thepong
TRƯỜNG THỊNH PHÁT là một cơ sở tại Bình Dương cung cấp các loại thép, đặc biệt là thép ống chất lượng, uy tín, được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Bên cạnh các loại thép ống như thép ống đen giá rẻ, thép ống mạ kẽm, thép ống mạ kẽm nhúng nóng thì thép ống đúc là một trong những sản phẩm được mua nhiều nhất vì nó được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.
 

Bảng giá thép ống đúc

Ống thép đúc Tiêu chuẩn ASTM A53/A106/API 5L  Gr.B

Kích thước INCHES

Đường kính danh nghĩa (DN)

Đường Kính ngoài (Ø)

Độ dày (mm)

Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)

 Trọng Lượng (kg/m)

 Đơn Giá (đ/kg)

 Thành Tiền (đ/cây)

 

Ống thép đúc phi 21

½"

DN15

21,3

2,77

SCH40

     1,27  

   28.000  

      212.551  

 

 

½"

DN15

21,3

3,73

SCH80

     1,62  

   29.000  

      281.079  

 

 

½"

DN15

21,3

7,47

XXS

     2,55  

   29.000  

      443.089  

 

 

Ống thép đúc phi 27

¾"

DN20

26,7

2,87

SCH40

     1,69  

   28.000  

      283.214  

 

 

¾"

DN20

26,7

3,91

SCH80

     2,20  

   29.000  

      382.181  

 

 

¾"

DN20

26,7

5,56

SCH160

     2,90  

   29.500  

      512.805  

 

 

¾"

DN20

26,7

7,82

XXS

     3,64  

   29.500  

      644.142  

 

 

Ống thép đúc phi 34

1"

DN25

33,4

3,4

SCH40

     2,51  

   25.000  

      377.130  

 

 

1"

DN25

33,4

4,55

SCH80

     3,24  

   26.000  

      504.756  

 

 

1"

DN25

33,4

6,35

SCH160

     4,23  

   26.000  

      660.488  

 

 

1"

DN25

33,4

9,09

XXS

     5,45  

   26.000  

      849.714  

 

 

Ống thép đúc phi 42

1 ¼"

DN32

42,2

3,56

SCH40

     3,39  

   25.000  

      508.602  

 

 

1 ¼"

DN32

42,2

4,85

SCH80

     4,47  

   26.000  

      696.556  

 

 

1 ¼"

DN32

42,2

6,35

SCH160

     5,61  

   26.000  

      875.360  

 

 

1 ¼"

DN32

42,2

9,7

XXS

     7,77  

   26.000  

   1.212.213  

 

 

Ống thép đúc phi 48

1 ½"

DN40

48,3

3,68

SCH40

     4,05  

   24.000  

      582.826  

 

 

1 ½"

DN40

48,3

5,08

SCH80

     5,41  

   24.500  

      795.546  

 

 

1 ½"

DN40

48,3

7,14

SCH160

     7,24  

   24.500  

   1.064.854  

 

 

1 ½"

DN40

48,3

10,15

XXS

     9,54  

   25.000  

   1.431.697  

 

 

Ống thép đúc phi 60

2"

DN50

60,3

3,91

SCH40

     5,43  

   24.000  

      782.601  

 

 

2"

DN50

60,3

5,54

SCH80

     7,48  

   24.500  

   1.099.233  

 

 

2"

DN50

60,3

8,74

SCH160

   11,11  

   25.000  

   1.666.153  

 

 

2"

DN50

60,3

11,07

XXS

   13,43  

   25.000  

   2.014.967  

 

 

Ống thép đúc phi 76

2 ½"

DN65

76

5,16

SCH40

     9,01  

   23.000  

   1.243.388  

 

 

2 ½"

DN65

76

7,01

SCH80

   11,92  

   24.000  

   1.716.588  

 

 

2 ½"

DN65

76

9,53

SCH160

   15,61  

   24.000  

   2.248.435  

 

 

2 ½"

DN65

76

14,02

XXS

   21,42  

   24.000  

   3.084.334  

 

 

Ống thép đúc Tiêu chuẩn ASTM A53/A106/API 5L  Gr.B

Kích thước INCHES

Đường kính danh nghĩa (DN)

Đường Kính ngoài (Ø)

Độ dày (mm)

Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)

 Trọng Lượng (kg/m)

 Đơn Giá (đ/kg)

 Thành Tiền (đ/cây)

 

Ống thép đúc phi 90

3"

DN80

88,9

5,49

SCH40

   11,29  

   23.000  

   1.557.646  

 

 

3"

DN80

88,9

7,62

SCH80

   15,27  

   23.500  

   2.152.569  

 

 

3"

DN80

88,9

11,13

SCH160

   21,34  

   23.500  

   3.008.331  

 

 

3"

DN80

88,9

15,24

XXS

   27,67  

   24.000  

   3.984.543  

 

 

Ống thép đúc phi 114

4"

DN100

114,3

4,78

SCH30

   12,90  

   23.000  

   1.780.737  

 

 

4"

DN100

114,3

6,02

SCH40

   16,07  

   23.000  

   2.217.293  

 

 

4"

DN100

114,3

8,56

SCH80

   22,31  

   23.500  

   3.145.803  

 

 

4"

DN100

114,3

11,13

SCH120

   28,30  

   24.000  

   4.075.777  

 

 

4"

DN100

114,3

13,49

SCH160

   33,52  

   24.000  

   4.827.001  

 

 

4"

DN100

114,3

17,12

XXS

   41,01  

   24.000  

   5.905.307  

 

 

Ống thép đúc phi 141

5"

DN125

141,3

5

SCH30

   16,80  

   23.000  

   2.318.165  

 

 

5"

DN125

141,3

6,55

SCH40

   21,76  

   23.000  

   3.002.261  

 

 

5"

DN125

141,3

9,53

SCH80

   30,95  

   23.500  

   4.364.433  

 

 

5"

DN125

141,3

12,7

SCH120

   40,26  

   24.000  

   5.797.043  

 

 

5"

DN125

141,3

15,88

SCH160

   49,09  

   24.000  

   7.069.344  

 

 

5"

DN125

141,3

19,05

XXS

   57,40  

   24.500  

   8.438.407  

 

 

Ống thép đúc phi 168

6"

DN150

168,3

6,35

SCH30

   25,35  

   23.000  

   3.498.107  

 

 

6"

DN150

168,3

7,11

SCH40

   28,25  

   23.000  

   3.898.397  

 

 

6"

DN150

168,3

10,97

SCH80

   42,54  

   23.500  

   5.998.416  

 

 

6"

DN150

168,3

14,27

SCH120

   54,18  

   24.000  

   7.801.733  

 

 

6"

DN150

168,3

18,26

SCH160

   67,53  

   24.000  

   9.724.553  

 

 

6"

DN150

168,3

21,95

XXS

   79,18  

   24.000  

 11.402.210  

 

 

Ống thép đúc phi 219

8"

DN200

219,1

6,35

SCH20

   33,30  

   23.000  

   4.595.383  

 

 

8"

DN200

219,1

7,04

SCH30

   36,80  

   23.000  

   5.078.200  

 

 

8"

DN200

219,1

8,18

SCH40

   42,53  

   23.000  

   5.868.802  

 

 

8"

DN200

219,1

10,31

SCH60

   53,06  

   23.500  

   7.481.467  

 

 

8"

DN200

219,1

12,7

SCH80

   64,61  

   24.000  

   9.304.118  

 

 

8"

DN200

219,1

15,09

SCH100

   75,88  

   24.000  

 10.927.039  

 

 

8"

DN200

219,1

18,26

SCH120

   90,40  

   24.000  

 13.017.056  

 

 

8"

DN200

219,1

20,62

SCH140

 100,88  

   24.000  

 14.526.708  

 

 

8"

DN200

219,1

23,01

SCH160

 111,22  

   25.000  

 16.682.557  

 

 

8"

DN200

219,1

22,23

XXS

 107,87  

   31.000  

 20.064.635  

 

 

8"

DN200

219,1

30

 

 139,83  

   31.000  

 26.009.083  

 

 

8"

DN200

219,1

40

 

 176,59  

   31.000  

 32.844.891  

 

 

8"

DN200

219,1

50

 

 208,41  

   32.000  

 40.014.201  

 

 

Ống thép đúc phi 273

10"

DN250

273,1

6,35

SCH20

   41,75  

   23.000  

   5.761.778  

 

 

10"

DN250

273,1

7,8

SCH30

   51,01  

   23.000  

   7.038.988  

 

 

10"

DN250

273,1

9,27

SCH40

   60,28  

   23.000  

   8.319.214  

 

 

10"

DN250

273,1

12,7

SCH60

   81,52  

   23.500  

 11.493.786  

 

 

10"

DN250

273,1

15,09

SCH80

   95,97  

   24.000  

 13.819.349  

 

 

10"

DN250

273,1

18,26

SCH100

 114,70  

   24.000  

 16.516.962  

 

 

10"

DN250

273,1

21,44

SCH120

 133,00  

   24.000  

 19.151.411  

 

 

10"

DN250

273,1

25,4

SCH140

 155,08  

   24.000  

 22.331.686  

 

 

10"

DN250

273,1

28,58

SCH160

 172,26  

   25.000  

 25.838.493  

 

 

10"

DN250

273,1

25,4

XXS

 155,08  

   25.000  

 23.262.173  

 

 

10"

DN250

273,1

30

 

 179,77  

   25.000  

 26.964.774  

 

 

10"

DN250

273,1

40

 

 229,83  

   25.000  

 34.474.091  

 

 

10"

DN250

273,1

50

 

 274,96  

   26.000  

 42.893.697  

 

 

Ống thép đúc Tiêu chuẩn ASTM A53/A106/API 5L  Gr.B

Kích thước INCHES

Đường kính danh nghĩa (DN)

Đường Kính ngoài (Ø)

Độ dày (mm)

Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)

 Trọng Lượng (kg/m)

 Đơn Giá (đ/kg)

 Thành Tiền (đ/cây)

 

Ống thép đúc phi 323.9

12"

DN300

323,9

6,35

SCH20

   49,70  

   23.000  

   6.859.054  

 

 

12"

DN300

323,9

8,38

SCH30

   65,17   

   23.000  

   8.993.926  

 

 

12"

DN300

323,9

9,53

STD

   73,85  

   23.000  

 10.190.896  

 

 

12"

DN300

323,9

10,31

SCH40

   79,69  

   23.500  

 11.236.713  

 

 

12"

DN300

323,9

14,27

SCH60

 108,91  

   24.000  

 15.682.988  

 

 

12"

DN300

323,9

12,7

XS

   97,42  

   24.000  

 14.028.302  

 

 

12"

DN300

323,9

17,48

SCH80

 132,03  

   24.000  

 19.011.673  

 

 

12"

DN300

323,9

21,44

SCH100

 159,84  

   24.000  

 23.017.308  

 

 

12"

DN300

323,9

25,4

SCH120

 186,89  

   25.000  

 28.032.938  

 

 

12"

DN300

323,9

28,58

SCH140

 208,04  

   31.000  

 38.696.112  

 

 

12"

DN300

323,9

33,32

SCH160

 238,65  

   31.000  

 44.389.777  

 

 

12"

DN300

323,9

25,4

XXS

 186,89  

   31.000  

 34.760.843  

 

 

12"

DN300

323,9

30

 

 217,33  

   32.000  

 41.727.405  

 

 

12"

DN300

323,9

40

 

 279,91  

   23.000  

 38.628.138  

 

 

12"

DN300

323,9

50

 

 337,57  

   23.000  

 46.584.392  

 

 

Ống thép đúc phi 355

14"

DN350

355,6

6,35

SCH10

   54,67  

   23.000  

   7.543.772  

 

 

14"

DN350

355,6

7,92

SCH20

   67,87  

   23.500  

   9.570.251  

 

 

14"

DN350

355,6

9,53

SCH30

   81,29  

   24.000  

 11.706.273  

 

 

14"

DN350

355,6

9,53

STD

   81,29  

   25.000  

 12.194.034  

 

 

14"

DN350

355,6

11,13

SCH40

   94,50  

   25.000  

 14.175.459  

 

 

14"

DN350

355,6

15,09

SCH60

 126,65  

   25.000  

 18.998.078  

 

 

14"

DN350

355,6

12,7

XS

 107,34  

   25.000  

 16.101.331  

 

 

14"

DN350

355,6

19,05

SCH80

 158,03  

   25.000  

 23.704.737  

 

 

14"

DN350

355,6

23,83

SCH100

 194,88  

   25.000  

 29.231.542  

 

 

14"

DN350

355,6

27,79

SCH120

 224,55  

   25.000  

 33.682.267  

 

 

14"

DN350

355,6

31,75

SCH140

 253,45  

   25.000  

 38.017.031  

 

 

14"

DN350

355,6

35,71

SCH160

 281,57  

   25.000  

 42.235.834  

 

 

14"

DN350

355,6

40

 

 311,17  

   25.000  

 46.675.346   

 

 

14"

DN350

355,6

50

 

 376,64  

   25.000  

 56.495.508  

 

 

Ống thép đúc Tiêu chuẩn ASTM A53/A106/API 5L  Gr.B

Kích thước INCHES

Đường kính danh nghĩa (DN)

Đường Kính ngoài (Ø)

Độ dày (mm)

Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)

 Trọng Lượng (kg/m)

 Đơn Giá (đ/kg)

 Thành Tiền (đ/cây)

 

Ống thép đúc phi 406

16"

DN400

406,4

6,35

SCH10

   62,62  

   23.000  

   8.641.047  

 

 

16"

DN400

406,4

7,92

SCH20

   77,79  

   23.000  

 10.735.199  

 

 

16"

DN400

406,4

9,53

SCH30

   93,23  

   23.000  

 12.865.289  

 

 

16"

DN400

406,4

9,53

STD

   93,23  

   23.500  

 13.144.970  

 

 

16"

DN400

406,4

12,7

SCH40

 123,24  

   24.000  

 17.747.245  

 

 

16"

DN400

406,4

16,66

SCH60

 160,05  

   24.000  

 23.046.861  

 

 

16"

DN400

406,4

12,7

XS

 123,24  

   24.000  

 17.747.245  

 

 

16"

DN400

406,4

21,44

SCH80

 203,44  

   24.000  

 29.295.586  

 

 

16"

DN400

406,4

26,19

SCH100

 245,45  

   25.000  

 36.817.102  

 

 

16"

DN400

406,4

30,96

SCH120

 286,51  

   31.000  

 53.290.984  

 

 

16"

DN400

406,4

36,53

SCH140

 333,04  

   31.000  

 61.945.681  

 

 

16"

DN400

406,4

40,49

SCH160

 365,19  

   31.000  

 67.925.728  

 

 

16"

DN400

406,4

25,4

 

 238,54  

   32.000  

 45.799.341  

 

 

16"

DN400

406,4

30

 

 278,34  

   23.000  

 38.410.438  

 

 

16"

DN400

406,4

40

 

 361,26  

   23.000  

 49.853.293   

 

 

16"

DN400

406,4

50

 

 439,25  

   23.000  

 60.615.835  

 

 

Ống thép đúc phi 457

18"

DN450

457

6,35

SCH10

   70,54  

   23.000  

   9.734.003  

 

 

18"

DN450

457

7,92

SCH20

   87,67  

   23.000  

 12.098.382  

 

 

18"

DN450

457

11,13

SCH30

 122,32  

   23.000  

 16.880.364  

 

 

18"

DN450

457

9,53

STD

 105,11  

   23.500  

 14.820.923  

 

 

18"

DN450

457

14,27

SCH40

 155,73  

   24.000  

 22.424.601  

 

 

18"

DN450

457

23,8

SCH80

 254,14  

   24.000  

 36.595.459  

 

 

18"

DN450

457

12,7

XS

 139,08  

   24.000  

 20.028.196  

 

 

Ống thép đúc phi 508

20"

DN500

508

6,35

SCH10

   78,52  

   24.000  

 11.306.712  

 

 

20"

DN500

508

9,53

SCH20

 117,09  

   25.000  

 17.563.962  

 

 

20"

DN500

508

12,7

SCH30

 155,05  

   31.000  

 28.839.272  

 

 

20"

DN500

508

9,53

STD

 117,09  

   31.000  

 21.779.313  

 

 

20"

DN500

508

15,09

SCH40

 183,34  

   31.000  

 34.101.157  

 

 

20"

DN500

508

20,62

SCH60

 247,72  

   32.000  

 47.561.648  

 

 

20"

DN500

508

12,7

XS

 155,05  

   23.000  

 21.396.879  

 

 

20"

DN500

508

23,88

SCH80

 284,96  

   23.000  

 39.324.729  

 

 

20"

DN500

508

29,36

SCH100

 346,39  

   23.000  

 47.801.710  

 

 

20"

DN500

508

34,93

SCH120

 407,31  

   23.000  

 56.208.550  

 

 

20"

DN500

508

39,67

SCH140

 457,95  

   23.500  

 64.570.269  

 

 

20"

DN500

508

45,24

SCH160

 516,03  

   24.000  

 74.308.793  

 

 

20"

DN500

508

25,4

 

 302,15  

   24.000  

 43.509.374  

 

 

20"

DN500

508

50

 

 564,46  

   24.000  

 81.282.542  

 

 

Ống thép đúc phi 610

24"

DN600

610

6,35

SCH10

   94,48  

   24.000  

 13.605.695  

 

 

24"

DN600

610

9,53

SCH20

 141,05  

   25.000  

 21.158.008  

 

 

24"

DN600

610

14,27

SCH30

 209,54  

   25.000  

 31.431.420  

 

 

24"

DN600

610

9,53

STD

 141,05  

   25.000  

 21.158.008  

 

 

24"

DN600

610

17,48

SCH40

 255,30  

   25.000  

 38.294.377  

 

 

24"

DN600

610

24,61

SCH60

 355,10  

   25.000  

 53.265.680  

 

 

24"

DN600

610

12,7

XS

 186,98  

   23.000  

 25.803.263  

 

 

24"

DN600

610

30,96

SCH80

 441,88  

   25.000  

 66.282.683  

 

 

24"

DN600

610

38,39

SCH100

 540,90  

   25.000  

 81.135.047  

 

 

24"

DN600

610

46,023

SCH120

 639,79  

   25.000   

 95.968.097  

 

 

24"

DN600

610

52,37

SCH140

 719,83  

   25.000  

 

 

 

24"

DN600

610

59,54

SCH160

 807,86  

   25.000  

 

 

 

 

Lưu ý:Bảng giá thép ống đúc Trường Thịnh Phát cập nhật trên chỉ mang tính chất tham khảo vì giá thép có thể thay đổi mỗi ngày. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số: 0916.415.019 để được tư vấn và nhận bảng giá mới nhất.
 

Thép ống đúc là gì?

Thép ống đúc là một ống hình tròn có tiết diện rỗng và không có đường nối xung quanh. Thép ống đúc được làm bằng thép cacbon, thép hợp kim, phôi thép không gỉ hoặc ống đặc, sau đó được chế tạo bằng phương pháp cán nóng, cán nguội hoặc kéo nguội.
 
Thép ống đúc
 
Thép ống đúc tại Trường Thịnh Phát - đại lý sắt thép HCM được đánh giá là ưu việt hơn ống hàn vì chúng được chế tạo bằng phôi thép nguyên khối, có độ bền cơ học nội tại, không có mối hàn nối.
 
Thép ống đúc
 
Thép ống đúc là loại thép được làm từ những thanh thép tròn, đặc, sau đó được đem đi nung nóng rồi đẩy và kéo phôi ra khỏi ống. Tiếp sau đó phôi được thông ống để tạo kết cấu rỗng ruột, làm thon, nắn thẳng và cuối cùng là cắt thành đoạn theo các kích thước tiêu chuẩn.

Tính chất của thép ống đúc

Thép ống đúc có thể được sản xuất với nhiều đặc tính khác nhau. Các tính chất vật lý của thép ống đúc thay đổi đáng kể tùy thuộc vào thành phần hóa học và nhiệt luyện. Chúng được lựa chọn để phù hợp với các yêu cầu về hiệu suất của ứng dụng dự kiến.
Độ cứng
Khả năng chịu mài mòn của vật liệu. Hàm lượng cacbon xác định độ cứng tối đa có thể đạt được trong thép, hoặc độ cứng.
 
Thép ống đúc
 
Sức mạnh
Lực cần thiết để làm biến dạng vật liệu. Hàm lượng carbon và độ cứng cao hơn dẫn đến thép có độ bền cao hơn.
Độ dẻo
Khả năng biến dạng của kim loại dưới ứng suất kéo. Hàm lượng cacbon thấp hơn và độ cứng ít hơn dẫn đến thép có độ dẻo cao hơn.
 
Thép ống đúc
 
Độ dai
Khả năng chịu được căng thẳng. Độ dẻo tăng thường liên quan đến độ dẻo dai tốt hơn. Độ bền có thể được điều chỉnh với việc bổ sung các kim loại hợp kim và xử lý nhiệt.
Hao mòn điện trở
Khả năng chống ma sát và sử dụng của vật liệu. Thép ống đúc thể hiện khả năng chống mài mòn tương tự như thép rèn có thành phần tương tự.
 
Thép ống đúc
 
Việc bổ sung các nguyên tố hợp kim như molypden và crom có ​​thể làm tăng khả năng chống mài mòn.
Chống ăn mòn
Khả năng chống lại quá trình oxy hóa và rỉ sét của vật liệu. Thép ống đúc thể hiện khả năng chống ăn mòn tương tự như thép rèn. Thép hợp kim cao với hàm lượng crom và niken cao có khả năng chống oxy hóa cao.
Khả năng gia công
Sự dễ dàng mà một vật đúc thép có thể thay đổi hình dạng bằng cách loại bỏ vật liệu thông qua gia công (cắt, mài hoặc khoan). Khả năng gia công bị ảnh hưởng bởi độ cứng, độ bền, độ dẫn nhiệt và sự giãn nở nhiệt.
 
Thép ống đúc
 
Tính hàn
Khả năng hàn thép không có khuyết tật. Khả năng hàn chủ yếu phụ thuộc vào thành phần hóa học của thép ống đúc và xử lý nhiệt.
Đặc tính nhiệt độ cao
Thép hoạt động ở nhiệt độ cao hơn môi trường xung quanh có thể bị suy giảm các đặc tính cơ học và hư hỏng sớm do quá trình oxy hóa, hư hỏng do hydro, đóng cặn sulfit và tính không ổn định của cacbua.
Thuộc tính nhiệt độ thấp
Độ dẻo dai của thép ống đúc bị giảm nghiêm trọng ở nhiệt độ thấp. Hợp kim hóa và xử lý nhiệt chuyên biệt có thể cải thiện khả năng chịu tải và ứng suất của vật đúc.
 
Thép ống đúc
 
Thép ống đúc được sử dụng trong kỹ thuật và xây dựng rất rộng rãi, nó là một dải thép rỗng không có đường nối, nó chủ yếu được sử dụng để vận chuyển đường ống chất lỏng, nhìn khác nhau và thép nói chung, một trong những loại thép nặng, nó có sức đề kháng mạnh mẽ chống ăn mòn, chống ăn mòn nói chung.
Sẽ không bị rỉ sét, hiệu suất này làm cho thép ống đúc kéo dài tuổi thọ, điều quan trọng nhất là nó rất sạch và không có độc tố.

Ưu điểm của thép ống đúc

  • Thép ống đúc có độ chảy ít hơn và độ co ngót nhiều hơn so với gang.
  • Thép ống đúc tốt hơn về tải trọng va đập.
  • Thép ống đúc đắt hơn so với gang.
  • Về mặt chống rung, thép ống đúc kém hơn gang.

Thép ống đúc

  • Tính chất dẻo dai.
  • Khả năng gia công tốt.
  • Khả năng hàn tốt
  • Thép ống đúc có điểm nóng chảy cao hơn.
  • Các nguyên tố hợp kim khác có trong thép ống đúc với số lượng đáng kể.

Ứng dụng của thép ống đúc

Thép ống đúc có nhiều ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực vận chuyển dầu, dẫn khí...vì nó có ưu điểm như có khả năng chịu lực lớn khi có va đập, độ cứng cao, không bị giãn nở bởi nhiệt độ khi dẫn khí nén có áp suất cao.
Ngoài ra, nó còn được sử dụng trong ngành xây dựng nhà thép tiền chế và công nghiệp đóng tàu.
 
Thép ống đúc
 
So với các loại thép ống khác có khả năng chịu lực cơ học mạnh, va đập bất kể nhiệt độ cao như thế nào thì thép ống đúc cũng có thể thay thế đường ống dẫn nước khác và các chất lỏng khác.

Vì sao thép ống đúc phù hợp với công trình của bạn?

  • Nếu đặc tính dẻo cùng với độ bền tốt là yêu cầu thì bạn hãy chọn thép ống đúc.
  • Nếu sản phẩm cuối cùng được sử dụng trong điều kiện chịu tải va đập, hãy sử dụng thép ống đúc vì nó có đặc tính dẻo dai cao hơn.
  • Nếu bạn cần khả năng dẫn nhiệt và dẫn điện rất tốt, hãy chọn thép ống đúc.
Thép ống đúc
  • Chọn thép ống đúc linh hoạt trong thiết kế.
  • Sử dụng thép ống đúc cho các ứng dụng nhiệt độ và áp suất cao.
  • Thép ống đúc dùng cho đường ống cấp nước, thoát nước và dẫn khí, bao gồm ống thẳng và phụ kiện đúc.

Địa chỉ phân phối các loại thép uy tín giá rẻ

CÔNG TY TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT không chỉ cung cấp các loại thép ống mà còn phân phối các loại thép chất lượng, phổ biến khác như thép tấm, thép hình, thép đặc chủng, thép hộpnhôm tấm. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn để giúp khách có được những sản phẩm phù hợp nhất.

Sản phẩm THÉP ỐNG ĐÚC ĐEN

0916.415.019