thepong

CÔNG TY TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT tại Bình Dương chuyên phân phối các loại thép hộp như thép hộp chữ nhật và thép hộp vuông chất lượng cao, được sử dụng trong nhiều nền công nghiệp.

Bảng giá thép hộp vuông đen

 Quy Cách  Độ Dày  Kg/Cây  Cây/Bó

 Đơn giá Đã VAT

(Đ/Kg)

 Giá cây Đã VAT

(Đ/Cây)

 12x12  7 dem  1,47  100  24.500  36.015
 12x12  8 dem  1,66  100  24.500  40.670
 12x12  9 dem  1,85  100  24.500  45.325
 14x14  6 dem  1,5  100  24.500  36.750
 14x14  7 dem  1,74  100  24.500  42.630
 14x14  8 dem  1,97  100  24.500  48.265
 14x14  9 dem  2,19  100  24.500  53.655
 14x14  1.0 ly  2,41  100  24.500  59.045
 14x14  1.1 ly  2,63  100  24.500  64.435
 14x14  1.2 ly  2,84  100  24.500  69.580
 14x14  1.4 ly  3,323  100  24.500  81.414
 16x16  7 dem  2  100  24.500  49.000
 16x16  8 dem  2,27  100  24.500  55.615
 16x16  9 dem  2,53  100  24.500  61.985
 16x16  1.0 ly  2,79  100  24.500  68.355
 16x16  1.1 ly  3,04  100  24.500  74.480
 16x16  1.2 ly  3,29  100  24.500  80.605
 16x16  1.4 ly  3,85  100  24.500  94.325
 20x20  7 dem  2,53  100  24.500  61.985
 20x20  8 dem  2,87  100  24.500  70.315
 20x20  9 dem  3,21  100  24.500  78.645
 20x20  1.0 ly  3,54  100  24.500  86.730
 20x20  1.1 ly  3,87  100  24.500  94.815
 20x20  1.2 ly  4,2  100  24.500  102.900
 20x20  1.4 ly  4,83  100  24.500  118.335
 20x20  1.8 ly  6,05  100  24.500  148.225
 20x20  2.0 ly  6,782  100  24.500  166.159
 25x25  7 dem  3,19  100  24.500  78.155
 25x25  8 dem  3,62  100  24.500  88.690
 25x25  9 dem  4,06  100  24.500  99.470
 25x25  1.0 ly  4,48  100  24.500  109.760
 25x25  1.1 ly  4,91  100  24.500  120.295
 25x25  1.2 ly  5,33  100  24.500  130.585
 25x25  1.4 ly  6,15  100  24.500  150.675
 25x25  1.8 ly  7,75  100  24.500  189.875
 25x25  2.0 ly  8,666  100  24.500  212.317
 30x30  6 dem  3,2  81  24.500  78.400
 30x30  7 dem  3,85  81  24.500  94.325
 30x30  8 dem  4,38  81  24.500  107.310
 30x30  9 dem  4,9  81  24.500  120.050
 30x30  1.0 ly  5,43  81  24.500  133.035
 30x30  1.1 ly  5,94  81  24.500  145.530
 30x30  1.2 ly  6,46  81  24.500  158.270
 30x30  1.4 ly  7,47  81  24.500  183.015
 30x30  1.5 ly  7,9  81  24.500  193.550
 30x30  1.8 ly  9,44  81  24.500  231.280
 30x30  2.0 ly  10,4  81  24.500  254.800
 30x30  2.5 ly  12,95  81  24.500  317.275
 30x30  3.0 ly  15,26  81  24.500  373.870
 40x40  8 dem  5,88  49  24.500  144.060
 40x40  9 dem  6,6  49  24.500  161.700
 40x40  1.0 ly  7,31  49  24.500  179.095
 40x40  1.1 ly  8,02  49  24.500  196.490
 40x40  1.2 ly  8,72  49  24.500  213.640
 40x40  1.4 ly  10,11  49  24.500  247.695
 40x40  1.5 ly  10,8  49  24.500  264.600
 40x40  1.8 ly  12,83  49  24.500  314.335
 40x40  2.0 ly  14,17  49  24.500  347.165
 40x40  2.5 ly  17,43  49  24.500  427.035
 40x40  3.0 ly  20,57  49  24.500  503.965
 50x50  1.1 ly  10,09  36  24.500  247.205
 50x50  1.2 ly  10,98  36  24.500  269.010
 50x50  1.4 ly  12,74  36  24.500  312.130
 50x50  1.5 ly  13,62  36  24.500  333.690
 50x50  1.8 ly  16,22  36  24.500  397.390
 50x50  2.0 ly  17,94  36  24.500  439.530
 50x50  2.5 ly  22,14  36  24.500  542.430
 50x50  2.8 ly  24,6  36  24.500  602.700
 50x50  3.0 ly  26,23  36  24.500  642.635
 50x50  4.0 ly  34,03  36  24.500  833.735
 60x60  1.2 ly  13,24  25  24.500  324.380
 60x60  1.4 ly  15,38  25  24.500  376.810
 60x60  1.5 ly  16,45  25  24.500  403.025
 60x60  1.8 ly  19,61  25  24.500  480.445
 60x60  2.0 ly  21,7  25  24.500  531.650
 60x60  2.5 ly  26,85  25  24.500  657.825
 60x60  3.0 ly  31,88  25  24.500  781.060
 60x60  3.2 ly  34,243  25  24.500  838.954
 90x90  1.8 ly  29,79  16  24.500  729.855
 90x90  2.0 ly  33,01  16  24.500  808.745
 90x90  2.5 ly  40,98  16  24.500  1.004.010
 90x90  2.8 ly  45,7  16  24.500  1.119.650
 90x90  3.0 ly  48,83  16  24.500  1.196.335
 90x90  4.0 ly  64,21  16  24.500  1.573.145
 100x100  1.8 ly  33,17  16  24.500  812.665
 100x100  2.0 ly  36,76  16  24.500  900.620
 100x100  2.5 ly  45,67  16  24.500  1.118.915
 100x100  3.0 ly  54,49  16  24.500  1.335.005
 100x100  4.0 ly  71,74  16  24.500  1.757.630
 100x100  5.0 ly  88,55  16  24.500  2.169.475
 150x150  1.8 ly  50,14  16  24.500  1.228.430
 150x150  2.0 ly  55,62  16  24.500  1.362.690
 150x150  2.5 ly  69,24  16  24.500  1.696.380
 150x150  3.0 ly  82,75  16  24.500  2.027.375
 150x150  4.0 ly  109,42  16  24.500  2.680.790
 150x150  5.0 ly  135,65  16  24.500  3.323.425

Bảng giá thép hộp vuông đen đặc biệt

QUY CÁCH 12X12

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp vuông 12x12x0,7lyx6000mm

              1,49  

Thép hộp vuông 12x12x0,8lyx6000mm

              1,69  

Thép hộp vuông 12x12x1lyx6000mm

              2,07  

Thép hộp vuông 12x12x1,1lyx6000mm

              2,26  

Thép hộp vuông 12x12x1,2lyx6000mm

              2,44  

Thép hộp vuông 12x12x1,4lyx6000mm

              2,80  

Thép hộp vuông 12x12x1,5lyx6000mm

              2,97  

QUY CÁCH 14X14

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp vuông 14x14x0,7lyx6000mm

              1,75  

Thép hộp vuông 14x14x0,8lyx6000mm

              1,99  

Thép hộp vuông 14x14x1lyx6000mm

              2,45  

Thép hộp vuông 14x14x1,1lyx6000mm

              2,67  

Thép hộp vuông 14x14x1,2lyx6000mm

              2,89  

Thép hộp vuông 14x14x1,4lyx6000mm

              3,32  

Thép hộp vuông 14x14x1,5lyx6000mm

              3,53  

QUY CÁCH 20X20

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp vuông 20x20x0,7lyx6000mm

              2,55  

Thép hộp vuông 20x20x0,8lyx6000mm

              2,89  

Thép hộp vuông 20x20x1lyx6000mm

              3,58  

Thép hộp vuông 20x20x1,1lyx6000mm

              3,92  

Thép hộp vuông 20x20x1,2lyx6000mm

              4,25  

Thép hộp vuông 20x20x1,4lyx6000mm

              4,91  

Thép hộp vuông 20x20x1,5lyx6000mm

              5,23  

Thép hộp vuông 20x20x2lyx6000mm

              6,78  

Thép hộp vuông 20x20x2,5lyx6000mm

              8,24  

QUY CÁCH 25X25

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp vuông 25x25x0,7lyx6000mm

              3,20  

Thép hộp vuông 25x25x0,8lyx6000mm

              3,65  

Thép hộp vuông 25x25x1lyx6000mm

              4,52  

Thép hộp vuông 25x25x1,1lyx6000mm

              4,95  

Thép hộp vuông 25x25x1,2lyx6000mm

              5,38  

Thép hộp vuông 25x25x1,4lyx6000mm

              6,22  

Thép hộp vuông 25x25x1,5lyx6000mm

              6,64  

Thép hộp vuông 25x25x2lyx6000mm

              8,67  

Thép hộp vuông 25x25x2,5lyx6000mm

            10,60  

QUY CÁCH 30X30

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp vuông 30x30x0,7lyx6000mm

              3,86  

Thép hộp vuông 30x30x0,8lyx6000mm

              4,40  

Thép hộp vuông 30x30x1lyx6000mm

              5,46  

Thép hộp vuông 30x30x1,1lyx6000mm

              5,99  

Thép hộp vuông 30x30x1,2lyx6000mm

              6,51  

Thép hộp vuông 30x30x1,4lyx6000mm

              7,54  

Thép hộp vuông 30x30x1,5lyx6000mm

              8,05  

Thép hộp vuông 30x30x2lyx6000mm

            10,55  

Thép hộp vuông 30x30x2,5lyx6000mm

            12,95  

Thép hộp vuông 30x30x3lyx6000mm

            15,26  

Thép hộp vuông 30x30x4lyx6000mm

            19,59  

QUY CÁCH 40X40

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp vuông 40x40x0,8lyx6000mm

              5,91  

Thép hộp vuông 40x40x1lyx6000mm

              7,35  

Thép hộp vuông 40x40x1,2lyx6000mm

              8,77  

Thép hộp vuông 40x40x1,4lyx6000mm

            10,18  

Thép hộp vuông 40x40x1,5lyx6000mm

            10,88  

Thép hộp vuông 40x40x1,8lyx6000mm

            12,95  

Thép hộp vuông 40x40x2lyx6000mm

            14,32  

Thép hộp vuông 40x40x2,5lyx6000mm

            17,66  

Thép hộp vuông 40x40x3lyx6000mm

            20,91  

Thép hộp vuông 40x40x4lyx6000mm

            27,13  

Thép hộp vuông 40x40x5lyx6000mm

            32,97  

QUY CÁCH 50X50

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp vuông 50x50x1lyx6000mm

              9,23  

Thép hộp vuông 50x50x1,2lyx6000mm

            11,03  

Thép hộp vuông 50x50x1,4lyx6000mm

            12,82  

Thép hộp vuông 50x50x1,5lyx6000mm

            13,71  

Thép hộp vuông 50x50x1,8lyx6000mm

            16,35  

Thép hộp vuông 50x50x2lyx6000mm

            18,09  

Thép hộp vuông 50x50x2,5lyx6000mm

            22,37  

Thép hộp vuông 50x50x3lyx6000mm

            26,56  

Thép hộp vuông 50x50x4lyx6000mm

            34,67  

Thép hộp vuông 50x50x5lyx6000mm

            42,39  

Thép hộp vuông 50x50x6lyx6000mm

            49,74  

QUY CÁCH 60X60

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp vuông 60x60x1lyx6000mm

            11,12  

Thép hộp vuông 60x60x1,2lyx6000mm

            13,29  

Thép hộp vuông 60x60x1,4lyx6000mm

            15,46  

Thép hộp vuông 60x60x1,5lyx6000mm

            16,53  

Thép hộp vuông 60x60x1,8lyx6000mm

            19,74  

Thép hộp vuông 60x60x2lyx6000mm

            21,85  

Thép hộp vuông 60x60x2,5lyx6000mm

            27,08  

Thép hộp vuông 60x60x3lyx6000mm

            32,22  

Thép hộp vuông 60x60x4lyx6000mm

            42,20  

Thép hộp vuông 60x60x5lyx6000mm

            51,81  

Thép hộp vuông 60x60x6lyx6000mm

            61,04  

QUY CÁCH 70X70

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp vuông 70x70x4lyx6000mm

            49,74  

Thép hộp vuông 70x70x5lyx6000mm

            61,23  

Thép hộp vuông 70x70x6lyx6000mm

            72,35  

Thép hộp vuông 70x70x8lyx6000mm

            93,45  

QUY CÁCH 75X75

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp vuông 75x75x1,5lyx6000mm

            20,77  

Thép hộp vuông 75x75x1,8lyx6000mm

            24,82  

Thép hộp vuông 75x75x2lyx6000mm

            27,51  

Thép hộp vuông 75x75x2,5lyx6000mm

            34,15  

Thép hộp vuông 75x75x3lyx6000mm

            40,69  

Thép hộp vuông 75x75x4lyx6000mm

            53,51  

Thép hộp vuông 75x75x5lyx6000mm

            65,94  

Thép hộp vuông 75x75x6lyx6000mm

            78,00  

Thép hộp vuông 75x75x8lyx6000mm

          100,98  

QUY CÁCH 80X80

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp vuông 80x80x4lyx6000mm

            57,27  

Thép hộp vuông 80x80x5lyx6000mm

            70,65  

Thép hộp vuông 80x80x6lyx6000mm

            83,65  

Thép hộp vuông 80x80x8lyx6000mm

          108,52  

QUY CÁCH 90X90

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp vuông 90x90x1lyx6000mm

            16,77  

Thép hộp vuông 90x90x1,2lyx6000mm

            20,08  

Thép hộp vuông 90x90x1,4lyx6000mm

            23,37  

Thép hộp vuông 90x90x1,5lyx6000mm

            25,01  

Thép hộp vuông 90x90x1,8lyx6000mm

            29,91  

Thép hộp vuông 90x90x2lyx6000mm

            33,16  

Thép hộp vuông 90x90x2,5lyx6000mm

            41,21  

Thép hộp vuông 90x90x3lyx6000mm

            49,17  

Thép hộp vuông 90x90x4lyx6000mm

            64,81  

Thép hộp vuông 90x90x5lyx6000mm

            80,07  

Thép hộp vuông 90x90x6lyx6000mm

            94,95  

Thép hộp vuông 90x90x8lyx6000mm

          123,59  

QUY CÁCH 100X100

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp vuông 100x100x1,2lyx6000mm

            22,34  

Thép hộp vuông 100x100x1,4lyx6000mm

            26,01  

Thép hộp vuông 100x100x1,5lyx6000mm

            27,84  

Thép hộp vuông 100x100x1,8lyx6000mm

            33,30  

Thép hộp vuông 100x100x2lyx6000mm

            36,93  

Thép hộp vuông 100x100x2,5lyx6000mm

            45,92  

Thép hộp vuông 100x100x3lyx6000mm

            54,82  

Thép hộp vuông 100x100x3,5lyx6000mm

            63,63  

Thép hộp vuông 100x100x4lyx6000mm

            72,35  

Thép hộp vuông 100x100x5lyx6000mm

            89,49  

Thép hộp vuông 100x100x6lyx6000mm

          106,26  

Thép hộp vuông 100x100x8lyx6000mm

          138,66  

Thép hộp vuông 100x100x10lyx6000mm

          169,56  

Thép hộp vuông 100x100x12lyx6000mm

          198,95  

QUY CÁCH 120X120

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp vuông 120x120x2lyx6000mm

            44,46  

Thép hộp vuông 120x120x2,5lyx6000mm

            55,34  

Thép hộp vuông  120x120x3lyx6000mm

            66,13  

Thép hộp vuông  120x120x3,5lyx6000mm

            76,82  

Thép hộp vuông  120x120x4lyx6000mm

            87,42  

Thép hộp vuông  120x120x5lyx6000mm

          108,33  

Thép hộp vuông  120x120x6lyx6000mm

          128,87  

Thép hộp vuông 120x120x8lyx6000mm

          168,81  

Thép hộp vuông 120x120x10lyx6000mm

          207,24  

Thép hộp vuông 100x100x12lyx6000mm

          244,17  

QUY CÁCH 125X125

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp vuông 125x125x2lyx6000mm

            46,35  

Thép hộp vuông 125x125x2,5lyx6000mm

            57,70  

Thép hộp vuông  125x125x3lyx6000mm

            68,95   

Thép hộp vuông  125x125x3,5lyx6000mm

            80,12  

Thép hộp vuông  125x125x4lyx6000mm

            91,19  

Thép hộp vuông  125x125x5lyx6000mm

          113,04  

Thép hộp vuông  125x125x6lyx6000mm

          134,52  

Thép hộp vuông 125x125x8lyx6000mm

          176,34  

Thép hộp vuông 125x125x10lyx6000mm

          216,66  

Thép hộp vuông 125x125x12lyx6000mm

          255,47  

QUY CÁCH 150X150

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp vuông 150x150x2lyx6000mm

            55,77  

Thép hộp vuông 150x150x2,5lyx6000mm

            69,47  

Thép hộp vuông  150x150x3lyx6000mm

            83,08  

Thép hộp vuông  150x150x3,5lyx6000mm

            96,60  

Thép hộp vuông  150x150x4lyx6000mm

          110,03  

Thép hộp vuông  150x150x5lyx6000mm

          136,59  

Thép hộp vuông  150x150x6lyx6000mm

          162,78  

Thép hộp vuông 150x150x8lyx6000mm

          214,02  

Thép hộp vuông 150x150x10lyx6000mm

          263,76  

Thép hộp vuông 150x150x12lyx6000mm

          311,99  

Thép hộp vuông  150x150x4lyx6000mm

          110,03  

Thép hộp vuông 160x160x5lyx6000mm

          146,01  

Thép hộp vuông 160x160x6lyx6000mm

          174,08  

Thép hộp vuông 160x160x8lyx6000mm

          229,09  

Thép hộp vuông 160x160x10lyx6000mm

          282,60  

QUY CÁCH 175X175

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp vuông 175x175x2lyx6000mm

            65,19  

Thép hộp vuông 175x175x2,5lyx6000mm

            81,25  

Thép hộp vuông  175x175x3lyx6000mm

            97,21  

Thép hộp vuông  175x175x3,5lyx6000mm

          113,09  

Thép hộp vuông  175x175x4lyx6000mm

          128,87  

Thép hộp vuông  175x175x5lyx6000mm

          160,14  

Thép hộp vuông  175x175x6lyx6000mm

          191,04  

Thép hộp vuông 175x175x8lyx6000mm

          251,70  

Thép hộp vuông 175x175x10lyx6000mm

          310,86  

QUY CÁCH 180X180

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp vuông 180x180x4lyx6000mm

          132,63  

Thép hộp vuông 180x180x5lyx6000mm

          164,85  

Thép hộp vuông 180x180x6lyx6000mm

          196,69  

Thép hộp vuông 180x180x8lyx6000mm

          259,24  

Thép hộp vuông 180x180x10lyx6000mm

          320,28  

QUY CÁCH 200X200

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp vuông 200x200x4lyx6000mm

          147,71  

Thép hộp vuông 200x200x5lyx6000mm

          183,69  

Thép hộp vuông 200x200x6lyx6000mm

          219,30  

Thép hộp vuông 200x200x8lyx6000mm

          289,38  

Thép hộp vuông 200x200x10lyx6000mm

          357,96  

Thép hộp vuông 200x200x12lyx6000mm

          425,03  

QUY CÁCH 250X250

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp vuông 250x250x4lyx6000mm

          185,39  

Thép hộp vuông 250x250x5lyx6000mm

          230,79  

Thép hộp vuông 250x250x6lyx6000mm

          275,82  

Thép hộp vuông 250x250x8lyx6000mm

          364,74  

Thép hộp vuông 250x250x10lyx6000mm

          452,16  

Thép hộp vuông 250x250x12lyx6000mm

          538,07  

QUY CÁCH 300X300

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp vuông 300x300x4lyx6000mm

          223,07  

Thép hộp vuông 300x300x5lyx6000mm

          277,89  

Thép hộp vuông 300x300x6lyx6000mm

          332,34  

Thép hộp vuông 300x300x8lyx6000mm

          440,10  

Thép hộp vuông 300x300x10lyx6000mm

          546,36  

Thép hộp vuông 300x300x12lyx6000mm

          651,11  

Thép hộp vuông 300x300x15lyx6000mm

          805,41  

Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm

Quy cách  Kg/Cây  Cây/Bó

 Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

 Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây)

 14x14x0,8  1,75  200  25.300  44.275
 14x14x0,9  2,05  200  25.300  51.865
 14x14x1  2,2  200  25.300  55.660
 14x14x1,1  2,5  200  25.300  63.250
 20x20x0,8  2,5  100  25.300  63.250
 20x20x0,9  2,9  100  25.300  73.370
 20x20x1  3,15  100  25.300  79.695
 20x20x1,1  3,5  100  25.300  88.550
 20x20x1,2  3,8  100  25.300  96.140
 20x20x1,4  4,4  100  25.300  111.320
 25x25x0,8  3,3  100  25.300  83.490
 25x25x0,9  3,7  100  25.300  93.610
 25x25x1  4,1  100  25.300  103.730
 25x25x1,1  4,5  100  25.300  113.850
 25x25x1,2  4,9  100  25.300  123.970
 25x25x1,4  5,5  100  25.300  139.150
 30x30x0,8  4  100  25.300  101.200
 30x30x0,9  4,5  100  25.300  113.850
 30x30x1  5  100  25.300  126.500
 30x30x1,1  5,4  100  25.300  136.620
 30x30x1,2  6  100  25.300  151.800
 30x30x1,4  6,7  100  25.300  169.510
 30x30x1,7  8,5  100  25.300  215.050
 40x40x0,9  5,8  100  25.300  146.740
 40x40x1  6,8  100  25.300  172.040
 40x40x1,1  7,5  100  25.300  189.750
 40x40x1,2  8  100  25.300  202.400
 40x40x1,4  9,3  100  25.300  235.290
 40x40x1,7  11,5  100  25.300  290.950
 50x50x1,1  9,2  100  25.300  232.760
 50x50x1,4  11,6  100  25.300  293.480
 50x50x1,7  14,8  100  25.300  374.440
 50x50x 2  17,5  100  25.300  442.750
 75x75x1,4  17,5  25  25.300  442.750
 75x75x1,7  22  25  25.300  556.600
 90x90x1,4  21,26  16  25.300  537.878
 90x90x1,7  16,46  16  25.300  416.438
 90x90x2  29,48  16  25.300  745.844
 90x90x2,5  32,84  16  25.300  830.852
 100x100x1,4  23,65  16  25.300  598.345
 100x100x1,7  29,44  16  25.300  744.832
 100x100x2  32,8  16  25.300  829.840
 100x100x2,5  36,53  16  25.300  924.209
 

Bảng giá thép hộp chữ nhật đen

Quy Cách Độ Dày Kg/Cây Cây/Bó

Đơn giá Đã VAT

(Đ/Kg)

Giá cây Đã VAT

(Đ/Cây)

13x26 7 dem  2,46  105  24.500  60.270
13x26 8 dem  2,79  105  24.500  68.355
13x26 9 dem  3,12  105  24.500  76.440
13x26 1.0 ly  3,45  105  24.500  84.525
13x26 1.1 ly  3,77  105  24.500  92.365
13x26 1.2 ly  4,08  105  24.500  99.960
13x26 1.4 ly  5,14  105  24.500  125.930
20x40 7 dem  3,85  72  24.500  94.325
20x40 8 dem  4,38  72  24.500  107.310
20x40 9 dem  4,9  72  24.500  120.050
20x40 1.0 ly   5,43  72  24.500  133.035
20x40 1.1 ly  5,93  72  24.500  145.285
20x40 1.2 ly  6,4  72  24.500  156.800
20x40 1.4 ly  7,47  72  24.500  183.015
20x40 1.5 ly  7,97  72  24.500  195.265
20x40 1.8 ly  9,44  72  24.500  231.280
20x40 2.0 ly  10,4  72  24.500  254.800
25x50 8 dem  5,51  72  24.500  134.995
25x50 9 dem  6,18  72  24.500  151.410
25x50 1.0 ly  6,84  72  24.500  167.580
25x50 1.1 ly  7,5  72  24.500  183.750
25x50 1.2 ly  8,15  72  24.500  199.675
25x50 1.4 ly  9,45  72  24.500  231.525
25x50 1.5 ly  10,09  72  24.500  247.205
25x50 1.8 ly 11,98  72  24.500  293.510
25x50 2.0 ly 13,23  72  24.500  324.135
25x50 2.5 ly  16,48  72  24.500  403.760
30x60 7 dem  5,9  50  24.500  144.550
30x60 8 dem  6,64  50  24.500  162.680
30x60 9 dem  7,45  50  24.500  182.525
30x60 1.0 ly  8,25  50  24.500  202.125
30x60 1.1 ly  9,05  50  24.500  221.725
30x60 1.2 ly  9,85  50  24.500  241.325
30x60 1.4 ly  11,43  50  24.500  280.035
30x60 1.5 ly  12,21  50  24.500  299.145
30x60 1.8 ly  14,53  50  24.500  355.985
30x60 2.0 ly  16,05  50  24.500  393.225
30x60 2.5ly  19,78  50  24.500  484.610
30x60 2.8 ly  21,97  50  24.500  538.265
30x60 3.0 ly  23,4  50  24.500  573.300
40x80 8 dem  9  32  24.500  220.500
40x80 9 dem  10  32  24.500  245.000
40x80 1.0 ly  11  32  24.500  269.500
40x80 1.1 ly  12,16  32  24.500  297.920
40x80 1.2 ly  13,24  32  24.500  324.380
40x80 1.4 ly  15,38  32  24.500  376.810
40x80 1.5 ly  16,45  32  24.500  403.025
40x80 1.8 ly  19,61  32  24.500  480.445
40x80 2.0 ly  21,7  32  24.500  531.650
40x80 2.3 ly  24,8  32  24.500  607.600
40x80 2.5 ly  26,85  32  24.500  657.825
40x80 3.0 ly  31,88  32  24.500  781.060
50x100 1.1 ly  15,37  18  24.500  376.565
50x100 1.2 ly  16,75  18  24.500  410.375
50x100 1.4 ly  19,33  18  24.500  473.585
50x100 1.5 ly  20,68  18  24.500  506.660
50x100 1.8 ly  24,69  18  24.500  604.905
50x100 2.0 ly  27,34  18  24.500  669.830
50x100 2.5 ly  33,89  18  24.500  830.305
50x100 3.0 ly  40,33  18  24.500  988.085
50x100 4.0 ly  53,5  18  24.500  1.310.750
60x120 1.4 ly  23,5  18  24.500  575.750
60x120 1.8 ly  29,79  18  24.500  729.855
60x120 2.0 ly  33,01  18  24.500  808.745
60x120 2.5 ly  40,98  18  24.500  1.004.010
60x120 2.8 ly  45,7  18  24.500  1.119.650
60x120 3.0 ly  48,83  18  24.500  1.196.335
60x120 4.0 ly  64,21  18  24.500  1.573.145
100x150 1.8 ly  41,66  16  24.500  1.020.670
100x150 2.0 ly  46,2  16  24.500  1.131.900
100x150 2.5 ly  57,46  16  24.500  1.407.770
100x150 2.8 ly  64,17  16  24.500  1.572.165
100x150 3.0 ly  68,62  16  24.500  1.681.190
100x150 4.0 ly  90,58  16  24.500   2.219.210
100x150 5.0 ly  112,1  16  24.500  2.746.450

 

QUY CÁCH 20X40

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp chữ nhật 20x40x1lyx6000mm

           5,46  

Thép hộp chữ nhật 20x40x1,2lyx6000mm

           6,51  

Thép hộp chữ nhật 20x40x1,4lyx6000mm

           7,54  

Thép hộp chữ nhật 20x40x1,5lyx6000mm

           8,05  

Thép hộp chữ nhật 20x40x1,8lyx6000mm

           9,56  

Thép hộp chữ nhật 20x40x2,0lyx6000mm

         10,55  

Thép hộp chữ nhật 20x40x2,5yx6000mm

         12,95  

QUY CÁCH 25X50

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp chữ nhật 25x50x1lyx6000mm

           6,88  

Thép hộp chữ nhật 25x50x1,2lyx6000mm

           8,21  

Thép hộp chữ nhật 25x50x1,4lyx6000mm

           9,52  

Thép hộp chữ nhật 25x50x1,5lyx6000mm

         10,17  

Thép hộp chữ nhật 25x50x1,8lyx6000mm

         12,11  

Thép hộp chữ nhật 25x50x2,0lyx6000mm

         13,38  

Thép hộp chữ nhật 25x50x2,5yx6000mm

         16,49  

Thép hộp chữ nhật 25x50x3,0lyx6000mm

         19,50  

Thép hộp chữ nhật 25x50x4,0lyx6000mm

         25,25  

QUY CÁCH 30X60

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp chữ nhật 30x60x1lyx6000mm

           8,29  

Thép hộp chữ nhật 30x60x1,2lyx6000mm

           9,90  

Thép hộp chữ nhật 30x60x1,4lyx6000mm

         11,50  

Thép hộp chữ nhật 30x60x1,5lyx6000mm

         12,29  

Thép hộp chữ nhật 30x60x1,8lyx6000mm

         14,65  

Thép hộp chữ nhật 30x60x2,0lyx6000mm

         16,20  

Thép hộp chữ nhật 30x60x2,5yx6000mm

         20,02  

Thép hộp chữ nhật 30x60x3,0lyx6000mm

         23,74  

Thép hộp chữ nhật 30x60x3,5yx6000mm

         27,37  

QUY CÁCH 40X80

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp chữ nhật 40x80x1lyx6000mm

         11,12  

Thép hộp chữ nhật 40x80x1,2lyx6000mm

         13,29  

Thép hộp chữ nhật 40x80x1,4lyx6000mm

         15,46  

Thép hộp chữ nhật 40x80x1,5lyx6000mm

         16,53  

Thép hộp chữ nhật 40x80x1,8lyx6000mm

         19,74  

Thép hộp chữ nhật 40x80x2,0lyx6000mm

         21,85  

Thép hộp chữ nhật 40x80x2,5yx6000mm

         27,08  

Thép hộp chữ nhật 40x80x3,0lyx6000mm

         32,22  

Thép hộp chữ nhật 40x80x3,5yx6000mm

         37,26  

Thép hộp chữ nhật 40x80x4,0lyx6000mm

         42,20  

Thép hộp chữ nhật 40x80x5,0yx6000mm

         51,81  

QUY CÁCH HÀNG HOÁ

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp chữ nhật 50x100x1lyx6000mm

         13,94  

Thép hộp chữ nhật 50x100x1,2lyx6000mm

         16,68  

Thép hộp chữ nhật 50x100x1,4lyx6000mm

         19,41  

Thép hộp chữ nhật 50x100x1,5lyx6000mm

         20,77  

Thép hộp chữ nhật 50x100x1,8lyx6000mm

         24,82  

Thép hộp chữ nhật 50x100x2,0lyx6000mm

         27,51  

Thép hộp chữ nhật 50x100x2,5yx6000mm

         34,15  

Thép hộp chữ nhật 50x100x3,0lyx6000mm

         40,69  

Thép hộp chữ nhật 50x100x3,5yx6000mm

         47,15  

Thép hộp chữ nhật 50x100x4,0lyx6000mm

         53,51  

Thép hộp chữ nhật 50x100x5,0yx6000mm

         65,94  

Thép hộp chữ nhật 50x100x6,0yx6000mm

         78,00  

Thép hộp chữ nhật 50x100x8,0yx6000mm

       100,98  

QUY CÁCH 60X120

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp chữ nhật 60x120x1lyx6000mm

         16,77  

Thép hộp chữ nhật 60x120x1,2lyx6000mm

         20,08  

Thép hộp chữ nhật 60x120x1,4lyx6000mm

         23,37  

Thép hộp chữ nhật 60x120x1,5lyx6000mm

         25,01  

Thép hộp chữ nhật 60x120x1,8lyx6000mm

         29,91  

Thép hộp chữ nhật 60x120x2,0lyx6000mm

         33,16  

Thép hộp chữ nhật 60x120x2,5yx6000mm

         41,21  

Thép hộp chữ nhật 60x120x3,0lyx6000mm

         49,17  

Thép hộp chữ nhật 60x120x3,5yx6000mm

         57,04  

Thép hộp chữ nhật 60x120x4,0lyx6000mm

         64,81  

Thép hộp chữ nhật 60x120x5,0yx6000mm

         80,07  

Thép hộp chữ nhật 60x120x6,0lyx6000mm

         94,95  

Thép hộp chữ nhật 60x120x8,0yx6000mm

       123,59  

QUY CÁCH 70X140

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp chữ nhật 70x140x1,5lyx6000mm

         29,25  

Thép hộp chữ nhật 70x140x1,8lyx6000mm

         35,00  

Thép hộp chữ nhật 70x140x2,0lyx6000mm

         38,81   

Thép hộp chữ nhật 70x140x2,5yx6000mm

         48,28  

Thép hộp chữ nhật 70x140x3,0lyx6000mm

         57,65  

Thép hộp chữ nhật 70x140x3,5yx6000mm

         66,93  

Thép hộp chữ nhật 70x140x4,0lyx6000mm

         76,11  

Thép hộp chữ nhật 70x140x5,0yx6000mm

         94,20  

Thép hộp chữ nhật 70x140x6,0lyx6000mm

       111,91  

Thép hộp chữ nhật 70x140x8,0yx6000mm

       146,20  

QUY CÁCH 75X125

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp chữ nhật 75x125x3,0lyx6000mm

         54,82  

Thép hộp chữ nhật 75x125x3,5lyx6000mm

         63,63  

Thép hộp chữ nhật 75x125x4,0lyx6000mm

         72,35  

Thép hộp chữ nhật 75x125x5,0yx6000mm

         89,49  

Thép hộp chữ nhật 75x125x6,0lyx6000mm

       106,26  

Thép hộp chữ nhật 75x125x8,0yx6000mm

       138,66  

QUY CÁCH 75X150

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp chữ nhật 75x150x2,5yx6000mm

         51,81  

Thép hộp chữ nhật 75x150x3,0lyx6000mm

         61,89  

Thép hộp chữ nhật 75x150x3,5yx6000mm

         71,87  

Thép hộp chữ nhật 75x150x4,0lyx6000mm

         81,77  

Thép hộp chữ nhật 75x150x5,0yx6000mm

       101,27  

Thép hộp chữ nhật 75x150x6,0lyx6000mm

       120,39  

Thép hộp chữ nhật 75x150x8,0yx6000mm

       157,50  

QUY CÁCH 100X150

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp chữ nhật 100x150x2,5yx6000mm

         57,70  

Thép hộp chữ nhật 100x150x3,0lyx6000mm

         68,95  

Thép hộp chữ nhật 100x150x3,5yx6000mm

         80,12  

Thép hộp chữ nhật 100x150x4,0lyx6000mm

         91,19  

Thép hộp chữ nhật 100x150x5,0yx6000mm

       113,04  

Thép hộp chữ nhật 100x150x6,0lyx6000mm

       134,52  

Thép hộp chữ nhật 100x150x8,0yx6000mm

       176,34  

Thép hộp chữ nhật 100x150x10lyx6000mm

       216,66  

QUY CÁCH 100X200

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp chữ nhật 100x200x2,5yx6000mm

         69,47  

Thép hộp chữ nhật 100x200x2,8lyx6000mm

         77,65  

Thép hộp chữ nhật 100x200x3lyyx6000mm

         83,08  

Thép hộp chữ nhật 100x200x3,5lyx6000mm

         96,60  

Thép hộp chữ nhật 100x200x4,0lyx6000mm

       110,03  

Thép hộp chữ nhật 100x200x5,0yx6000mm

       136,59  

Thép hộp chữ nhật 100x200x6,0lyx6000mm

       162,78  

Thép hộp chữ nhật 100x200x8,0yx6000mm

       214,02  

Thép hộp chữ nhật 100x200x10lyx6000mm

       263,76  

Thép hộp chữ nhật 100x200x12lyx6000mm

       311,99  

QUY CÁCH 150X200

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp chữ nhật 150x200x2,5lyx6000mm

         81,25  

Thép hộp chữ nhật 150x200x3,0lyx6000mm

         97,21  

Thép hộp chữ nhật 150x200x3,5lyx6000mm

       113,09  

Thép hộp chữ nhật 150x200x4,0lyx6000mm

       128,87  

Thép hộp chữ nhật 150x200x5,0lyx6000mm

       160,14  

Thép hộp chữ nhật 150x200x6,0lyx6000mm

       191,04  

Thép hộp chữ nhật 150x200x8,0lyx6000mm

       251,70  

Thép hộp chữ nhật 150x200x10,0lyx6000mm

       310,86  

QUY CÁCH 150x250

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp chữ nhật 150x250x5,0lyx6000mm

       183,69  

Thép hộp chữ nhật 150x250x6,0lyx6000mm

       219,30  

Thép hộp chữ nhật 150x250x8,0lyx6000mm

       289,38  

Thép hộp chữ nhật 150x250x10,0lyx6000mm

       357,96  

QUY CÁCH  150x300

 Khối Lượng (kg/Cây)

Thép hộp chữ nhật 150x300x5,0lyx6000mm

       207,24  

Thép hộp chữ nhật 150x300x6,0lyx6000mm

       247,56  

Thép hộp chữ nhật 150x300x8,0lyx6000mm

       327,06  

Thép hộp chữ nhật 150x300x10,0lyx6000mm

       405,06  

 

Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm

 Quy cách  Kg/Cây  Cây/Bó

 Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

 Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây)

 13x26x0,8  2,5  150  25.300  63.250
 13x26x0,9  2,9  150  25.300  73.370
 13x26x1  3,2  150  25.300  80.960
 13x26x1,1  3,6  150  25.300  91.080
 13x26x1,2  3,8  150  25.300  96.140
 20x40x0,8  4  98  25.300  101.200
 20x40x0,9  4,5  98  25.300  113.850
 20x40x1  5  98  25.300  126.500
 20x40x1,1  5,4  98  25.300  136.620
 20x40x1,2  6  98  25.300  151.800
 20x40x1,4  6,7  98  25.300  169.510
 20x40x1,7  8,5  98  25.300  215.050
 25x50x0,8  5,5  50  25.300  139.150
 25x50x0,9  5,8  50  25.300  146.740
 25x50x1  6,5  50  25.300  164.450
 25x50x1,1  6,8  50  25.300  172.040
 25x50x1,2  7,6  50  25.300  192.280
 25x50x1,4  8,7  50  25.300  220.110
 30x60x0,8  6,3  50  25.300  159.390
 30x60x0,9  6,8  50  25.300  172.040
 30x60x1  7,5  50  25.300  189.750
 30x60x1,1  8,4  50  25.300  212.520
 30x60x1,2  9,2  50  25.300  232.760
 30x60x1,4  10,4  50  25.300  263.120
 30x60x1,7  13  50  25.300  328.900
 30x60x2  15,6  50  25.300  394.680
 30x90x1,05  11,2  50  25.300  283.360
 30x90x1,35  14  50  25.300  354.200
 30x90x1,65  17,2  50  25.300  435.160
 40x80x0,75  8,3  50  25.300  209.990
 40x80x0,85  9,3  50  25.300  235.290
 40x80x0,95  10,2  50  25.300  258.060
 40x80x1,05  11,5  50  25.300  290.950
 40x80x1,15  12,5  50  25.300  316.250
 40x80x1,35  14  50  25.300  354.200
 40x80x1,65  17,5  50  25.300  442.750
 40x80x1,95  21,5  50  25.300  543.950
 50x100x1,05  14,5  50  25.300  366.850
 50x100x1,15  15,5  50  25.300  392.150
 50x100x1,35  17,5  50  25.300  442.750
 50x100x1,65  22,5  50  25.300  569.250
 50x100x1,95  26,3  50  25.300  665.390
 60x120x1,35  21,5  20  25.300  543.950
 60x120x1,65  27,5  20  25.300  695.750
 60x120x1,95  32,17  20  25.300  813.901
 
Lưu ý: Bảng báo giá thép hộp Trường Thịnh Phát cập nhật ở trên chỉ mang tính chất tham khảo vì giá thép có thể thay đổi hàng ngày. Quý khách vui lòng liên hệ:  0916.415.019 để được tư vấn và nhận bảng giá mới nhất.
 

Thép hộp là gì?

Thép hộp có nhiều công dụng trong nhiều ngành công nghiệp, và một trong những loại phổ biến và rộng rãi nhất là thép hộp vuôngthép hộp chữ nhật. Tại Trường Thịnh Phát, mỗi loại thép hộp của chúng tôi sẽ có hai lựa chọn là thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm. Nó có khả năng chống ăn mòn cao và các hư hỏng khác, đồng thời cứng hơn nhiều so với các chất liệu có kích thước tương tự. 
 
Bảng giá thép hộp
 
Khi bạn nghĩ đến thép hộp, bạn có thể nghĩ đến chúng được sử dụng trong hệ thống ống nước hoặc bất kỳ ngành công nghiệp nào sử dụng thép hộp để vận chuyển vật liệu.
Thép hộp phổ biến trong các nhà sản xuất và nhà thầu xây dựng do độ bền, sức mạnh và tính linh hoạt của nó. Nó cũng rắn, nhẹ và dễ hàn, được thiết kế từ trong ra ngoài và được đúc với các cuộn để đạt được hình dạng của chúng với nhiều ứng dụng hơn. 

Tìm hiểu về các loại thép hộp 

Hiện nay, Trường Thịnh Phát đang phân phối hai loại thép hộp vuôngthép hộp chữ nhật. Mỗi loại sẽ có từng đặc điểm và cấu tạo khác nhau, phù hợp với từng công trình khác nhau. Vì vậy, quý khách nên xem xét những thông tin về các loại thép hộp ở dưới đây để tiết kiệm chi phí nhé!

Thép hộp vuông

 • Thép hộp vuông có cấu trúc rỗng bên trong. Và nó được sử dụng khá phổ biến từ lâu trong các công trình lớn nhỏ tại các quốc gia Pháp, Mỹ, Anh… những nước có ngành công nghiệp tiên tiến.
 • Kích thước chiều dài và chiều rộng của thép hộp vuông bằng nhau.
 • Trong quá trình sản xuất thép hộp vuông, chất liệu sử dụng không chỉ có thép mà còn có cacbon. Điều đó giúp cho thép hộp vuông có độ bền và chịu lực cao.
 • Bên cạnh đó, một số sản phẩm thép hộp vuông còn có thể chống ăn mòn lớp thép bên trong nhờ vào quá trình mạ kẽm nhúng nóng. 
 
Bảng giá thép hộp
 
Để có thể phù hợp với các nhu cầu sử dụng, thép hộp được sản xuất với hai loại chính là hộp vuông đen và mạ kẽm. Mỗi loại sẽ có kích thước khác nhau phù hợp với từng mục đích. Thép hộp vuông là một trong những vật liệu quen thuộc với chúng ta vì nó được ứng dụng nhiều trong xây dựng nhà ở: khung mái nhà, cửa, hàng rào bảo vệ,…
 
Bảng giá thép hộp
 

Thép hộp chữ nhật 

Chiều dài của thép hộp chữ nhật sẽ dài hơn so với kích thước chiều rộng cùng với đó sẽ là cấu trúc rỗng bên trong. Thép hộp chữ nhật là loại thép ống dài, có tiết diện là hình chữ nhật. Bạn có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp vì thép hộp hình chữ nhật có đa dạng kích thước, độ dày. Cũng như thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật cũng có hai loại đen và mạ kẽm để phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.
 
Bảng giá thép hộp
 
Nhờ vào hàm lượng cacbon cao nên thép hộp chữ nhật có độ bền cao và khả năng chống chịu lực tốt. Ngoài ra, tính chống oxy hoá, ăn mòn ở bề mặt thép phụ thuộc vào quá trình mạ kẽm nhúng nóng. Nó được ứng dụng nhiều trong xây dựng nhà cửa, nhà máy, sản xuất phương tiện giao thông, đóng tàu,...  

Ưu điểm thép hộp hình chữ nhật & thép hộp vuông 

Vì nó có thể được sử dụng cho nhiều loại ứng dụng, các sản phẩm thép hộp hình chữ nhật và thép hộp vuông là một lựa chọn cực kỳ phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp.
Thép hộp hình chữ nhật và hình vuông cung cấp tỷ lệ sức mạnh trên trọng lượng lớn, có nghĩa là cần ít thép hơn theo trọng lượng để hoàn thành công việc. Các sản phẩm này cũng cung cấp các tính năng hỗ trợ và nén vượt trội, cho phép thép này được sử dụng cho nhiều ứng dụng cột.
Một số đặc điểm có lợi khác của thép hộp hình chữ nhật và hình vuông, bao gồm:
 • Tăng sức mạnh đồng đều
 • Chi phí hiệu quả
 • Có thể tái chế
 • Độ bền xoắn cao
 • Chống lửa
 • Sẽ không cong vênh 

 

Bảng giá thép hộp
 

Tính chất vật liệu thép hộp kết cấu hình vuông & hình chữ nhật

 • Thành phần của thép nói chung là thành phần của sắt và cacbon cùng với các nguyên tố vi lượng khác tạo nên thành phần thiểu số của vật liệu. Niken và mangan thường được thêm vào các thành phần thép thô để tăng cường độ bền kéo và tăng tính ổn định trong dung dịch sắt-cacbon. Ngoài ra, crom làm tăng độ cứng của thép, đồng thời nhiệt độ nóng chảy, vanadi cũng làm tăng độ cứng đồng thời làm cho kim loại ít bị mỏi.
 • Thép hộp hình vuông và hình chữ nhật là một lựa chọn vật liệu xây dựng bền và cứng, có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng xây dựng và kiến ​​trúc.
 • Các loại thép hộp hình vuông và hình chữ nhật cũng có thể chịu được nhiệt độ, áp suất khắc nghiệt và một loạt các biến đổi khí hậu thay đổi, đồng thời được sử dụng trong cả môi trường công nghiệp và gia đình.
 
Bảng giá thép hộp
 

Ứng dụng của thép hộp vuông trong xây dựng

Nhiều ngành công nghiệp đánh giá cao lợi thế của thép hộp vuông do tính linh hoạt của nó. Giống như nhiều sản phẩm kim loại, thép hộp vuông đã được chứng minh giá trị, phần lớn là do hiệu suất, độ bền và tuổi thọ của chúng.
Không có gì ngạc nhiên khi việc sử dụng các thép hộp vuông có phạm vi cực kỳ rộng - từ cột kiến trúc đơn giản đến các thiết kế phức tạp hơn, chẳng hạn như vách ngăn trang trí hoặc cổng/lối vào bằng kim loại hiện đại.   
Các thép hộp hình vuông có thể có hình dạng mặt cắt ngang đặc trưng của chúng do được hàn bên trong. Trước khi được phân phối, quá trình hoàn thiện có thể được thực hiện dưới dạng hàn, xử lý thứ cấp và các kỹ thuật hậu sản xuất khác. 

Cột

Thép hộp vuông là kết cấu thép có thể được sử dụng để tạo thành mạng lưới các cột của tòa nhà. Đây là một trong những cách sử dụng phù hợp nhất của nó vì thép hộp vuông có khả năng chịu tải khác nhau, bất chấp sự thay đổi của vật liệu. 
 
Bảng giá thép hộp
 
Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, dạng rỗng của thép hộp vuông vẫn có khả năng chịu tải trọng như vậy. Nó thậm chí có thể được ưa chuộng hơn các vật liệu xây dựng tương tự khác có hình dạng vững chắc, chủ yếu do trọng lượng nhẹ của thép hộp. Điều này cung cấp cho thép hộp một tỷ lệ cường độ trên trọng lượng tuyệt vời, sánh ngang với bê tông, gỗ hoặc PVC nguyên chất. 
Mặc dù thép hộp vuông có thể được tự chế tạo thành các kết cấu cột hoàn chỉnh, nhưng chúng cũng có thể được kết hợp với bê tông để tăng cường kết cấu và cải thiện độ bền kéo. Vì bê tông là vật liệu nửa giòn, nên việc bổ sung các thép hộp vuông giúp nó chịu các tác động vật lý tốt hơn cũng như giảm chi phí xây dựng. 

Hàng rào

Các thép hộp vuông cũng rất lý tưởng cho các cấu trúc hàng rào, có thể là khu dân cư hoặc nông nghiệp. Đối với nông nghiệp, hàng rào thép hộp vuông có thể cung cấp một lớp bao quanh an toàn cho nhà ở và bảo vệ thiết bị nông nghiệp, máy móc, vụ thu hoạch và gia súc.
Trong các ngôi nhà dân dụng hiện đại, nhà thép hộp vuông là một lựa chọn vật liệu xây dựng khả thi cho sân sau, không gian ngăn cách và thậm chí cả khu vực sân vườn. Thép hộp vuông có thể gia công để tạo hình và cắt theo các kích thước khác nhau để xây dựng cấu trúc hàng rào đáp ứng sở thích cá nhân.   
 
Bảng giá thép hộp
 
So với các vật liệu làm hàng rào khác, thép hộp vuông là thiết thực hơn vì chúng không bị gỉ. Điều này đặc biệt đúng đối với các loại thép hộp mạ kẽm hoặc thép hộp được tráng phủ giúp tăng cường khả năng bảo vệ cho bề mặt vật liệu. Khi được sử dụng như một phần của kết cấu hàng rào, thép hộp hình vuông với nhau tạo thành một hàng rào cố kết cung cấp khả năng bảo vệ rộng rãi cho địa điểm hoặc tòa nhà.   

Cổng vào

Tương tự, thép hộp vuông là lựa chọn hoàn hảo cho các cổng vào khu dân cư. Các chủ nhà đang tìm cách hoàn thiện ngôi nhà tối tân hoặc đương đại của mình chắc chắn sẽ muốn sự hấp dẫn và hoàn thiện mà thép hộp vuông kiểu dáng đẹp mang lại, chưa kể đến chức năng của nó. 
Nói chung, bất kỳ cổng khu dân cư nào cũng sẽ cải thiện an ninh của khu nhà, nhưng thép hộp vuông sẽ nâng cao điều này bằng cách thêm một yếu tố thiết kế. Ví dụ, thép hộp vuông được tạo hình nguội có độ dẻo cao và dễ uốn, cho phép chúng được sửa đổi theo các thiết kế khác nhau.
Chúng cũng có thể được trang bị với các giải pháp gia đình hiện đại khác, chẳng hạn như thiết bị mở cổng tự động, cửa quay (cho các tòa nhà thương mại) và thậm chí cả kiểm soát ra vào.  
 
Bảng giá thép hộp
 

Lan can

Một ứng dụng cấu trúc khác cho các thép hộp hình vuông là lan can. Nó rất dễ dàng được nhìn thấy trong hầu hết mọi loại tòa nhà. Trong khi các thiết kế cơ bản của lan can thép hộp vuông là phổ biến, thì việc tạo ra các thiết kế khác như thợ thủ công, lam xẻ, quạt hay lam chắn nắng cũng rất khả thi với vật liệu này.
Các công trình xây dựng khác nhau sẽ được hưởng lợi từ lan can kim loại. Trong ngành công nghiệp hậu cần, ví dụ, lan can có thể trở thành một lựa chọn chi phí thấp cho các gác lửng được xây dựng để tăng không gian lưu trữ và giá trị nhà kho.
Trong khi đó, các nhà máy, xí nghiệp sản xuất cũng đã sử dụng lan can ống kim loại từ nhiều năm nay. Chúng có giá cả phải chăng, dễ lắp đặt và được các nhà cung cấp thép sản xuất rộng rãi cùng với các sản phẩm kim loại hữu ích khác.

Vách ngăn trang trí

Các vách ngăn điển hình hoặc vách ngăn tường chủ yếu được lắp đặt làm đồ trang trí, nhưng chúng cũng có một số chức năng chính. Ví dụ như vách ngăn thép hộp vuông được xây dựng tốt giúp ngăn cách các không gian trong nội thất tòa nhà nhất định. Chúng cũng bổ sung tốt với các yếu tố khác, như tấm ốp tường kim loại, tấm lợp hoặc trần công nghiệp. 
 
Bảng giá thép hộp
 
Nếu bạn đã từng lên kế hoạch thiết lập các vách ngăn cho không gian của mình, bạn sẽ không thể sai lầm khi chọn thép hộp vuông. Các tấm ngăn bằng kim loại giữ đặc biệt tốt trong các môi trường khắc nghiệt, có thể là độ ẩm hoặc nhiệt độ quá cao.
Ngoài ra, chúng chỉ cần được phủ một lần - bằng kẽm, sơn tĩnh điện hoặc phun cát - mà ít cần hoặc không cần bảo dưỡng. So sánh điều này với các tấm ngăn bằng gỗ đắt tiền để bảo trì và có thể cần nhuộm màu theo thời gian.  

Đặc điểm của thép hộp hình chữ nhật mang lại nhiều ưu thế

 • Thép hộp chữ nhật có tỷ lệ độ bền trên trọng lượng lớn hơn. Vì vậy, với thép hộp hình chữ nhật, bạn cần ít thép hơn, tính theo trọng lượng, để thực hiện công việc. Và ít trọng lượng hơn tương đương với chi phí thấp hơn.
 • Các đặc tính nén và hỗ trợ tuyệt vời và khả năng chống chịu vượt trội làm cho thép hộp chữ nhật đặc biệt phù hợp với tất cả các loại ứng dụng cột
 • Thép hộp hình chữ nhật được làm từ thép, một trong những vật liệu có thể tái chế và tái chế nhiều nhất trên thế giới
 • Độ bền xoắn làm cho thép hộp hình chữ nhật trở thành một sự lựa chọn tuyệt vời cho khả năng chống chịu và nhất quán.
 • Thép hộp hình chữ nhật có khả năng chống cháy và không bị cong, vênh, tách, phồng hoặc co. Nó chống thối khô và nấm mốc, mối mọt và kiến. Để tăng khả năng chống cháy, bên ngoài sản phẩm có thể được phun vật liệu chống cháy. 
 • Thép hộp hình chữ nhật có thể dễ dàng uốn cong, tạo hình, đục lỗ và khoan. Các phương pháp mới và cải tiến để gắn chặt thép hộp chữ nhật vào chính nó hoặc với các vật liệu khác đang làm cho việc sử dụng nó trở nên đơn giản hơn và chế tạo nhanh hơn. 

Bảng giá thép hộp

Mẹo bảo quản thép hộp đúng cách

 • Bên cạnh việc mua sản phẩm chất lượng cao tại những địa chỉ uy tín, bạn cần nên lưu ý một số cách để giúp thép hộp bền lâu hơn.
 • Nên để thép hộp tránh tiếp xúc với nắng nóng và nước mưa. Tuyệt đối không nên để sắt thép tiếp xúc với nước mưa vì trong thành phần nước mưa có chứa một lượng axit, là một trong những lý do khiến cho thép bị gỉ. Vì vậy, bạn có thể sử dụng bạt chống thấm để che kín thép hộp, nếu chúng được để ở bên ngoài, nhất là ở các công trường, không có nơi để lưu trữ hay quá trình thi công bị gián đoạn.
 • Những loại thép gỉ phải đượclau chùi thật sạch và xếp riêng. Và bạn lưu ý rằng không nên để lẫn lộn thép gỉ và thép chưa gỉ vào chung một chỗ.
 • Thép đặt trong kho cần được để lên trên đà bê tông có đệm gỗ lót hoặc đà gỗ. Nếu đặt dưới nền đất thì đặt cách mặt đất ít nhất 30 cm. Đối với sàn xi măng thì nên đặt cao ít nhất 10 cm so với nền. 
 • Thép có thể bị rỉ hoặc ăn mòn nếu được đặt gần khu vực có chứa các hóa chất chẳng hạn như axit, bazơ và muối. Vì vậy bạn nên lưu ý điều này nhé!

Địa chỉ phân phối các loại thép uy tín giá rẻ

TRƯỜNG THỊNH PHÁT phân phối không chỉ các loại thép hộp chất lượng mà còn có các loại thép phổ biến khác như thép ống, thép tấm, thép đặc chủng, thép hình, và nhôm tấm. Liên hệ với chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ nhé!
 
0916.415.019