rỗng bên trong, độ dầy thành ống thường mỏng hay không quá dày, khả năng chịu lực khá tốt do có độ bền cao nhưng lại kém hơn so với những sản phẩm thép ống đúc, thép ống đen, có khả năng chống ăn mòn tốt. Đồng thời cũng hạn chế được quá trình gỉ sét hình thành lên bề mặt của thép. Ngoài ra, thép ống hàn cũng có một số những đặc tính tương tự với thép ống mạ kẽm.  
 
Tùy từng kích thước của ống mà ống hàn được sử dụng ở các dự án công trình khác nhau, đối với những sản phẩm thép ống có kích thước nhỏ hoặc vừa phải sẽ được ứng dụng ở các công trình dân dụng, nhà tiền chế, làm giàn giáo, cột đèn chiếu sáng, cột đèn giao thông,...
 
Thép ống hàn - 01

Ưu điểm của thép ống hàn

Độ bền cao

Ưu điểm đầu tiên phải nhắc đến của sản phẩm thép ống hàn là độ bền cao, kích thước đường kính đa dạng phù hợp với các công trình khác nhau. Cấu trúc của ống thép là rỗng, thành mỏng, khối lượng nhẹ nhưng lại có độ cứng và chịu áp lực rất tốt. Ngoài ra những sản phẩm được làm ra từ thép ống hàn lại còn có thêm khả năng chịu được những ảnh hưởng khắc nghiệt từ thời tiết và môi trường. Bởi vậy tuổi thọ của các sản phẩm từ thép ống hàn thường rất cao. Giúp kéo dài tuổi thọ cho công trình của bạn.
 
Thép ống hàn - 02

Có khả năng chống ăn mòn

Ống thép hàn là một sản phẩm có bề mặt chống bào mòn, do đó quá trình bị nước và oxi hóa xâm nhập vào bên trong lớp ống thép được ngăn chặn lại. Bởi vậy có khả năng chống ăn mòn cũng như đẩy lùi quá trình gỉ sét khá tốt.
 
Thép ống hàn - 03

Dễ lắp đặt

Với cấu trúc là rỗng bên trong nên khối lượng của thép ống hàn khá nhẹ, thân thiện với cả công nhân người dân muốn lắp đặt tại nhà do rất dễ di chuyển cũng như thi công các công trình. Đồng thời sản phẩm thép ống hàn giúp giảm thiểu chi phí bảo trì do giá thành rẻ, do đó có thể tiết kiệm chi phí trong sửa chữa và dễ dàng bảo trì sản phẩm.
 
Thép ống hàn - 04

Nên sử dụng thép ống hàn vào công trình nào của bạn?

Thép ống hàn được thiết kế và chế tác thành nhiều hình dáng và kích thước khác nhau. Nên tính ứng dụng của thép ống hàn cũng khá đa dạng.

Dùng trong kỹ thuật

Thép ống hàn thường được sử dụng trong các khung thép hàn mà phải chịu tải từ các hướng khác nhau. Trong xây dựng, giàn giáo làm bằng kim loại luôn đạt tiêu chuẩn ngành. Vì không cần phải đóng đinh hay lắp ốc vít nên thời gian lắp ráp cũng như tháo dỡ nhanh, dễ dàng. Giàn giáo thép có thể chịu được trọng lượng lớn và an toàn với người sử dụng. 
 
Thép ống hàn - 05

Dùng trong sản xuất ô tô

Hiện tại trên đường phố số lượng ô tô càng ngày càng nhiều, các doanh nghiệp sản xuất ô tô. Được sử dụng để ứng dụng trong ngành sản xuất công nghiệp khác như khung sườn ô tô, xa máy, xe tải…
 
Thép ống hàn - 06

Sản xuất các vật dụng hàng ngày

Thép ống hàn được sử dụng làm khung tủ, làm giường ngủ, làm cán dao, cán dụng dụ bếp, làm cán chảo…
Dựa vào những phân loại trên thì chúng ta cũng có thể biết thép ống ngoài được ứng dụng trong nhành công nghiệp xây dựng còn được ứng dụng trong ngành sản xuất nội thất, chế tạo máy, tàu thuyền, thủy lợi…
 
Thép ống hàn - 07

Địa chỉ phân phối các loại thép uy tín giá rẻ

TRƯỜNG THỊNH PHÁT không chỉ cung cấp các loại thép ống chất lượng mà còn phân phối các loại thép phổ biến khác như thép tấm, thép hình, thép đặc chủng, thép hộp và nhôm tấm. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn để giúp khách có được những sản phẩm phù hợp nhất.

Sản phẩm BẢNG GIÁ THÉP ỐNG HÀN

0916.415.019