thepong
CÔNG TY TNHH MTV THÉPTRƯỜNG THỊNH PHÁTtại Bình Dương là cơ sở chuyên cung cấp và phân phối các loại thép chất lượng cao như thép ống, thép hình, thép tấm, thép đặc chủng, thép hộp, nhôm tấm,... Một trong những sản phẩm được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn chính là thép ống đenvì nó được ứng dụng trong đa dạng lĩnh vực.
 

Bảng giá thép ống đen

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

21 x 1.1

         3,27

16.000

52.319

21 x 1.2

         3,55

16.000

56.791

21 x 1.4

         4,10

16.000

65.594

21 x 1.5

         4,37

16.000

69.924

21 x 1.8

         5,16

16.000

82.631

21 x 2.0

         5,68

16.000

90.866

21 x 2.3

         6,43

16.000

102.863

21 x 2,5

         6,91

16.000

110.625

21 x 2.8

         7,62

16.000

121.912

21 x 3,0

         8,08

16.000

129.200

21 x 3,2

         8,52

17.000

144.818

21 x 3,5

         9,16

17.000

155.755

21 x 3,91

       10,00

17.000

169.970

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

27 x 1.0

         3,85

16.000

61.524

27 x 1.1

         4,21

16.000

67.416

27 x 1.2

         4,58

16.000

73.261

27 x 1.4

         5,30

16.000

84.808

27 x 1.5

         5,66

16.000

90.511

27 x 1.8

         6,71

16.000

107.336

27 x 2.0

         7,39

16.000

118.315

27 x 2.5

         9,06

16.000

144.936

27 x 2.8

       10,02

16.000

160.341

27 x 3

       10,65

16.000

170.374

27 x 3.2

       11,26

17.000

191.481

27 x 3.5

       12,16

17.000

206.793

27 x 4

       13,61

17.000

231.306

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

34 x 1.0

         4,88

16.000

78.088

34 x 1.1

         5,35

16.000

85.637

34 x 1.2

         5,82

16.000

93.138

34 x 1.4

         6,75

16.000

107.998

34 x 1.5

         7,21

16.000

115.357

34 x 1.8

         8,57

16.000

137.151

34 x 2.0

         9,47

16.000

151.443

34 x 2.3

       10,78

16.000

172.527

34 x 2.5

       11,65

16.000

186.346

34 x 2.3

       12,92

16.000

206.720

34 x 3.0

       13,75

17.000

233.820

34 x 3.2

       14,58

17.000

247.799

34 x 3.5

       15,79

17.000

268.391

34 x 4.0

       17,75

17.000

301.704

34 x 4.5

       19,63

17.000

333.760

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

42 x 1.0

         6,09

16.000

97.492

42 x 1.1

         6,69

16.000

106.981

42 x 1.2

         7,28

16.000

116.422

42 x 1.4

         8,45

16.000

135.163

42 x 1.5

         9,03

16.000

144.463

42 x 1.8

       10,75

16.000

172.078

42 x 2.0

       11,89

16.000

190.251

42 x 2.3

       13,57

16.000

217.156

42 x 2.5

       14,68

16.000

234.856

42 x 2.8

       16,32

16.000

261.051

42 x 3.0

       17,39

17.000

295.670

42 x 3.2

       18,46

17.000

313.772

42 x 3.5

       20,03

17.000

340.548

42 x 3.8

       21,58

17.000

366.872

42 x 4.0

       22,60

17.000

384.169

42 x 4.5

       25,09

17.000

426.534

42 x 4.85

       26,79

17.000

455.441

42 x 5.0

       27,51

17.000

467.641

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

49 x 1.1

         7,79

16.000

124.681

49 x 1.2

         8,48

16.000

135.731

49 x 1.4

         9,86

16.000

157.690

49 x 1.5

       10,54

16.000

168.599

49 x 1.8

       12,57

16.000

201.041

49 x 2.0

       13,90

16.000

222.433

49 x 2.3

       15,89

16.000

254.165

49 x 2.5

       17,19

16.000

275.083

49 x 2.8

       19,13

16.000

306.105

49 x 3.0

       20,41

16.000

326.550

49 x 3.2

       21,68

17.000

368.481

49 x 3.5

       23,55

17.000

400.386

49 x 3.8

       24,67

17.000

419.312

49 x 4.0

       26,62

17.000

452.556

49 x 4.5

       29,62

17.000

503.468

49 x 5

       32,54

17.000

553.124

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

60 x 1.1

         9,58

16.000

153.313

60 x 1.2

       10,44

16.000

166.966

60 x 1.4

       12,13

16.000

194.132

60 x 1.5

       12,98

16.000

207.643

60 x 1.8

       15,49

16.000

247.894

60 x 2.0

       17,16

16.000

274.491

60 x 2.5

       21,26

16.000

340.156

60 x 2.8

       23,69

16.000

378.987

60 x 3.0

       25,29

16.000

404.638

60 x 3.2

       26,88

16.000

430.099

60 x 3.5

       29,25

17.000

497.183

60 x 3.8

       31,58

17.000

536.932

60 x 4.0

       33,13

17.000

563.180

60 x 4.2

       34,66

17.000

589.227

60 x 4.5

       36,94

17.000

627.921

60 x 4.8

       39,19

17.000

666.162

60 x 5.0

       40,67

17.000

691.404

60 x 5.5

       44,33

17.000

753.631

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

76 x 1.1

       12,18

16.000

194.960

76 x 1.2

       13,27

16.000

212.399

76 x 1.4

       15,45

16.000

247.137

76 x 1.5

       16,53

16.000

264.434

76 x 1.8

       19,75

16.000

316.044

76 x 2.0

       21,89

16.000

350.213

76 x 2.5

       27,18

16.000

434.808

76 x 2.8

       30,31

16.000

484.998

76 x 3.0

       32,39

16.000

518.221

76 x 3.2

       34,45

16.000

551.254

76 x 3.5

       37,53

17.000

637.978

76 x 3.8

       40,58

17.000

689.795

76 x 4.0

       42,59

17.000

724.089

76 x 4.5

       47,58

17.000

808.943

76 x 4.8

       50,54

17.000

859.252

76 x 5.0

       52,50

17.000

892.540

76 x 5.2

       54,45

17.000

925.627

76 x 5.5

       57,35

17.000

974.880

76 x 6.0

       62,12

17.000

1.055.963

76 x 7.0

       71,43

17.000

            1.214.358

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

90 x 1.4

       18,34

16.000

               293.516

90 x 1.5

       19,63

16.000

               314.127

90 x 1.8

       23,48

16.000

               375.674

90 x 2.0

       26,03

16.000

               416.470

90 x 2.3

       29,83

16.000

               477.307

90 x 2.5

       32,35

16.000

               517.629

90 x 2.8

       36,11

16.000

               577.757

90 x 3.0

       38,60

16.000

               617.605

90 x 3.2

       41,08

16.000

               657.265

90 x 3.5

       44,77

16.000

               716.399

90 x 3.8

       48,44

17.000

               823.551

90 x 4.0

       50,88

17.000

               864.884

90 x 4.2

       53,30

17.000

               906.016

90 x 4.5

       56,90

17.000

               967.338

90 x 4.8

       60,48

17.000

            1.028.206

90 x 5.0

       62,85

17.000

            1.068.534

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

101.6 x 1.4

       20,75

16.000

               331.945

101.6 x 1.5

       22,21

16.000

               355.301

101.6 x 1.8

       26,57

16.000

               425.083

101.6 x 2.0

       29,46

16.000

               471.368

101.6 x 2.5

       36,64

16.000

               586.252

101.6 x 2.8

       40,91

16.000

               654.614

101.6 x 3.0

       43,75

16.000

               699.953

101.6 x 3.2

       46,57

16.000

               745.102

101.6 x 3.5

       50,78

16.000

               812.470

101.6 x 3.8

       54,96

16.000

               879.413

101.6 x 4.0

       57,74

17.000

               981.543

101.6 x 4.5

       64,62

17.000

            1.098.579

101.6 x 5.0

       71,43

17.000

            1.214.358

101.6 x 5.5

       78,17

17.000

            1.328.879

101.6 x 6.0

       84,83

17.000

            1.442.144

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

114 x 1.4

       23,38

16.000

               374.018

114 x 1.8

       29,95

16.000

               479.177

114 x 2.0

       33,22

16.000

               531.472

114 x 2.5

       41,34

16.000

               661.382

114 x 2.8

       49,38

16.000

               790.109

114 x 3.0

       57,35

16.000

               917.653

114 x 3.8

       65,25

16.000

            1.044.013

114 x 4.0

       73,07

16.000

            1.169.191

114 x 4.5

       80,82

16.000

            1.293.185

114 x 5.0

       88,50

16.000

            1.415.996

114 x 6.0

       96,10

17.000

            1.633.726

114 x 7.0

     111,08

17.000

            1.888.414

114 x 8.0

     125,77

17.000

            2.138.074

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

127 x 3.0

       55,02

16.000

               880.265

127 x 3.5

       63,93

16.000

            1.022.835

127 x 4.0

       72,76

16.000

            1.164.222

127 x 4.5

       81,53

16.000

            1.304.425

127 x 5.0

       90,22

16.000

            1.443.445

127 x 5.5

       98,83

17.000

            1.680.113

127 x 6.0

     107,37

17.000

            1.825.308

127 x 7.0

     124,23

17.000

            2.111.926

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

141 x 3.96

       80,43

18.000

            1.447.822

141 x 4.78

       96,51

18.000

            1.737.190

141 x 5.16

     103,89

18.000

            1.870.073

141 x 5.56

     111,62

18.000

            2.009.119

141 x 6.35

     126,74

18.000

            2.281.233

141 x 6.55

     130,53

19.000

            2.480.129

141 x 9.53

     185,72

19.000

            3.528.691

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

168 x 3.96

       96,25

18.000

            1.732.453

168 x 4.78

     115,60

18.000

            2.080.759

168 x 5.16

     124,50

18.000

            2.240.955

168 x 5.56

     133,82

18.000

            2.408.752

168 x 6.35

     152,09

18.000

            2.737.649

168 x 7.11

     169,50

19.000

            3.220.415

168 x 8.0

     189,66

19.000

            3.603.526

168 x 10.97

     255,25

19.000

            4.849.783

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

219 x 3.96

     126,00

18.000

            2.267.981

219 x 4.78

     151,51

18.000

            2.727.179

219 x 5.16

     163,26

18.000

            2.938.764

219 x 5.56

     175,59

18.000

            3.160.655

219 x 6.35

     199,80

18.000

            3.596.386

219 x 8.18

     255,17

19.000

            4.848.141

219 x 9.53

     295,37

19.000

            5.612.110

219 x 12.7

     387,67

19.000

            7.365.760

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

273 x 4.78

     189,68

20.000

            3.793.687

273 x 5.16

     204,47

20.000

            4.089.477

273 x 5.56

     220,00

20.000

            4.399.913

273 x 6.35

     250,51

20.000

            5.010.242

273 x 9.27

     361,70

20.000

            7.234.099

273 x 10.31

     400,70

21.000

            8.414.675

273 x 12.7

     489,10

21.000

          10.271.043

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

325 x 4.78

     226,37

20.000

            4.527.484

325 x 5.16

     244,08

20.000

            4.881.609

325 x 5.56

     262,67

20.000

            5.253.450

325 x 6.35

     299,25

20.000

            5.985.056

325 x 9.53

     444,63

20.000

            8.892.657

325 x 10.31

     479,84

21.000

          10.076.541

325 x 12.7

     586,58

21.000

          12.318.152

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

355 x 5.16

     267,43

20.000

            5.348.647

355 x 5.56

     287,83

20.000

            5.756.692

355 x 6.35

     327,99

20.000

            6.559.801

355 x 7.92

     366,45

20.000

            7.328.928

355 x 9.53

     487,76

20.000

            9.755.228

355 x 10.31

     526,49

21.000

          11.056.369

355 x 12.7

     644,05

21.000

          13.525.118

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

406 x 5.16

     306,20

20.000

            6.123.990

406 x 5.56

     329,61

20.000

            6.592.140

406 x 6.35

     375,70

20.000

            7.513.954

406 x 7.92

     466,75

20.000

            9.334.956

406 x 9.53

     559,36

20.000

          11.187.208

406 x 10.31

     603,95

21.000

          12.683.012

406 x 12.7

     739,47

21.000

          15.528.839

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

508 x 6.35

     471,11

21.000

            9.893.373

508 x 7.92

     585,75

21.000

          12.300.833

508 x 9.53

     702,56

21.000

          14.753.728

508 x 10.31

     758,87

21.500

          16.315.733

508 x 12.7

     930,30

21.500

          20.001.431

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

610 x 6.35

     566,90

21.000

          11.904.983

610 x 7.92

     705,23

21.000

          14.809.801

610 x 9.53

     846,32

21.000

          17.772.727

610 x 10.31

     914,40

21.500

          19.659.591

610 x 12.7

  1.121,88

21.500

          24.120.441

 

Lưu ý:Bảng giá thép ống đen Trường Thịnh Phát cập nhật trên chỉ mang tính chất tham khảo vì giá thép có thể thay đổi hàng ngày. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và nhận bảng giá mới nhất theo số: 0916.415.019.

Thép ống là gì?

Thép ống có hình trụ dài, bên trong rỗng và thành ống được làm từ thép. Nó thường được sử dụng để vận chuyển chất lỏng, khí đốt, nhiên liệu,... Nhờ vào những ưu điểm nổi bật mà nó được sử dụng rộng rãi với hàng triệu tấn thép ống được sản xuất mỗi năm.
 
Bảng giá thép ống đen
 
Trong ngành công nghiệp thép, thép ống được xem là sản phẩm được sử dụng nhiều nhất vì tính linh hoạt của chúng.

Vậy thép ống được làm từ nguyên liệu gì?

Sắt là nguyên liệu chính để sản xuất thép ống. Ngoài ra, để tạo thành thép ống người ta còn cần đến các kim loại khác như vanadi, vonfram, zirconium, titan, nhôm…
 
Bảng giá thép ống đen
 
Và ở giai đoạn cuối cùng, để thép ống được bền hơn thì nó được phủ thêm một lớp dầu. Trước khi đưa thành phẩm tới tay người mua, thép ống sẽ được làm sạch bằng axit sunfuric.

Thép ống được dùng cho những công trình nào?

Như đã nói ở trên, thép ống được biết đến với vai trò quen thuộc là vận chuyển. Nó được ứng dụng để vận chuyển dầu, khí, nước,... trong lòng đất ở mọi nơi ở khắp thành phố lẫn thị trấn. Vì thép ống có độ bền cao nên việc sử dụng trong lòng đất sẽ không có gì đáng lo ngại.
 
Bảng giá thép ống đen
 
Ngoài ra, nó còn được dùng để bảo vệ các dây dẫn điện khỏi thời tiết khắc nghiệt. Vì nó có nhiều kích thước khác nhau nên thép ống phù hợp với rất nhiều công trình trong xây dựng và sản xuất.
Bên cạnh đặc tính bền, so với một số vật liệu khác, thép ống cũng có phần nhẹ hơn cho việc sản xuất khung xe đạp, ô tô, đèn đường, cột cờ,...

Thép ống đen là gì?

Thép ống đen là một trong hai loại thép ống đang được phân phối bởi Trường Thịnh Phát. Mỗi loại sẽ có các ưu nhược điểm khác nhau thích hợp cho từng công trình, do vậy quý khách nên tìm hiểu cẩn thận để tránh mua lầm.
 
Bảng giá thép ống đen
 
Cũng giống như quá trình sản xuất thép ống, thép ống đen được làm từ tấm thép đen và trải qua quá trình cuộn cán nóng. Ở giai đoạn cuối cùng, nó được bôi thêm lớp dầu để trở nên bền hơn. Do là từ tấm thép đen nên bề ngoài nó sẽ có màu xanh đen hoặc màu đen.
 
Bảng giá thép ống đen
 
Với nhiều ưu điểm nổi bật như giá thành rẻ tiết kiệm được nhiều chi phí, độ bền cao, độ cứng thích hợp, nhiều kích thước khác nhau, thép ống trở thành sản phẩm lý tưởng được sử dụng trong đa dạng các lĩnh vực như ống dẫn khí đốt, khí áp suất cao,...

Khi mua thép ống đen cần lưu ý điều gì?

Nhà cung cấp thép

Việc lựa chọn đúng nhà cung cấp thép vô cùng quan trọng. Những nhà cung cấp lớn, uy tín sẽ là những ưu tiên hàng đầu bạn nên xem xét. Bạn không nên tin vào những lời quảng cáo giá rẻ bất thường. Vì hiện nay có rất nhiều người lợi dụng vào tâm lý người mua hàng nên báo giá rất thấp so với thị trường. Bạn nên cẩn thận để tránh tiền mất tật mang.
Bạn nên kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin của nhà cung cấp như địa chỉ kinh doanh, số điện thoại,... Nếu có thể bạn nên nhờ những người đã từng mua sản phẩm tại nơi đó để có được những ý kiến tốt nhất.
 
Bảng giá thép ống đen
 
Bạn nên xem xét giá ở tối thiểu ba nhà cung cấp thép rồi so sánh đối chiếu. Bạn nên hỏi nhà cung cấp liệu giá sản phẩm đã bao gồm phí vận chuyển, thuế VAT,... hay có cần thêm phí gì nữa không.

Mua đúng loại

Mỗi loại sẽ có công dụng khác nhau. Vì thế bạn nên kiểm tra thật kỹ công trình bạn đang làm cần loại thép ống nào. Bạn có thể tham khảo ý kiến từ chuyên gia hoặc gọi tư vấn từ nhà cung cấp thép để có được sự lựa chọn hợp lý và tiết kiệm chi phí nhất.
 
Bảng giá thép ống đen
 
Vì lợi nhuận từ việc kinh doanh thép không nhiều nên việc chênh lệch giá giữa các nhà cung cấp, đại lý sẽ chênh lệch ít. Giá chênh lệch có thể là do thuế, phí vận chuyển, kích thước,... Những sản phẩm giá thấp có thể chất lượng không cao. Do đó bạn nên hỏi và tính toán kỹ để tránh mua nhầm.

Quá trình nhận hàng

Trong quá trình nhận hàng, bạn nên kiểm tra chất lượng thép, số lượng, phân loại, kích thước, đơn giá, tổng tiền… để tránh sai lệch. Ngoài ra, bạn nên có nơi bảo quản thép ống hợp lý để tránh thiệt hại, hư hỏng.

Cách bảo quản thép ống đen

Thép ống mua về nếu chưa cần sử dụng đến thì cần phải có phương pháp bảo quản thích hợp để kéo dài tuổi thọ và giá trị sử dụng của thép.
Vì trong thành phần của thép có chứa nhiều sắt khiến cho thép tối kị với nước và hơi nước nên bạn hãy để thép ở những nơi khô ráo thoáng mát, độ ẩm thấp như trong nhà kho hoặc những nơi có mái che để bảo quản thép khỏi sự xâm nhập từ nước mưa.
 
Bảng giá thép ống đen
 
Nếu bạn không có mái che ở nơi cất thép thì có thể dùng tấm bạt che kín lại xung quanh. Vì tính đơn giản và tiết kiệm chi phí nên phương pháp này trở thành một trong những cách được nhiều người ưu tiên sử dụng nhất. Lưu ý nếu bạn để thép ở dưới đất mặt xi măng thì phải cách đó ít nhất 10cm và cách 30cm đối với nền đất.
 
Bảng giá thép ống đen
 
Thép không được tiếp xúc gần với các loại hoá chất dạng lỏng như muối, axit, bazo,... và thể khí như lưu huỳnh, cacbon,...
Khi phát hiện có thép gỉ thì phải để riêng chúng ra và có cách bảo quản hợp lý. Bạn có thể hỏi tham khảo ý kiến chuyên gia hoặc nhà cung cấp về vấn đề này.

Biện pháp chống ăn mòn

Trong đặc tính của thép là có khả năng chống ăn mòn nhưng không vẫn có một số trường hợp như không được bảo quản đúng cách,... thì thép sẽ bị ăn mòn. Các dạng ăn mòn phổ biến là ăn mòn điện hoá và ăn mòn hoá học. Vậy trong tình huống đó, bạn sẽ xử lý như thế nào?

Phủ lớp sơn chống gỉ lên thép

Việc này sẽ giúp thép tránh tiếp xúc trực tiếp với môi trường cùng với các chất nguy hại. Và điều này còn có thể được áp dụng ngay trong quá trình sản xuất. Đó là phủ lớp mạ kẽm ở giai đoạn cuối cùng.

Sử dụng bê tông cốt thép

Phương pháp này sẽ mang lại nhiều lợi ích như dùng lớp bê tông để bảo vệ thép an toàn và nhờ vào đặc tính chịu lực của thép khiến cho cột bê tông cốt thép trở nên chắc chắn hơn.
 
Bảng giá thép ống đen
 

Sử dụng “chất cản”

Đây là phương pháp mới được nghiên cứu gần đây. Đó là sử dụng hoà tan nước với chất cản như Na2CO3, K2CrO2, dầu Natri. Nó sẽ tạo nên lớp màng chống ăn mòn để bảo vệ kim loại.

Địa chỉ phân phối các loại thép uy tín giá rẻ

TRƯỜNG THỊNH PHÁT không chỉ cung cấp các loại thép ống chất lượng mà còn phân phối các loại thép phổ biến khác như thép tấm, thép hình, thép đặc chủng, thép hộp và nhôm tấm. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn để giúp khách có được những sản phẩm phù hợp nhất.
0916.415.019