thepong

TRƯỜNG THỊNH PHÁT là một cơ sở tại Bình Dương cung cấp và phân phối các loại thép, đặc biệt là thép ống chất lượng, uy tín, được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Một trong những sản phẩm được mua nhiều nhất chính là thép ống đenthép ống mạ kẽm vì nó được ứng dụng trong đa dạng lĩnh vực.

Bảng giá thép ống đen

 Quy cách

 Độ dày

(mm)

 Kg/Cây   Cây/Bó

 Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

 Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây)

 Phi 21  1.0 ly  2,99  168  24.500  73.255 
 Phi 21  1.1 ly  3,27  168  24.500  80.115 
 Phi 21  1.2 ly  3,55  168  24.500  86.975 
 Phi 21  1.4 ly  4,1  168  24.500  100.450 
 Phi 21  1.5 ly  4,37  168  24.500  107.065 
 Phi 21  1.8 ly  5,17  168  24.500  126.665 
 Phi 21  2.0 ly  5,68  168  24.500  139.160 
 Phi 21  2.5 ly  7,76  168  24.500  190.120 
 Phi 27  1.0 ly  3,8  113  24.500  93.100 
 Phi 27  1.1 ly  4,16  113  24.500  101.920 
 Phi 27  1.2 ly  4,52  113  24.500  110.740 
 Phi 27  1.4 ly  5,23  113  24.500  128.135 
 Phi 27  1.5 ly  5,58  113  24.500  136.710 
 Phi 27  1.8 ly  6,62  113  24.500  162.190 
 Phi 27  2.0 ly  7,29  113  24.500  178.605 
 Phi 27  2.5 ly  8,93  113  24.500  218.785 
 Phi 27  3.0 ly  10,65  113  24.500  260.925 
 Phi 34  1.0 ly  4,81  80  24.500  117.845 
 Phi 34  1.1 ly  5,27  80  24.500  129.115 
 Phi 34  1.2 ly  5,74  80  24.500  140.630 
 Phi 34  1.4 ly  6,65  80  24.500  162.925 
 Phi 34  1.5 ly  7,1  80  24.500  173.950 
 Phi 34  1.8 ly  8,44  80  24.500  206.780 
 Phi 34  2.0 ly  9,32  80  24.500  228.340 
 Phi 34  2.5 ly  11,47  80  24.500  281.015 
 Phi 34  2.8 ly  12,72  80  24.500  311.640 
 Phi 34  3.0 ly  13,54  80  24.500  331.730 
 Phi 34  3.2 ly  14,35  80  24.500  351.575 
 Phi 42  1.0 ly  6,1  61  24.500  149.450 
 Phi 42  1.1 ly  6,69  61  24.500  163.905 
 Phi 42  1.2 ly  7,28  61  24.500  178.360 
 Phi 42  1.4 ly  8,45  61  24.500  207.025 
 Phi 42  1.5 ly  9,03  61  24.500  221.235 
 Phi 42  1.8 ly  10,76  61  24.500  263.620 
 Phi 42  2.0 ly  11,9  61  24.500  291.550 
 Phi 42  2.5 ly  14,69  61  24.500  359.905 
 Phi 42  2.8 ly  16,32  61  24.500  399.840 
 Phi 42  3.0 ly  17,4  61  24.500  426.300 
 Phi 42  3.2 ly  18,47  61  24.500  452.515 
 Phi 42  3.5 ly  20,02  61  24.500  490.490 
 Phi 49  2.0 ly  13,64  52  24.500  334.180 
 Phi 49  2.5 ly  16,87  52  24.500  413.315 
 Phi 49  2.8 ly  18,77  52  24.500  459.865 
 Phi 49  2.9 ly  19,4  52  24.500  475.300 
 Phi 49  3.0 ly  20,02  52  24.500  520.870 
 Phi 49  3.2 ly  21,26  52  24.500  490.490 
 Phi 49  3.4 ly  22,49  52  24.500  551.005 
 Phi 49  3.8 ly  24,91  52  24.500  610.295 
 Phi 49  4.0 ly  26,1  52  24.500  639.450 
 Phi 49  4.5 ly  29,03  52  24.500  711.235 
 Phi 49  5.0 ly  32  52  24.500  784.000 
 Phi 60  1.1 ly  9,57  37  24.500  234.465 
 Phi 60  1.2 ly  10,42  37  24.500  255.290 
 Phi 60  1.4 ly  12,12  37  24.500  296.940 
 Phi 60  1.5 ly  12,96  37  24.500  317.520 
 Phi 60  1.8 ly  15,47  37  24.500  379.015 
 Phi 60  2.0 ly  17,13  37  24.500  419.685 
 Phi 60  2.5 ly  21,23  37  24.500  520.135 
 Phi 60  2.8 ly  23,66  37  24.500  579.670 
 Phi 60  2.9 ly  24,46  37  24.500  599.270 
 Phi 60  3.0 ly  25,26  37  24.500  618.870 
 Phi 60  3.5 ly  29,21  37  24.500  715.645 
 Phi 60  3.8 ly  31,54  37  24.500  772.730 
 Phi 60  4.0 ly  33,09  37  24.500  810.705 
 Phi 60  5.0 ly  40,62  37  24.500  995.190 
 Phi 76  1.1 ly  12,13  27  24.500  297.185 
 Phi 76  1.2 ly  13,21  27  24.500  323.645 
 Phi 76  1.4 ly  15,37  27  24.500  376.565 
 Phi 76  1.5 ly  16,45  27  24.500  403.025 
 Phi 76  1.8 ly  19,66  27  24.500  481.670 
 Phi 76  2.0 ly  21,78  27  24.500  533.610 
 Phi 76  2.5 ly  27,04  27  24.500  662.480 
 Phi 76  2.8 ly  30,16  27  24.500  738.920 
 Phi 76  2.9 ly  31,2  27  24.500  764.400 
 Phi 76  3.0 ly  32,23  27  24.500  789.635 
 Phi 76  3.2 ly  34,28  27  24.500  839.860 
 Phi 76  3.5 ly  37,34  27  24.500  914.830 
 Phi 76  3.8 ly  40,37  27  24.500  989.065 
 Phi 76  4.0 ly  42,38  27  24.500  1.038.310 
 Phi 76  4.5 ly  47,34  27  24.500  1.159.830 
 Phi 76  5.0 ly  52,23  27  24.500  1.279.635 
 Phi 90  2.8 ly  35,42  24  24.500  867.790 
 Phi 90  2.9 ly  36,65  24  24.500  897.925 
 Phi 90  3.0 ly  37,87  24  24.500  927.815 
 Phi 90  3.2 ly  40,3  24  24.500  987.350 
 Phi 90  3.5 ly  43,92  24  24.500  1.076.040 
 Phi 90  3.8 ly  47,51  24  24.500  1.163.995 
 Phi 90  4.0 ly  49,9  24  24.500  1.222.550 
 Phi 90  4.5 ly  55,8  24  24.500  1.367.100 
 Phi 90  5.0 ly  61,63  24  24.500  1.509.935 
 Phi 90  6.0 ly  73,07  24  24.500  1.790.215 
 Phi 114  1.4 ly  23  16  24.500  563.500 
 Phi 114  1.8 ly  29,75  16  24.500  728.875 
 Phi 114  2.0 ly  33  16  24.500  808.500 
 Phi 114  2.4 ly  39,45  16  24.500  966.525 
 Phi 114  2.5 ly  41,06  16  24.500  1.005.970 
 Phi 114  2.8 ly  45,86  16  24.500  1.123.570 
 Phi 114  3.0 ly  49,05  16  24.500  1.201.725 
 Phi 114  3.8 ly  61,68  16  24.500  1.511.160 
 Phi 114  4.0 ly  64,81  16  24.500  1.587.845 
 Phi 114  4.5 ly  72,58  16  24.500  1.778.210 
 Phi 114  5.0 ly  80,27  16  24.500  1.966.615 
 Phi 114  6.0 ly  95,44  16  24.500  2.338.280 
 Phi 141  3.96 ly  80,46  10  24.500  1.971.270 
 Phi 141  4.78 ly  96,54  10  24.500  2.365.230 
 Phi 141  5.16 ly  103,95  10  24.500  2.546.775 
 Phi 141  5.56 ly  111,66  10  24.500  2.735.670 
 Phi 141  6.35 ly  126,8  10  24.500  3.106.600 
 Phi 168  3.96 ly  96,24  10  24.500  2.357.880 
 Phi 168  4.78 ly  115,62  10  24.500  2.832.690 
 Phi 168  5,16 ly  124,56  10  24.500  3.051.720 
 Phi 168  5,56 ly  133,86  10  24.500  3.279.570 
 Phi 168  6.35 ly  152,16  10  24.500  3.727.920 

 

Bảng giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng

 Quy cách

 Độ dày  Kg/Cây  Cây/Bó

 Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây) 

 Phi 21  1.6 ly  4,642  169  32.650   179.053
 Phi 21  1.9 ly  5,484  169  33.250   154.347
 Phi 21  2.1 ly  5,938  169  31.150   184.969
 Phi 21  2.3 ly  6,435  169  31.150   200.450
 Phi 21  2.3 ly  7,26  169  31.150   226.149
 Phi 26,65  1.6 ly  5,933  113  33.250   197.272
 Phi 26,65  1.9 ly  6,961  113  32.650   227.277
 Phi 26,65  2.1 ly  7,704  113  31.150   239.980
 Phi 26,65  2.3 ly  8,286  113  31.150   258.109
 Phi 26,65  2.6 ly  9,36  113  31.150   291.564
 Phi 33,5  1.6 ly  7,556  80  33.250   251.237
 Phi 33,5  1.9 ly  8,888  80  32.650   290.193
 Phi 33,5  2.1 ly  9,762  80  31.150   304.086
 Phi 33,5  2.3 ly  10,722  80  31.150   333.990
 Phi 33,5  2.5 ly  11,46  80  31.150   356.979
 Phi 33,5  2.6 ly  11,886  80  31.150   370.249
 Phi 33,5  2.9 ly  13,128  80  31.150   408.937
 Phi 33,5  3.2 ly  14,4  80  31.150   448.560
 Phi 42,2  1.6 ly  9,617  61  33.250   319.765
 Phi 42,2  1.9 ly  11,335  61  32.650   370.088
 Phi 42,2  2.1 ly  12,467  61  31.150   388.347
 Phi 42,2  2.3 ly  13,56  61  31.150   422.394
 Phi 42,2  2.6 ly  15,24  61  31.150   474.726
 Phi 42,2  2.9 ly  16,87  61  31.150  525.501
 Phi 42,2  3.2 ly  18,6  61  31.150  579.390
 Phi 48,1  1.6 ly  11  52  33.250  365.750
 Phi 48,1  1.9 ly  12,995  52  32.650  424.287
 Phi 48,1  2.1 ly  14,3  52  31.150  445.445
 Phi 48,1  2.3 ly  15,59  52  31.150  485.629
 Phi 48,1  2.5 ly  16,98  52  31.150  528.927
 Phi 48,1  2.6 ly  17,5  52  31.150  545.125
 Phi 48,1  2.7 ly  18,14  52  31.150   565.061
 Phi 48,1  2.9 ly  19,38  52  31.150   603.687
 Phi 48,1  3.2 ly  21,42  52  31.150  667.233
 Phi 48,1  3.6 ly  23,71  52  31.150  738.567
 Phi 59,9  1.9 ly  16,3  37  32.650   532.195
 Phi 59,9  2.1 ly  17,97  37  31.150   559.766
 Phi 59,9  2.3 ly  19,612  37  31.150   610.914
 Phi 59,9  2.6 ly  22,158  37  31.150   690.222
 Phi 59,9  2.7 ly  22,85  37  31.150   711.778
 Phi 59,9  2.9 ly  24,48  37  31.150   762.552
 Phi 59,9  3.2 ly  26,861  37  31.150   836.720
 Phi 59,9  3.6 ly  30,18  37  31.150   940.107
 Phi 59,9  4.0 ly  33,1  37  31.150   1.031.065
 Phi 75,6  2.1 ly  22,85  27  31.150   711.778
 Phi 75,6  2.3 ly  24,96  27  31.150   777.504
 Phi 75,6  2.5 ly  27,04  27  31.150   842.296
 Phi 75,6  2.6 ly  28,08  27  31.150   874.692
 Phi 75,6  2.7 ly  29,14  27  31.150   907.711
 Phi 75,6  2.9 ly  31,37  27  31.150    977.176
 Phi 75,6  3.2 ly  34,26  27  31.150   1.067.199
 Phi 75,6  3.6 ly  38,58  27  31.150   1.201.767
 Phi 75,6  4.0 ly  42,4  27  31.150  1.320.760
 Phi 88,3  2.1 ly  26,8  27  31.150  834.820
 Phi 88,3  2.3 ly  29,28  27  31.150  912.072
 Phi 88,3  2.5 ly  31,74  27  31.150  988.701
 Phi 88,3  2.6 ly  32,97  27  31.150  1.027.016
 Phi 88,3  2.7 ly  34,22  27  31.150   1.065.953
 Phi 88,3  2.9 ly  36,83  27  31.150   1.147.255
 Phi 88,3  3.2 ly  40,32  27  31.150   1.255.968
 Phi 88,3  3.6 ly  45,14  27  31.150   1.406.111
 Phi 88,3  4.0 ly  50,22  27  31.150   1.564.353
 Phi 88,3  4.5 ly  55,8  27  31.150   1.738.170
 Phi 114  2.5 ly  41,06  16  31.150  1.279.019
 Phi 114  2.7 ly  44,29  16  31.150  1.379.634
 Phi 114  2.9 ly  47,48  16  31.150  1.479.002
 Phi 114  3.0 ly  49,07  16  31.150  1.528.531
 Phi 114  3.2 ly  52,58  16  31.150  1.637.867
 Phi 114  3.6 ly  58,5  16  31.150  1.822.275
 Phi 114  4.0 ly  64,84  16  31.150  2.019.766
 Phi 114  4.5 ly  73,2  16  31.150  2.280.180
 Phi 114  5.0 ly  80,64  16  31.150  2.511.936
 Phi 141.3  3.96 ly  80,46  10  31.150  2.506.329
 Phi 141.3  4.78 ly  96,54  10  31.150  3.007.221
 Phi 141.3  5.16 ly  103,95  10  31.150  3.238.043
 Phi 141.3  5.56 ly  111,66  10  31.150  3.478.209
 Phi 141.3  6.35 ly  126,8  10  31.150  3.949.820
 Phi 168  3.96 ly  96,24  10  31.150  2.997.876
 Phi 168  4.78 ly  115,62  10  31.150  3.601.563
 Phi 168  5.16 ly  124,56  10  31.150  3.880.044
 Phi 168  5.56 ly  133,86  10  31.150  4.169.739
 Phi 168  6.35 ly  152,16  10  31.150  4.739.784
 Phi 219.1  3.96 ly  126,06  7  31.150  3.926.769
 Phi 219.1  4.78 ly  151,56  7  31.150  4.721.094
 Phi 219.1  5.16 ly  163,32  7  31.150  5.087.418
 Phi 219.1  5.56 ly  175,68  7  31.150  5.472.432
 Phi 219.1  6.35 ly  199,86  7  31.150  6.225.639

 

Bảng giá thép ống mạ kẽm

 Quy cách

 Độ dày

(mm)

 Kg/Cây  Cây/Bó

 Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

 Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây)

 Phi 21  1,05  3,1  169  25.300  78.430
 Phi 21  1,35  3,8  169  25.300  96.140
 Phi 21  1,65  4,6  169  25.300  116.380
 Phi 25.4  1,05  3,8  127  25.300  96.140
 Phi 25.4  1,15  4,3  127  25.300  108.790
 Phi 25.4  1,35  4,8  127  25.300  121.440
 Phi 25.4  1,65  5,8  127  25.300  146.740
 Phi 27  1,05  3,8  127  25.300  96.140
 Phi 27  1,35  4,8  127  25.300  121.440
 Phi 27  1,65  6,2  127  25.300  156.860
 Phi 34  1,05  5,04  102  25.300  127.512
 Phi 34  1,35  6,24  102  25.300  157.872
 Phi 34  1,65  7,92  102  25.300  200.376
 Phi 34  1,95  9,16  102  25.300  231.748
 Phi 42  1,05  6,3  61  25.300  159.390
 Phi 42  1,35  7,89  61  25.300  199.617
 Phi 42  1,65  9,64  61  25.300  243.892
 Phi 42  1,95  11,4  61  25.300  288.420
 Phi 49  1,05  7,34  61  25.300  185.702
 Phi 49  1,35  9,18  61  25.300  232.254
 Phi 49  1,65  11,3  61  25.300  285.890
 Phi 49  1,95  13,5  61  25.300  341.550
 Phi 60  1,05  9  37  25.300  227.700
 Phi 60  1,35  11,27  37  25.300  285.131
 Phi 60  1,65  14,2  37  25.300  359.260
 Phi 60  1,95  16,6  37  25.300  419.980
 Phi 76  1,05  11,2  37  25.300  283.360
 Phi 76  1,35  14,2  37  25.300  359.260
 Phi 76  1,65  18  37  25.300  455.400
 Phi 76  1,95  21  37  25.300  531.300
 Phi 90  1,35  17  37  25.300  430.100
 Phi 90  1,65  22  37  25.300  556.600
 Phi 90  1,95  25,3  37  25.300  640.090
 Phi 114  1,35  21,5  19  25.300  543.950
 Phi 114  1,65  27,5  19  25.300  695.750
 Phi 114  1,95  32,5  19  25.300  822.250
 
Lưu ý: Bảng giá thép ống Trường Thịnh Phát cập nhật trên chỉ mang tính chất tham khảo vì giá thép có thể thay đổi mỗi ngày. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số: 0916.415.019 để được tư vấn và nhận bảng giá mới nhất.
 

Thép ống là gì?

Hàng triệu tấn thép ống được sản xuất hàng năm. Tính linh hoạt của nó làm cho nó trở thành sản phẩm được sử dụng thường xuyên nhất được sản xuất bởi ngành công nghiệp thép. 
Thép ống là loại ống hình trụ được làm từ thép được sử dụng nhiều trong sản xuất và cơ sở hạ tầng. Chính vì những đặc điểm ống dài, rỗng nên nó được sử dụng cho việc vận chuyển nước, khí đốt cùng với nhiều mục đích khác nhau.

Nguyên liệu 

Thép ống được tạo thành chủ yếu từ sắt. Các kim loại khác có thể có trong hợp kim bao gồm nhôm, mangan, titan, vonfram, vanadi và zirconium.
Một số vật liệu hoàn thiện đôi khi được sử dụng trong quá trình sản xuất. Ví dụ, có thể sử dụng sơn nếu đường ống được sơn phủ. Thông thường, một lượng dầu nhẹ được bôi vào các ống thép ở cuối dây chuyền sản xuất. Điều này giúp bảo vệ đường ống.
Mặc dù nó không thực sự là một phần của thành phẩm, nhưng axit sulfuric được sử dụng trong một bước sản xuất để làm sạch đường ống.
 
Bảng giá thép ống
 

Tuổi thọ

Thép bền, nhưng theo thời gian, nó dễ bị ăn mòn từ bên trong do kẽm bị bào mòn. Điều này xảy ra đối với lớp kẽm bên trong đường ống do tiếp xúc với nước liên tục, dẫn đến tích tụ các sản phẩm phụ ăn mòn. Tuổi thọ trung bình của thép ống là khoảng 50 năm.

Phân loại

  • Một số đặc tính của thép ống có thể được kiểm soát trong quá trình sản xuất. Ví dụ, đường kính của ống thường được sửa đổi tùy thuộc vào cách nó sẽ được sử dụng. Đường kính có thể từ những đường ống nhỏ được sử dụng để làm kim tiêm dưới da, đến những đường ống lớn được sử dụng để vận chuyển khí đốt trong thành phố. 
  • Độ dày thành ống cũng có thể được kiểm soát. Thường thì loại thép cũng sẽ ảnh hưởng đến độ bền và tính linh hoạt của ống. Các đặc điểm có thể kiểm soát khác bao gồm chiều dài, vật liệu phủ và lớp hoàn thiện cuối.
  • Một đặc tính có thể phân loại thép ống là vẻ bề ngoài. Nó được chia làm hai loại: thép ống đen và thép ống mạ kẽm. Thép ống đen thì sẽ có màu đen ở bên ngoài. Thép ống mạ kẽm được tạo ra từ thép ống đen sau đó phủ lên nó bằng một lớp kẽm trong bể kẽm nóng hoặc bằng quy trình mạ điện. Kẽm không độc hại đối với con người và do đó là kim loại lý tưởng để tráng thép ống dùng cho các ứng dụng với nước.

Ứng dụng

Công dụng chính của thép ống là vận chuyển chất lỏng hoặc khí dưới lòng đất — bao gồm dầu, khí và nước. Ngoài ra, các loại thép ống có kích thước khác nhau được sử dụng trong suốt quá trình sản xuất và xây dựng.  
Thép ống có thể được tìm thấy ở nhiều nơi. Chúng bền đến mức được sử dụng dưới lòng đất để dẫn nước và khí đốt khắp các thành phố và thị trấn. Chúng cũng được sử dụng trong xây dựng để bảo vệ các dây dẫn điện.
Thép ống rất bền, nhưng chúng cũng có thể nhẹ. Điều này làm cho nó trở nên lý tưởng để sản xuất khung xe đạp. Những nơi khác mà họ tìm thấy nguồn cung cấp bao gồm ô tô, tủ lạnh, hệ thống sưởi và hệ thống ống nước, cột cờ, đèn đường và thuốc men.
 
Bảng giá thép ống
 

Các loại thép ống

Trường Thịnh Phát hiện đang cung cấp hai loại chính là thép ống đenthép ống mạ kẽm. Mỗi loại sẽ có những công dụng và giá thành khác nhau tùy theo mục đích sử dụng. Qúy khách hãy tham khảo những thông tin chúng tôi cung cấp để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Thép ống đen

Thép ống đen là sản phẩm từ tấm thép đen qua quá trình cuộn cán nóng. Và để bảo quản sản phẩm được bền lâu hơn, thép ống đen được phủ thêm một lớp dầu.
Bề mặt của nó có màu đen hoặc màu xanh đen. Vì có giá thành tương đối rẻ cùng với kích thước đa dạng nên nó được sử dụng rộng rãi với nhiều mục đích khác nhau.
Nhờ vào những ưu điểm vượt trội như tiết kiệm chi phí, giảm thiểu được việc bảo trì do độ bền cao, thép ống đen với độ cứng lý tưởng có thể sử dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ứng dụng làm ống dẫn khí, nước thải và khí áp suất cao. Tại công ty dầu khí, ống thép đen được sử dụng để vận chuyển khí đốt, dầu,...
 

Bảng giá thép ống

 

Thép ống mạ kẽm

Thép ống mạ kẽm là loại thép có kết cấu rỗng, thành mỏng nhưng chịu được các điều kiện thời tiết đặc biệt khắc nghiệt, chịu được áp lực lớn, tác động của hoá chất, sự ăn mòn nhờ vào lớp mạ kẽm nhúng nóng bên ngoài.
Nhờ vào những ưu điểm trên mà thép ống mạ kẽm được sử dụng rộng rãi không chỉ trong ngành  xây dựng mà còn đặc biệt là trong sản xuất ống  nước, và hệ thống chữa cháy: ống dẫn khí gas, chất hoá học,…

 

Bảng giá thép ống

 

Mẹo khi mua thép ống

Lưu ý khi chọn nhà cung cấp thép 

Bạn không nên mua hoặc giao dịch với những công ty không rõ địa chỉ kinh doanh, địa chỉ thay đổi thường xuyên trên mạng.
Thời gian gần đây, nhiều đơn vị gặp phải những công ty lừa đảo, cố tình lừa gạt khách hàng bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Họ đánh vào tâm lý khách hàng nên báo giá rất thấp, và khách chuyển khoản thì bị cắt liên lạc, không có giao dịch nào diễn ra. Những điều này được báo chí cập nhật thường xuyên. 
 
Bảng giá thép ống
 

Cảnh giác với các đại lý cung cấp giá thấp bất thường

Nguyên nhân là do sắt thép là mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận rất thấp dù giá trị mỗi đơn hàng cao. Vì vậy, giá bán giữa các nhà cung cấp tuy có sự chênh lệch nhưng không nhiều.
Phần lớn chênh lệch hàng trăm đồng/kg so với giá chung. Nếu chênh lệch từ vài nghìn đồng trở lên thì chắc chắn sản phẩm có vấn đề. Vì vậy bạn nên xem xét, tính toán kĩ hơn.
 
Bảng giá thép ống
 
Việc kiểm tra cẩn thận nội dung hợp đồng mua bán trước khi thỏa thuận và thanh toán vô cùng quan trọng. Những nội dung kiểm tra bao gồm: số lượng, kích thước sản phẩm, đơn giá, tổng tiền,...
Bên cạnh đó, sau khi nhận được hàng bạn phải kiểm tra số lượng, kích thước giống với hợp đồng. Để giảm thiệt hại thiếu khối lượng thép nếu không kiểm soát chặt chẽ bạn nên lắp camera và chuẩn bị cân diện tử ở nơi chứa thép.

Xác định loại và số lượng muốn mua

Trước khi mua, bạn cần lên danh sách các loại thép ống, kích thước và số lượng thép ống phù hợp. Từ đó, so sánh giá các đơn vị cung cấp với khoảng chi phí theo giá thị trường hiện tại và có dự định chi bao nhiêu tiền cho việc đó.
Bạn nên nhờ người am hiểu về xây dựng tư vấn và chọn loại thép phù hợp để tránh mua sai sản phẩm và nên chọn nhà cung cấp và thương hiệu uy tín.

Nên chọn thương hiệu nào

Bạn nên lưu ý rằng chất lượng cao thì giá thành sẽ cao. Những sản phẩm có giá thành thấp thì chất lượng và tuổi thọ sẽ kém hơn và điều đó sẽ ảnh hưởng đến công trình của bạn. Hãy lựa chọn những thương hiệu lớn và uy tín để có thể yên tâm sử dụng sắt thép đạt chuẩn, chất lượng cao. 
 
Bảng giá thép ống
 

Những yếu tố tác động đến giá thép ống 

Phụ thuộc vào thị trường và cạnh tranh 

Giá thép ống có thể bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế toàn cầu. Do đó, nếu thị trường xuất hiện nhiều biến động, cung không đủ cầu thì giá thép sẽ tăng. Các nước chủ yếu ảnh hưởng đến giá thép trong nước sẽ là những nước có nguồn cung thép khổng lồ gồm Trung Quốc, Mỹ, Nga, Đức,...

 

Bảng giá thép ống
 

Loại ống thép 

Ống thép có nhiều loại khác nhau như thép ống đen và thép ống mạ kẽm. Mỗi loại sẽ có đặc điểm và tính chất khác nhau tác động đến giá thép ống. Ví dụ như giá thép ống mạ kẽm sẽ cao hơn thép ống đen do nó được phủ thêm lớp kẽm bên ngoài. 
Bạn nên cân nhắc lựa chọn loại thép ống phù hợp, tuỳ vào mục đích sử dụng của công trình để tiết kiệm chi phí và kèm theo đó sẽ là thép chất lượng cao thì giá sẽ cao.

Số lượng đặt hàng 

Tổng giá trị đơn hàng hoặc số lượng mua sẽ liên quan đến giá thép ống. Tất nhiên, những đơn hàng lẻ sẽ không được nhiều giá ưu đãi như những đơn hàng lớn với số lượng nhiều. Vì vậy, việc đặt hàng từ một nhà cung cấp sẽ giúp bạn nhận được nhiều ưu đãi. 

Giá thép ống liên tục tăng - Lý do tại sao? 

Nếu bạn thường xuyên theo dõi bảng giá thép ống thì sẽ thấy được giá thép thành phẩm của các doanh nghiệp sản xuất sẽ liên tục tăng và không có dấu hiệu chững lại. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các đại lý phân phối, đơn vị thi công và các hộ tiêu thụ thép. Tại sao lại như vậy?
  • Nhu cầu xây dựng tăng cao - cung không đủ cầu.
  • Lượng cung của nguyên vật liệu sản xuất thép khan hiếm khiến giá tăng và ảnh hưởng đến giá thép tăng theo. 
  • Số lượng thép sản xuất trong nước không đủ để cung cấp nên phải nhập khẩu tuy nhiên vấn đề này vô cùng khó khăn. 
  • Giá thép tăng do phụ thuộc vào nguồn hàng và nguyên liệu từ Trung Quốc 
  • Hơn nữa, mặc dù nguồn cung sắt thép trong nước khan hiếm nhưng xuất khẩu tăng mạnh, ưu tiên xuất khẩu hơn thị trường nội địa. Đó cũng là chính lý do dẫn đến giá sắt thép tăng cao.

 

Bảng giá thép ống

 

Cách bảo quản thép ống được bền lâu

Tuỳ thuộc vào từng ngành công nghiệp thì sự rỉ sét, ăn mòn và oxy hóa của các phụ kiện thép ống nói chung sẽ khác nhau. Khi muốn mua sản phẩm, bạn có thể nhờ nhà cung cấp tư vấn xem loại nào sẽ phù hợp với công trình của bạn. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí hơn. May mắn thay, việc chăm sóc thép ống không gỉ không phức tạp như hầu hết mọi người nghĩ.
Làm sạch và đánh bóng thường xuyên có thể giúp loại bỏ vết bẩn trên thép ống không gỉ và ngăn chặn bất kỳ vết bẩn nào phát triển.
 
Bảng giá thép ống
 

Làm sạch

Bước đầu tiên để bảo vệ thép ống khỏi rỉ sét là làm sạch nó bằng vân thép không gỉ, tương tự như vân gỗ. Hãy dành thời gian nhìn vào đường ống để xem hạt thép không gỉ của nó đi theo hướng nào.
Bạn phải cọ rửa ống theo cùng một hướng để tránh tạo thêm bất kỳ vết xước nào trên đó. Nên dùng miếng cọ rửa bằng nhựa hoặc vải sợi nhỏ để làm sạch đường thép ống không gỉ. Mọi dụng cụ không mài mòn sẽ không làm hỏng đường thép ống của bạn.
Vật liệu sạch sẽ đảm bảo rằng vết bẩn hoặc vết ố không phát triển trên hệ thống. Len thép không bao giờ được khuyến khích sử dụng vì nó có thể làm xước. 

Đánh bóng 

Điều này sẽ không phù hợp với thép ống mạ kẽm. Sau khi làm sạch thép ống đen, hãy làm cho nó sáng bóng tự nhiên bằng một lớp dầu ô liu mỏng. Dùng khăn mềm nhỏ vài giọt dầu ô liu lên đường ống không gỉ và lau sạch. Dầu giúp chống nhòe, che đi các vết xước và tăng thêm độ sáng bóng cho thép. Sau đó, dùng khăn khô để thấm khô dầu oliu. Các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng phương pháp xử lý bằng dầu ô liu thường xuyên để duy trì chất lượng của thép ống.
 
Bảng giá thép ống
 

Sử dụng đúng mục đích

Nếu bạn đang có ý định sử dụng thép ống đen trong việc vận chuyển chất lỏng thì đó có thể là lựa chọn sai lầm vì nó rất dễ bị rỉ sét. Vì vậy bạn nên sử dụng thép ống mạ kẽm để dùng cho ứng dụng đó.

Địa chỉ phân phối các loại thép uy tín giá rẻ

CÔNG TY TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT không chỉ cung cấp các loại thép ống mà còn phân phối các loại thép chất lượng, phổ biến khác như thép tấm, thép hình, thép đặc chủng, thép hộp và nhôm tấm. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn để giúp khách có được những sản phẩm phù hợp nhất.
 
0916.415.019