thepong

TRƯỜNG THỊNH PHÁT là một cơ sở tại Bình Dương cung cấp và phân phối các loại thép, đặc biệt làthép ống chất lượng, uy tín, được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Một trong những sản phẩm được mua nhiều nhất chính là thép ống đenthép ống mạ kẽm vì nó được ứng dụng trong đa dạng lĩnh vực.

Thép ống đúc

Thép ống đúc phi 21

Thép ống đúc phi 27

Thép ống đúc phi 34

Thép ống đúc phi 42

Thép ống đúc phi 48

Thép ống đúc phi 60

Thép ống đúc phi 76

Thép ống đúc phi 90

Thép ống đúc phi 114

Thép ống đúc phi 141

Thép ống đúc phi 168

Thép ống đúc phi 219

Thép ống đúc phi 273

thép ống đúc 325

Thép ống đúc phi 355

Thép ống đúc phi 406

Thép ống đúc phi 457

Thép ống đúc phi 508

Thép ống đúc phi 610

thép ống đúc

 

 

 

Bảng giá thép ống Hàn đen

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

21 x 1.1

         3,27

20.000

65.399

21 x 1.2

         3,55

20.000

70.989

21 x 1.4

         4,10

20.000

81.992

21 x 1.5

         4,37

20.000

87.405

21 x 1.8

         5,16

20.000

103.289

21 x 2.0

         5,68

20.000

113.583

21 x 2.3

         6,43

20.000

128.579

21 x 2,5

         6,91

20.000

138.281

21 x 2.8

         7,62

20.000

152.390

21 x 3,0

         8,08

20.000

161.500

21 x 3,2

         8,52

20.000

170.374

21 x 3,5

         9,16

20.000

183.241

21 x 3,91

       10,00

20.000

199.964

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

27 x 1.0

         3,85

20.000

76.905

27 x 1.1

         4,21

20.000

84.270

27 x 1.2

         4,58

20.000

91.576

27 x 1.4

         5,30

20.000

106.010

27 x 1.5

         5,66

20.000

113.139

27 x 1.8

         6,71

20.000

134.169

27 x 2.0

         7,39

20.000

147.894

27 x 2.5

         9,06

20.000

181.170

27 x 2.8

       10,02

20.000

200.426

27 x 3

       10,65

20.000

212.967

27 x 3.2

       11,26

20.000

225.272

27 x 3.5

       12,16

20.000

243.286

27 x 4

       13,61

20.500

278.928

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

34 x 1.0

         4,88

20.000

97.610

34 x 1.1

         5,35

20.000

107.046

34 x 1.2

         5,82

20.000

116.422

34 x 1.4

         6,75

20.000

134.998

34 x 1.5

         7,21

20.000

144.197

34 x 1.8

         8,57

20.000

171.439

34 x 2.0

         9,47

20.000

189.304

34 x 2.3

       10,78

20.000

215.659

34 x 2.5

       11,65

20.000

232.933

34 x 2.3

       12,92

20.000

258.400

34 x 3.0

       13,75

20.000

275.083

34 x 3.2

       14,58

20.000

291.529

34 x 3.5

       15,79

20.000

315.754

34 x 4.0

       17,75

20.500

363.819

34 x 4.5

       19,63

20.500

402.475

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

42 x 1.0

         6,09

20.000

121.865

42 x 1.1

         6,69

20.000

133.726

42 x 1.2

         7,28

20.000

145.528

42 x 1.4

         8,45

20.000

168.954

42 x 1.5

         9,03

20.000

180.579

42 x 1.8

       10,75

20.000

215.097

42 x 2.0

       11,89

20.000

237.814

42 x 2.3

       13,57

20.000

271.445

42 x 2.5

       14,68

20.000

293.570

42 x 2.8

       16,32

20.000

326.313

42 x 3.0

       17,39

20.000

347.847

42 x 3.2

       18,46

20.000

369.143

42 x 3.5

       20,03

20.000

400.645

42 x 3.8

       21,58

20.500

442.404

42 x 4.0

       22,60

20.500

463.263

42 x 4.5

       25,09

20.500

514.349

42 x 4.85

       26,79

20.500

549.208

42 x 5.0

       27,51

20.500

563.920

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

49 x 1.1

         7,79

20.000

155.851

49 x 1.2

         8,48

20.000

169.664

49 x 1.4

         9,86

20.000

197.113

49 x 1.5

       10,54

20.000

210.749

49 x 1.8

       12,57

20.000

251.301

49 x 2.0

       13,90

20.000

278.041

49 x 2.3

       15,89

20.000

317.706

49 x 2.5

       17,19

20.000

343.854

49 x 2.8

       19,13

20.000

382.631

49 x 3.0

       20,41

20.000

408.187

49 x 3.2

       21,68

20.000

433.507

49 x 3.5

       23,55

20.000

471.042

49 x 3.8

       24,67

20.500

505.641

49 x 4.0

       26,62

20.500

545.729

49 x 4.5

       29,62

20.500

607.123

49 x 5

       32,54

20.500

667.002

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

60 x 1.1

         9,58

20.000

191.641

60 x 1.2

       10,44

20.000

208.708

60 x 1.4

       12,13

20.000

242.664

60 x 1.5

       12,98

20.000

259.554

60 x 1.8

       15,49

20.000

309.868

60 x 2.0

       17,16

20.000

343.114

60 x 2.5

       21,26

20.000

425.195

60 x 2.8

       23,69

20.000

473.734

60 x 3.0

       25,29

20.000

505.797

60 x 3.2

       26,88

20.000

537.624

60 x 3.5

       29,25

20.000

584.921

60 x 3.8

       31,58

20.000

631.685

60 x 4.0

       33,13

20.000

662.565

60 x 4.2

       34,66

20.500

710.539

60 x 4.5

       36,94

20.500

757.199

60 x 4.8

       39,19

20.500

803.313

60 x 5.0

       40,67

20.500

833.752

60 x 5.5

       44,33

20.500

908.790

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

76 x 1.1

       12,18

20.000

243.700

76 x 1.2

       13,27

20.000

265.499

76 x 1.4

       15,45

20.000

308.921

76 x 1.5

       16,53

20.000

330.543

76 x 1.8

       19,75

20.000

395.054

76 x 2.0

       21,89

20.000

437.766

76 x 2.5

       27,18

20.000

543.510

76 x 2.8

       30,31

20.000

606.247

76 x 3.0

       32,39

20.000

647.776

76 x 3.2

       34,45

20.000

689.068

76 x 3.5

       37,53

20.000

750.562

76 x 3.8

       40,58

20.000

811.524

76 x 4.0

       42,59

20.000

851.869

76 x 4.5

       47,58

20.500

975.490

76 x 4.8

       50,54

20.500

1.036.157

76 x 5.0

       52,50

20.500

1.076.299

76 x 5.2

       54,45

20.500

1.116.197

76 x 5.5

       57,35

20.500

1.175.591

76 x 6.0

       62,12

20.500

1.273.367

76 x 7.0

       71,43

20.500

            1.464.372

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

90 x 1.4

       18,34

20.000

               366.895

90 x 1.5

       19,63

20.000

               392.659

90 x 1.8

       23,48

20.000

               469.593

90 x 2.0

       26,03

20.000

               520.587

90 x 2.3

       29,83

20.000

               596.634

90 x 2.5

       32,35

20.000

               647.036

90 x 2.8

       36,11

20.000

               722.196

90 x 3.0

       38,60

20.000

               772.007

90 x 3.2

       41,08

20.000

               821.581

90 x 3.5

       44,77

20.000

               895.498

90 x 3.8

       48,44

20.000

               968.883

90 x 4.0

       50,88

20.000

            1.017.511

90 x 4.2

       53,30

20.500

            1.092.549

90 x 4.5

       56,90

20.500

            1.166.495

90 x 4.8

       60,48

20.500

            1.239.896

90 x 5.0

       62,85

20.500

            1.288.526

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

101.6 x 1.4

       20,75

20.000

               414.931

101.6 x 1.5

       22,21

20.000

               444.126

101.6 x 1.8

       26,57

20.000

               531.354

101.6 x 2.0

       29,46

20.000

               589.210

101.6 x 2.5

       36,64

20.000

               732.815

101.6 x 2.8

       40,91

20.000

               818.268

101.6 x 3.0

       43,75

20.000

               874.941

101.6 x 3.2

       46,57

20.000

               931.377

101.6 x 3.5

       50,78

20.000

            1.015.588

101.6 x 3.8

       54,96

20.000

            1.099.267

101.6 x 4.0

       57,74

20.000

            1.154.756

101.6 x 4.5

       64,62

20.500

            1.324.757

101.6 x 5.0

       71,43

20.500

            1.464.372

101.6 x 5.5

       78,17

20.500

            1.602.472

101.6 x 6.0

       84,83

20.500

            1.739.056

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

114 x 1.4

       23,38

20.000

               467.523

114 x 1.8

       29,95

20.000

               598.971

114 x 2.0

       33,22

20.000

               664.340

114 x 2.5

       41,34

20.000

               826.727

114 x 2.8

       49,38

20.000

               987.636

114 x 3.0

       57,35

20.000

            1.147.066

114 x 3.8

       65,25

20.000

            1.305.017

114 x 4.0

       73,07

20.000

            1.461.489

114 x 4.5

       80,82

20.500

            1.656.893

114 x 5.0

       88,50

20.500

            1.814.245

114 x 6.0

       96,10

20.500

            1.970.081

114 x 7.0

     111,08

20.500

            2.277.205

114 x 8.0

     125,77

20.500

            2.578.266

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

127 x 3.0

       55,02

20.500

            1.127.840

127 x 3.5

       63,93

20.500

            1.310.507

127 x 4.0

       72,76

20.500

            1.491.659

127 x 4.5

       81,53

20.500

            1.671.295

127 x 5.0

       90,22

20.500

            1.849.414

127 x 5.5

       98,83

20.500

            2.026.018

127 x 6.0

     107,37

20.500

            2.201.106

127 x 7.0

     124,23

20.500

            2.546.735

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

141 x 3.96

       80,43

21.000

            1.689.126

141 x 4.78

       96,51

21.000

            2.026.721

141 x 5.16

     103,89

21.000

            2.181.752

141 x 5.56

     111,62

21.000

            2.343.972

141 x 6.35

     126,74

21.000

            2.661.439

141 x 6.55

     130,53

21.000

            2.741.195

141 x 9.53

     185,72

21.500

            3.992.992

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

168 x 3.96

       96,25

21.000

            2.021.195

168 x 4.78

     115,60

21.000

            2.427.552

168 x 5.16

     124,50

21.000

            2.614.448

168 x 5.56

     133,82

21.000

            2.810.211

168 x 6.35

     152,09

21.000

            3.193.924

168 x 7.11

     169,50

21.000

            3.559.406

168 x 8.0

     189,66

21.500

            4.077.674

168 x 10.97

     255,25

21.500

            5.487.913

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

219 x 3.96

     126,00

21.000

            2.645.978

219 x 4.78

     151,51

21.000

            3.181.709

219 x 5.16

     163,26

21.000

            3.428.558

219 x 5.56

     175,59

21.000

            3.687.431

219 x 6.35

     199,80

21.000

            4.195.784

219 x 8.18

     255,17

21.000

            5.358.471

219 x 9.53

     295,37

21.500

            6.350.545

219 x 12.7

     387,67

21.500

            8.334.939

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

273 x 4.78

     189,68

21.000

            3.983.371

273 x 5.16

     204,47

21.000

            4.293.951

273 x 5.56

     220,00

21.000

            4.619.908

273 x 6.35

     250,51

21.000

            5.260.754

273 x 9.27

     361,70

21.000

            7.595.804

273 x 10.31

     400,70

21.500

            8.615.024

273 x 12.7

     489,10

21.500

          10.515.592

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

325 x 4.78

     226,37

21.000

            4.753.858

325 x 5.16

     244,08

21.000

            5.125.690

325 x 5.56

     262,67

21.000

            5.516.123

325 x 6.35

     299,25

21.000

            6.284.309

325 x 9.53

     444,63

21.000

            9.337.289

325 x 10.31

     479,84

21.500

          10.316.458

325 x 12.7

     586,58

21.500

          12.611.441

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

355 x 5.16

     267,43

21.000

            5.616.079

355 x 5.56

     287,83

21.000

            6.044.527

355 x 6.35

     327,99

21.000

            6.887.791

355 x 7.92

     366,45

21.000

            7.695.375

355 x 9.53

     487,76

21.000

          10.242.989

355 x 10.31

     526,49

21.500

          11.319.616

355 x 12.7

     644,05

21.500

          13.847.144

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

406 x 5.16

     306,20

21.000

            6.430.190

406 x 5.56

     329,61

21.000

            6.921.747

406 x 6.35

     375,70

21.000

            7.889.652

406 x 7.92

     466,75

21.000

            9.801.703

406 x 9.53

     559,36

21.000

          11.746.569

406 x 10.31

     603,95

21.500

          12.984.988

406 x 12.7

     739,47

21.500

          15.898.573

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

508 x 6.35

     471,11

21.000

            9.893.373

508 x 7.92

     585,75

21.000

          12.300.833

508 x 9.53

     702,56

21.000

          14.753.728

508 x 10.31

     758,87

21.500

          16.315.733

508 x 12.7

     930,30

21.500

          20.001.431

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

610 x 6.35

     566,90

21.000

          11.904.983

610 x 7.92

     705,23

21.000

          14.809.801

610 x 9.53

     846,32

21.000

          17.772.727

610 x 10.31

     914,40

21.500

          19.659.591

610 x 12.7

  1.121,88

21.500

          24.120.441

Bảng giá thép ống hàn mạ kẽm nhúng nóng 

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

21 x 1.9

         5,42

24.000

130.159

21 x 2.1

         5,93

24.000

142.369

21 x 2.3

         6,43

24.000

154.295

21 x 2,6

         7,15

24.000

171.652

21 x 2.9

         7,85

24.000

188.370

21 x 3,2

         8,52

24.000

204.449

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

27 x 1.9

         7,05

24.000

169.274

27 x 2.1

         7,73

24.000

185.601

27 x 2.3

         8,40

24.000

201.645

27 x 2.6

         9,38

24.000

225.177

27 x 2.9

       10,34

24.000

248.071

27 x 3,2

       11,26

24.000

270.327

27 x 3.6

       12,46

24.000

299.006

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

34 x 1.9

         9,02

24.000

216.481

34 x 2.1

         9,91

24.000

237.778

34 x 2.3

       10,78

24.000

258.791

34 x 2.5

       12,07

24.000

289.778

34 x 2.9

       13,34

24.000

320.125

34 x 3.2

       14,58

24.000

349.834

34 x 3.6

       16,19

24.000

388.452

34 x 4.0

       17,75

24.000

425.935

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

42 x 1.9

       11,32

24.000

271.782

42 x 2.1

       12,45

24.000

298.900

42 x 2.3

       13,57

24.000

325.734

42 x 2.6

       15,23

24.000

365.452

42 x 2.9

       16,86

24.000

404.532

42 x 3.2

       18,46

24.000

442.972

F42 x 3.6

       20,55

24.000

493.232

42 x 4.0

       22,60

24.000

542.357

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

49 x 1.9

       13,24

24.000

317.641

49 x 2.1

       14,57

24.000

349.586

49 x 2.3

       15,89

24.000

381.247

49 x 2.6

       17,84

24.000

428.206

49 x 2.9

       19,77

24.000

474.527

49 x 3.2

       21,68

24.000

520.208

49 x 3.6

       24,17

24.000

580.123

49 x 4.0

       26,62

24.000

638.902

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

60 x 1.9

       16,33

24.000

391.824

60 x 2.1

       17,98

24.000

431.578

60 x 2.3

       19,63

24.000

471.048

60 x 2.6

       22,07

24.000

529.721

60 x 2.9

       24,49

24.000

587.754

60 x 3.2

       26,88

24.000

645.149

60 x 3.6

       30,03

24.000

720.682

60 x 4.2

       34,66

24.000

831.851

60 x 4.5

       36,94

24.000

886.477

60 x 5.0

       40,67

24.000

976.100

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

76 x 1.9

       20,82

24.000

499.728

76 x 2.1

       22,95

24.000

550.840

76 x 2.3

       25,07

24.000

601.668

76 x 2.5

       28,22

24.000

677.378

76 x 2.9

       31,35

24.000

752.449

76 x 3.2

       34,45

24.000

826.881

76 x 3.6

       38,55

24.000

925.130

76 x 4.0

       42,59

24.000

1.022.243

76 x 4.5

       47,58

24.000

1.142.037

76 x 5.0

       52,50

24.000

1.260.057

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F90 x 1.9

       24,76

24.000

               594.143

F90 x 2.1

       27,30

24.000

               655.194

F90 x 2.3

       29,83

24.000

               715.961

F90 x 2.6

       33,61

24.000

               806.578

F90 x 2.9

       37,36

24.000

               896.557

F90 x 3.2

       41,08

24.000

               985.897

F90 x 3.6

       46,00

24.000

            1.104.023

F90 x 4.0

       50,88

24.000

            1.221.013

F90 x 4.5

       56,90

24.000

            1.365.653

F90 x 5.0

       62,85

24.000

            1.508.519

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F101.6 x 1.9

       28,02

24.000

               672.373

F101.6 x 2.1

       30,90

24.000

               741.659

F101.6 x 2.3

       33,78

24.000

               810.660

F101.6 x 2.5

       38,07

24.000

               913.630

F101.6 x 2.9

       42,33

24.000

            1.015.961

101.6 x 3.2

       46,57

24.000

            1.117.653

101.6 x 3.6

       52,18

24.000

            1.252.248

101.6 x 4.0

       57,74

24.000

            1.385.708

101.6 x 4.5

       64,62

24.000

            1.550.935

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

114 x 1.9

       31,58

24.000

               758.022

114 x 2.1

       34,85

24.000

               836.323

114 x 2.3

       38,10

24.000

               914.340

114 x 2.6

       42,95

24.000

            1.030.833

114 x 2.9

       47,78

24.000

            1.146.687

114 x 3.2

       52,58

24.000

            1.261.903

114 x 3.6

       58,94

24.000

            1.414.529

114 x 4.0

       65,25

24.000

            1.566.020

114 x 5.0

       80,82

24.000

            1.939.778

114 x 6.0

       96,10

24.000

            2.306.437

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

127 x 3.0

       55,02

24.000

            1.320.398

127 x 3.5

       63,93

24.000

            1.534.252

127 x 4.0

       72,76

24.000

            1.746.332

127 x 4.5

       81,53

24.000

            1.956.638

127 x 5.0

       90,22

24.000

            2.165.168

127 x 5.5

       98,83

24.000

            2.371.924

127 x 6.0

     107,37

24.000

            2.576.905

127 x 7.0

     124,23

24.000

            2.981.543

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

141 x 3.96

       80,43

24.000

            1.930.430

141 x 4.78

       96,51

24.000

            2.316.253

141 x 5.16

     103,89

24.000

            2.493.430

141 x 5.56

     111,62

24.000

            2.678.826

141 x 6.35

     126,74

24.000

            3.041.644

141 x 6.55

     130,53

24.000

            3.132.794

141 x 9.53

     185,72

24.000

            4.457.294

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

168 x 3.96

       96,25

24.000

            2.309.938

168 x 4.78

     115,60

24.000

            2.774.346

168 x 5.16

     124,50

24.000

            2.987.941

168 x 5.56

     133,82

24.000

            3.211.670

168 x 6.35

     152,09

24.000

            3.650.198

168 x 7.11

     169,50

24.000

            4.067.893

168 x 8.0

     189,66

24.000

            4.551.822

168 x 10.97

     255,25

24.000

            6.126.042

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

219 x 3.96

     126,00

24.000

            3.023.975

219 x 4.78

     151,51

24.000

            3.636.239

219 x 5.16

     163,26

24.000

            3.918.352

219 x 5.56

     175,59

24.000

            4.214.207

219 x 6.35

     199,80

24.000

            4.795.182

219 x 8.18

     255,17

24.000

            6.123.967

219 x 9.53

     295,37

24.000

            7.088.981

219 x 12.7

     387,67

24.000

            9.304.118

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

273 x 4.78

     189,68

25.000

            4.742.109

273 x 5.16

     204,47

25.000

            5.111.847

273 x 5.56

     220,00

25.000

            5.499.891

273 x 6.35

     250,51

25.000

            6.262.803

273 x 9.27

     361,70

25.000

            9.042.624

273 x 10.31

     400,70

25.000

          10.017.470

273 x 12.7

     489,10

25.000

          12.227.432

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

325 x 4.78

     226,37

25.000

            5.659.355

325 x 5.16

     244,08

25.000

            6.102.012

325 x 5.56

     262,67

25.000

            6.566.813

325 x 6.35

     299,25

25.000

            7.481.320

325 x 9.53

     444,63

25.000

          11.115.821

325 x 10.31

     479,84

26.000

          12.475.717

325 x 12.7

     586,58

26.000

          15.251.045

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

355 x 5.16

     267,43

25.000

            6.685.809

355 x 5.56

     287,83

25.000

            7.195.865

355 x 6.35

     327,99

25.000

            8.199.752

355 x 7.92

     366,45

25.000

            9.161.160

355 x 9.53

     487,76

25.000

          12.194.034

355 x 10.31

     526,49

26.000

          13.688.838

355 x 12.7

     644,05

26.000

          16.745.384

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

406 x 5.16

     306,20

25.000

            7.654.988

406 x 5.56

     329,61

25.000

            8.240.175

406 x 6.35

     375,70

25.000

            9.392.443

406 x 7.92

     466,75

25.000

          11.668.695

406 x 9.53

     559,36

25.000

          13.984.010

406 x 10.31

     603,95

26.000

          15.702.776

406 x 12.7

     739,47

26.000

          19.226.182

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

508 x 6.35

     471,11

26.000

          12.248.938

508 x 7.92

     585,75

26.000

          15.229.603

508 x 9.53

     702,56

26.000

          18.266.521

508 x 10.31

     758,87

26.000

          19.730.654

508 x 12.7

     930,30

26.000

          24.187.777

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

610 x 6.35

     566,90

26.000

          14.739.503

610 x 7.92

     705,23

26.000

          18.335.944

610 x 9.53

     846,32

26.000

          22.004.328

610 x 10.31

     914,40

26.000

          23.774.390

610 x 12.7

  1.121,88

26.000

          29.168.906

 

 

Lưu ý: Bảng giá thép ống Trường Thịnh Phát cập nhật trên chỉ mang tính chất tham khảo vì giá thép có thể thay đổi mỗi ngày. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số: 0916.415.019 để được tư vấn và nhận bảng giá mới nhất.
 

Thép ống là gì?

Hàng triệu tấn thép ống được sản xuất hàng năm. Tính linh hoạt của nó làm cho nó trở thành sản phẩm được sử dụng thường xuyên nhất được sản xuất bởi ngành công nghiệp thép.
Thép ống là loại ống hình trụ được làm từ thép được sử dụng nhiều trong sản xuất và cơ sở hạ tầng. Chính vì những đặc điểm ống dài, rỗng nên nó được sử dụng cho việc vận chuyển nước, khí đốt cùng với nhiều mục đích khác nhau.

Nguyên liệu

Thép ống được tạo thành chủ yếu từ sắt. Các kim loại khác có thể có trong hợp kim bao gồm nhôm, mangan, titan, vonfram, vanadi và zirconium.
Một số vật liệu hoàn thiện đôi khi được sử dụng trong quá trình sản xuất. Ví dụ, có thể sử dụng sơn nếu đường ống được sơn phủ. Thông thường, một lượng dầu nhẹ được bôi vào các ống thép ở cuối dây chuyền sản xuất. Điều này giúp bảo vệ đường ống.
Mặc dù nó không thực sự là một phần của thành phẩm, nhưng axit sulfuric được sử dụng trong một bước sản xuất để làm sạch đường ống.
 
Bảng giá thép ống
 

Tuổi thọ

Thép bền, nhưng theo thời gian, nó dễ bị ăn mòn từ bên trong do kẽm bị bào mòn. Điều này xảy ra đối với lớp kẽm bên trong đường ống do tiếp xúc với nước liên tục, dẫn đến tích tụ các sản phẩm phụ ăn mòn. Tuổi thọ trung bình của thép ống là khoảng 50 năm.

Phân loại

  • Một số đặc tính của thép ống có thể được kiểm soát trong quá trình sản xuất. Ví dụ, đường kính của ống thường được sửa đổi tùy thuộc vào cách nó sẽ được sử dụng. Đường kính có thể từ những đường ống nhỏ được sử dụng để làm kim tiêm dưới da, đến những đường ống lớn được sử dụng để vận chuyển khí đốt trong thành phố.
  • Độ dày thành ống cũng có thể được kiểm soát. Thường thì loại thép cũng sẽ ảnh hưởng đến độ bền và tính linh hoạt của ống. Các đặc điểm có thể kiểm soát khác bao gồm chiều dài, vật liệu phủ và lớp hoàn thiện cuối.
  • Một đặc tính có thể phân loại thép ống là vẻ bề ngoài. Nó được chia làm hai loại: thép ống đen và thép ống mạ kẽm. Thép ống đen thì sẽ có màu đen ở bên ngoài. Thép ống mạ kẽm được tạo ra từ thép ống đen sau đó phủ lên nó bằng một lớp kẽm trong bể kẽm nóng hoặc bằng quy trình mạ điện. Kẽm không độc hại đối với con người và do đó là kim loại lý tưởng để tráng thép ống dùng cho các ứng dụng với nước.

Ứng dụng

Công dụng chính của thép ống là vận chuyển chất lỏng hoặc khí dưới lòng đất — bao gồm dầu, khí và nước. Ngoài ra, các loại thép ống có kích thước khác nhau được sử dụng trong suốt quá trình sản xuất và xây dựng.
Thép ống có thể được tìm thấy ở nhiều nơi. Chúng bền đến mức được sử dụng dưới lòng đất để dẫn nước và khí đốt khắp các thành phố và thị trấn. Chúng cũng được sử dụng trong xây dựng để bảo vệ các dây dẫn điện.
Thép ống rất bền, nhưng chúng cũng có thể nhẹ. Điều này làm cho nó trở nên lý tưởng để sản xuất khung xe đạp. Những nơi khác mà họ tìm thấy nguồn cung cấp bao gồm ô tô, tủ lạnh, hệ thống sưởi và hệ thống ống nước, cột cờ, đèn đường và thuốc men.
 
Bảng giá thép ống
 

Các loại thép ống

Trường Thịnh Phát hiện đang cung cấp hai loại chính là thép ống đenthép ống mạ kẽm. Mỗi loại sẽ có những công dụng và giá thành khác nhau tùy theo mục đích sử dụng. Qúy khách hãy tham khảo những thông tin chúng tôi cung cấp để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Thép ống đen

Thép ống đen là sản phẩm từ tấm thép đen qua quá trình cuộn cán nóng. Và để bảo quản sản phẩm được bền lâu hơn, thép ống đen được phủ thêm một lớp dầu.
Bề mặt của nó có màu đen hoặc màu xanh đen. Vì có giá thành tương đối rẻ cùng với kích thước đa dạng nên nó được sử dụng rộng rãi với nhiều mục đích khác nhau.
Nhờ vào những ưu điểm vượt trội như tiết kiệm chi phí, giảm thiểu được việc bảo trì do độ bền cao, thép ống đen với độ cứng lý tưởng có thể sử dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ứng dụng làm ống dẫn khí, nước thải và khí áp suất cao. Tại công ty dầu khí, ống thép đen được sử dụng để vận chuyển khí đốt, dầu,...
 

Bảng giá thép ống

 

Thép ống mạ kẽm

Thép ống mạ kẽm là loại thép có kết cấu rỗng, thành mỏng nhưng chịu được các điều kiện thời tiết đặc biệt khắc nghiệt, chịu được áp lực lớn, tác động của hoá chất, sự ăn mòn nhờ vào lớp mạ kẽm nhúng nóng bên ngoài.
Nhờ vào những ưu điểm trên mà thép ống mạ kẽm được sử dụng rộng rãi không chỉ trong ngành xây dựng mà còn đặc biệt là trong sản xuất ống nước, và hệ thống chữa cháy: ống dẫn khí gas, chất hoá học,…

 

Bảng giá thép ống

 

Mẹo khi mua thép ống

Lưu ý khi chọn nhà cung cấp thép

Bạn không nên mua hoặc giao dịch với những công ty không rõ địa chỉ kinh doanh, địa chỉ thay đổi thường xuyên trên mạng.
Thời gian gần đây, nhiều đơn vị gặp phải những công ty lừa đảo, cố tình lừa gạt khách hàng bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Họ đánh vào tâm lý khách hàng nên báo giá rất thấp, và khách chuyển khoản thì bị cắt liên lạc, không có giao dịch nào diễn ra. Những điều này được báo chí cập nhật thường xuyên.
 
Bảng giá thép ống
 

Cảnh giác với các đại lý cung cấp giá thấp bất thường

Nguyên nhân là do sắt thép là mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận rất thấp dù giá trị mỗi đơn hàng cao. Vì vậy, giá bán giữa các nhà cung cấp tuy có sự chênh lệch nhưng không nhiều.
Phần lớn chênh lệch hàng trăm đồng/kg so với giá chung. Nếu chênh lệch từ vài nghìn đồng trở lên thì chắc chắn sản phẩm có vấn đề. Vì vậy bạn nên xem xét, tính toán kĩ hơn.
 
Bảng giá thép ống
 
Việc kiểm tra cẩn thận nội dung hợp đồng mua bán trước khi thỏa thuận và thanh toán vô cùng quan trọng. Những nội dung kiểm tra bao gồm: số lượng, kích thước sản phẩm, đơn giá, tổng tiền,...
Bên cạnh đó, sau khi nhận được hàng bạn phải kiểm tra số lượng, kích thước giống với hợp đồng. Để giảm thiệt hại thiếu khối lượng thép nếu không kiểm soát chặt chẽ bạn nên lắp camera và chuẩn bị cân diện tử ở nơi chứa thép.

Xác định loại và số lượng muốn mua

Trước khi mua, bạn cần lên danh sách các loại thép ống, kích thước và số lượng thép ống phù hợp. Từ đó, so sánh giá các đơn vị cung cấp với khoảng chi phí theo giá thị trường hiện tại và có dự định chi bao nhiêu tiền cho việc đó.
Bạn nên nhờ người am hiểu về xây dựng tư vấn và chọn loại thép phù hợp để tránh mua sai sản phẩm và nên chọn nhà cung cấp và thương hiệu uy tín.

Nên chọn thương hiệu nào

Bạn nên lưu ý rằng chất lượng cao thì giá thành sẽ cao. Những sản phẩm có giá thành thấp thì chất lượng và tuổi thọ sẽ kém hơn và điều đó sẽ ảnh hưởng đến công trình của bạn. Hãy lựa chọn những thương hiệu lớn và uy tín để có thể yên tâm sử dụng sắt thép đạt chuẩn, chất lượng cao.
 
Bảng giá thép ống
 

Những yếu tố tác động đến giá thép ống

Phụ thuộc vào thị trường và cạnh tranh

Giá thép ống có thể bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế toàn cầu. Do đó, nếu thị trường xuất hiện nhiều biến động, cung không đủ cầu thì giá thép sẽ tăng. Các nước chủ yếu ảnh hưởng đến giá thép trong nước sẽ là những nước có nguồn cung thép khổng lồ gồm Trung Quốc, Mỹ, Nga, Đức,...

 

Bảng giá thép ống
 

Loại ống thép

Ống thép có nhiều loại khác nhau như thép ống đen và thép ống mạ kẽm. Mỗi loại sẽ có đặc điểm và tính chất khác nhau tác động đến giá thép ống. Ví dụ như giá thép ống mạ kẽm sẽ cao hơn thép ống đen do nó được phủ thêm lớp kẽm bên ngoài.
Bạn nên cân nhắc lựa chọn loại thép ốngphù hợp, tuỳ vào mục đích sử dụng của công trình để tiết kiệm chi phí và kèm theo đó sẽ là thép chất lượng cao thì giá sẽ cao.

Số lượng đặt hàng

Tổng giá trị đơn hàng hoặc số lượng mua sẽ liên quan đến giáthép ống. Tất nhiên, những đơn hàng lẻ sẽ không được nhiều giá ưu đãi như những đơn hàng lớn với số lượng nhiều. Vì vậy, việc đặt hàng từ một nhà cung cấp sẽ giúp bạn nhận được nhiều ưu đãi.

Giá thép ống liên tục tăng - Lý do tại sao?

Nếu bạn thường xuyên theo dõi bảng giá thép ống thì sẽ thấy được giá thép thành phẩm của các doanh nghiệp sản xuất sẽ liên tục tăng và không có dấu hiệu chững lại. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các đại lý phân phối, đơn vị thi công và các hộ tiêu thụ thép. Tại sao lại như vậy?
  • Nhu cầu xây dựng tăng cao - cung không đủ cầu.
  • Lượng cung của nguyên vật liệu sản xuất thép khan hiếm khiến giá tăng và ảnh hưởng đến giá thép tăng theo.
  • Số lượng thép sản xuất trong nước không đủ để cung cấp nên phải nhập khẩu tuy nhiên vấn đề này vô cùng khó khăn.
  • Giá thép tăng do phụ thuộc vào nguồn hàng và nguyên liệu từ Trung Quốc
  • Hơn nữa, mặc dù nguồn cung sắt thép trong nước khan hiếm nhưng xuất khẩu tăng mạnh, ưu tiên xuất khẩu hơn thị trường nội địa. Đó cũng là chính lý do dẫn đến giá sắt thép tăng cao.

 

Bảng giá thép ống

 

Cách bảo quản thép ống được bền lâu

Tuỳ thuộc vào từng ngành công nghiệp thì sự rỉ sét, ăn mòn và oxy hóa của các phụ kiện thép ống nói chung sẽ khác nhau. Khi muốn mua sản phẩm, bạn có thể nhờ nhà cung cấp tư vấn xem loại nào sẽ phù hợp với công trình của bạn. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí hơn. May mắn thay, việc chăm sóc thép ống không gỉ không phức tạp như hầu hết mọi người nghĩ.
Làm sạch và đánh bóng thường xuyên có thể giúp loại bỏ vết bẩn trên thép ống không gỉ và ngăn chặn bất kỳ vết bẩn nào phát triển.
 
Bảng giá thép ống
 

Làm sạch

Bước đầu tiên để bảo vệ thép ống khỏi rỉ sét là làm sạch nó bằng vân thép không gỉ, tương tự như vân gỗ. Hãy dành thời gian nhìn vào đường ống để xem hạt thép không gỉ của nó đi theo hướng nào.
Bạn phải cọ rửa ống theo cùng một hướng để tránh tạo thêm bất kỳ vết xước nào trên đó. Nên dùng miếng cọ rửa bằng nhựa hoặc vải sợi nhỏ để làm sạch đường thép ống không gỉ. Mọi dụng cụ không mài mòn sẽ không làm hỏng đường thép ống của bạn.
Vật liệu sạch sẽ đảm bảo rằng vết bẩn hoặc vết ố không phát triển trên hệ thống. Len thép không bao giờ được khuyến khích sử dụng vì nó có thể làm xước.

Đánh bóng

Điều này sẽ không phù hợp với thép ống mạ kẽm. Sau khi làm sạch thép ống đen, hãy làm cho nó sáng bóng tự nhiên bằng một lớp dầu ô liu mỏng. Dùng khăn mềm nhỏ vài giọt dầu ô liu lên đường ống không gỉ và lau sạch. Dầu giúp chống nhòe, che đi các vết xước và tăng thêm độ sáng bóng cho thép. Sau đó, dùng khăn khô để thấm khô dầu oliu. Các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng phương pháp xử lý bằng dầu ô liu thường xuyên để duy trì chất lượng của thép ống.
 
Bảng giá thép ống
 

Sử dụng đúng mục đích

Nếu bạn đang có ý định sử dụng thép ống đen trong việc vận chuyển chất lỏng thì đó có thể là lựa chọn sai lầm vì nó rất dễ bị rỉ sét. Vì vậy bạn nên sử dụng thép ống mạ kẽm để dùng cho ứng dụng đó.

Địa chỉ phân phối các loại thép uy tín giá rẻ

CÔNG TY TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT không chỉ cung cấp các loại thép ống mà còn phân phối các loại thép chất lượng, phổ biến khác như thép tấm, thép hình, thép đặc chủng, thép hộp và nhôm tấm. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn để giúp khách có được những sản phẩm phù hợp nhất.
 
0916.415.019