Thép Trường Thịnh Phát

Thép hộp Vuông 12x12, 16x16, 20x20, 25x25, 30x30, 50x50, 60x60, 100x100, 300x300

Quy Cách Thép hộp vuông

Thép hộp vuông 25

 

Thép hộp vuông 30

Thép hộp vuông 40

Thép hộp vuông 50

Thép hộp vuông 60

Thép hộp vuông 70

Thép hộp vuông 75

Thép hộp vuông 80

Thép hộp vuông 90

Thép hộp vuông 100

Thép hộp vuông 120

Thép hộp vuông 125

Thép hộp vuông 150

Thép hộp vuông 160

Thép hộp vuông 175

Thép hộp vuông 180

Thép hộp vuông 200

Thép hộp vuông 250

Thép hộp vuông 300

Thép Hộp

0916.415.019