Thép Trường Thịnh Phát

CÔNG TY TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT tại Bình Dương là cơ sở chuyên cung cấp và phân phối các loại thép giá rẻ,uy tín và chất lượng như thép tấm, thép ống, thép hộp, nhôm tấm, thép hình, thép đặc chủng, ... Một trong những sản phẩm được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn chính là thép ống mạ kẽm nhúng nóng vì nó có đặc tính chống ăn mòn tuyệt đối.

Bảng giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F21 x 1.9

       5,42

26.600

144.259

F21 x 2.1

       5,93

26.600

157.792

F21 x 2.3

       6,43

26.600

171.010

F21 x 2,6

       7,15

26.600

190.247

F21 x 2.9

       7,85

26.600

208.776

F21 x 3,2

       8,52

26.600

226.597

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F27 x 1.9

       7,05

26.600

187.612

F27 x 2.1

       7,73

26.600

205.708

F27 x 2.3

       8,40

26.600

223.489

F27 x 2.6

       9,38

26.600

249.572

F27 x 2.9

      10,34

26.600

274.946

F27 x 3,2

      11,26

26.600

299.612

F27 x 3.6

      12,46

26.600

331.399

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F34 x 1.9

       9,02

26.600

239.933

F34 x 2.1

       9,91

26.600

263.537

F34 x 2.3

      10,78

26.600

286.827

F34 x 2.5

      12,07

26.600

321.170

F34 x 2.9

      13,34

26.600

354.806

F34 x 3.2

      14,58

26.600

387.733

F34 x 3.6

      16,19

26.600

430.535

F34 x 4.0

      17,75

26.600

472.078

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F42 x 1.9

      11,32

26.600

301.225

F42 x 2.1

      12,45

26.600

331.280

F42 x 2.3

      13,57

26.600

361.021

F42 x 2.6

      15,23

26.600

405.043

F42 x 2.9

      16,86

26.600

448.356

F42 x 3.2

      18,46

26.600

490.961

F42 x 3.6

      20,55

26.600

546.666

F42 x 4.0

      22,60

26.600

601.112

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F49 x 1.9

      13,24

26.600

352.052

F49 x 2.1

      14,57

26.600

387.458

F49 x 2.3

      15,89

26.600

422.549

F49 x 2.6

      17,84

26.600

474.595

F49 x 2.9

      19,77

26.600

525.934

F49 x 3.2

      21,68

26.600

576.564

F49 x 3.6

      24,17

26.600

642.970

F49 x 4.0

      26,62

26.600

708.116

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F60 x 1.9

      16,33

26.600

434.272

F60 x 2.1

      17,98

26.600

478.333

F60 x 2.3

      19,63

26.600

522.079

F60 x 2.6

      22,07

26.600

587.107

F60 x 2.9

      24,49

26.600

651.428

F60 x 3.2

      26,88

26.600

715.040

F60 x 3.6

      30,03

26.600

798.755

F60 x 4.2

      34,66

26.600

921.968

F60 x 4.5

      36,94

26.600

982.512

F60 x 5.0

      40,67

26.600

1.081.845

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F76 x 1.9

      20,82

26.600

553.865

F76 x 2.1

      22,95

26.600

610.514

F76 x 2.3

      25,07

26.600

666.849

F76 x 2.5

      28,22

26.600

750.761

F76 x 2.9

      31,35

26.600

833.965

F76 x 3.2

      34,45

26.600

916.460

F76 x 3.6

      38,55

26.600

1.025.353

F76 x 4.0

      42,59

26.600

1.132.986

F76 x 4.5

      47,58

26.600

1.265.758

F76 x 5.0

      52,50

26.600

1.396.563

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F90 x 1.9

      24,76

26.600

                 658.509

F90 x 2.1

      27,30

26.600

                 726.173

F90 x 2.3

      29,83

26.600

                 793.523

F90 x 2.6

      33,61

26.600

                 893.958

F90 x 2.9

      37,36

26.600

                 993.684

F90 x 3.2

      41,08

26.600

              1.092.702

F90 x 3.6

      46,00

26.600

              1.223.625

F90 x 4.0

      50,88

26.600

              1.353.289

F90 x 4.5

      56,90

26.600

              1.513.599

F90 x 5.0

      62,85

26.600

              1.671.942

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F101.6 x 1.9

      28,02

26.600

                 745.214

F101.6 x 2.1

      30,90

26.600

                 822.005

F101.6 x 2.3

      33,78

26.600

                 898.482

F101.6 x 2.5

      38,07

26.600

              1.012.607

F101.6 x 2.9

      42,33

26.600

              1.126.023

F101.6 x 3.2

      46,57

26.600

              1.238.732

F101.6 x 3.6

      52,18

26.600

              1.387.908

F101.6 x 4.0

      57,74

26.600

              1.535.826

F101.6 x 4.5

      64,62

26.600

              1.718.953

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F114 x 1.9

      31,58

26.600

                 840.141

F114 x 2.1

      34,85

26.600

                 926.924

F114 x 2.3

      38,10

26.600

              1.013.393

F114 x 2.6

      42,95

26.600

              1.142.507

F114 x 2.9

      47,78

26.600

              1.270.912

F114 x 3.2

      52,58

26.600

              1.398.609

F114 x 3.6

      58,94

26.600

              1.567.770

F114 x 4.0

      65,25

26.600

              1.735.672

F114 x 5.0

      80,82

26.600

              2.149.920

F114 x 6.0

      96,10

26.600

              2.556.300

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F127 x 3.0

      55,02

26.600

              1.463.441

F127 x 3.5

      63,93

26.600

              1.700.463

F127 x 4.0

      72,76

26.600

              1.935.518

F127 x 4.5

      81,53

26.600

              2.168.607

F127 x 5.0

      90,22

26.600

              2.399.728

F127 x 5.5

      98,83

26.600

              2.628.882

F127 x 6.0

    107,37

26.600

              2.856.070

F127 x 7.0

    124,23

26.600

              3.304.544

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F141 x 3.96

      80,43

26.600

              2.139.560

F141 x 4.78

      96,51

26.600

              2.567.180

F141 x 5.16

    103,89

26.600

              2.763.552

F141 x 5.56

    111,62

26.600

              2.969.032

F141 x 6.35

    126,74

26.600

              3.371.156

F141 x 6.55

    130,53

26.600

              3.472.180

F141 x 9.53

    185,72

26.600

              4.940.167

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F168 x 3.96

      96,25

26.600

              2.560.181

F168 x 4.78

    115,60

26.600

              3.074.900

F168 x 5.16

    124,50

26.600

              3.311.634

F168 x 5.56

    133,82

26.600

              3.559.601

F168 x 6.35

    152,09

26.600

              4.045.637

F168 x 7.11

    169,50

27.000

              4.576.379

F168 x 8.0

    189,66

27.000

              5.120.800

F168 x 10.97

    255,25

27.000

              6.891.797

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F219 x 3.96

    126,00

26.600

              3.351.572

F219 x 4.78

    151,51

26.600

              4.030.165

F219 x 5.16

    163,26

26.600

              4.342.841

F219 x 5.56

    175,59

26.600

              4.670.746

F219 x 6.35

    199,80

26.600

              5.314.660

F219 x 8.18

    255,17

27.500

              7.017.046

F219 x 9.53

    295,37

28.500

              8.418.165

F219 x 12.7

    387,67

28.500

            11.048.640

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F273 x 4.78

    189,68

27.000

              5.121.477

F273 x 5.16

    204,47

27.000

              5.520.794

F273 x 5.56

    220,00

27.000

              5.939.882

F273 x 6.35

    250,51

27.000

              6.763.827

F273 x 9.27

    361,70

28.000

            10.127.739

F273 x 10.31

    400,70

28.000

            11.219.567

F273 x 12.7

    489,10

28.000

            13.694.724

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F325 x 4.78

    226,37

28.000

              6.338.477

F325 x 5.16

    244,08

28.000

              6.834.253

F325 x 5.56

    262,67

28.000

              7.354.831

F325 x 6.35

    299,25

28.000

              8.379.078

F325 x 9.53

    444,63

29.000

            12.894.352

F325 x 10.31

    479,84

29.000

            13.915.223

F325 x 12.7

    586,58

29.000

            17.010.781

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F355 x 5.16

    267,43

29.000

              7.755.538

F355 x 5.56

    287,83

29.000

              8.347.204

F355 x 6.35

    327,99

29.000

              9.511.712

F355 x 7.92

    366,45

30.000

            10.993.392

F355 x 9.53

    487,76

30.000

            14.632.841

F355 x 10.31

    526,49

30.000

            15.794.813

F355 x 12.7

    644,05

30.000

            19.321.597

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F406 x 5.16

    306,20

29.000

              8.879.786

F406 x 5.56

    329,61

29.000

              9.558.602

F406 x 6.35

    375,70

29.000

            10.895.234

F406 x 7.92

    466,75

30.000

            14.002.434

F406 x 9.53

    559,36

30.000

            16.780.812

F406 x 10.31

    603,95

30.000

            18.118.588

F406 x 12.7

    739,47

30.000

            22.184.056

Quy Cách

Kg/cây

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền (đ/cây)

F508 x 6.35

    471,11

31.000

            14.604.503

F508 x 7.92

    585,75

31.000

            18.158.372

F508 x 9.53

    702,56

31.000

            21.779.313

F508 x 10.31

    758,87

31.000

            23.525.011

F508 x 12.7

    930,30

31.000

            28.839.272

 

Lưu ý:Bảng giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng Trường Thịnh Phát cập nhật ở trên chỉ mang tính chất tham khảo vì giá thép có thể tăng giảm mỗi ngày. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và nhận bảng giá mới nhất theo số: 0916.415.019.

Thép ống mạ kẽm nhúng nóng là gì?

Mạ kẽm nhúng nóng là một quá trình được phát triển để ngăn thép bị ăn mòn.
Thép ống sau khi được tạo thành sẽ được trải qua quá trình làm sạch. Quá trình này sẽ giúp thép ống không còn dầu, rỉ sét hay cặn nhà máy trên bề mặt bằng hoá chất.
 
Bảng giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
 
Khi dung dịch tẩy rửa đã được rửa sạch, quá trình sơn có thể bắt đầu.
Thép được nhúng vào bể kẽm nóng chảy được làm nóng đến khoảng 450°C (860°F) trước khi để nguội trong bể làm nguội. Khi quá trình làm nguội hoàn tất, lớp mạ kẽm sau đó được liên kết kim loại với thép.

Lý thuyết về tác dụng lớp kẽm của thép ống mạ kẽm nóng để chống ăn mòn

Trong quá trình gia công mạ kẽm nóng, trước tiên sẽ hình thành một lớp màng là lớp hợp kim kẽm - thép, bên trên là lớp kẽm nguyên chất. Khi không khí ăn mòn lớp kẽm sẽ tạo thành lớp màng bảo vệ kẽm cacbonat ZnO, Zn(OH)2 và bazơ. Nó có khả năng chống ăn mòn không khí.
 
Bảng giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
 
Khi lớp bảo vệ này bị phá hủy, một lớp bảo vệ mới sẽ hình thành. Khi lớp kẽm bị phá hủy nặng, kẽm khởi động điện hóa bảo vệ. Kẽm là nguyên tố đầu tiên bị hòa tan. Rõ ràng là thép mạ kẽm nóng có hiệu suất chống ăn mòn tốt hơn so với ống mạ kẽm lạnh.

Thép ống mạ kẽm nóng có thể sử dụng trong bao lâu?

Thép ống mạ kẽm do Trường Thịnh Phát - công ty thép tại Bình Dương phân phối có tuổi thọ cao. Nhưng trong những điều kiện khác nhau thì thời gian sử dụng là khác nhau. Nói chung, 13 năm ở khu công nghiệp nặng, 50 năm đối với môi trường đại dương, 104 năm ở ngoại ô, 30 năm ở thành phố. Thực tế mạ kẽm đã đóng vai trò chống gỉ, không cần phải xử lý gỉ khác.
 
Bảng giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
 
Quy trình mạ kẽm nóng đặc biệt thích hợp cho các loại sương mù axit mạnh, kiềm và các điều kiện ăn mòn mạnh khác. Loại dây buộc này được sử dụng rất nhiều ngoài việc đóng góp tháp thép.

Tại sao lại sử dụng kẽm làm lớp tráng?

Đối với thép ống mạ kẽm thì lớp kẽm được dùng như một lớp hy sinh, nó sẽ bị gỉ trước khi thép cacbon bên dưới nó. Lớp mạ kẽm sẽ tăng cường khả năng chống ăn mòn của ống thép.
 
Bảng giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
 
Tại sao phải sử dụng kẽm? Vì nguyên tố kẽm hoạt động hơn nguyên tố thép. Mặt khác, oxit kẽm của bề mặt thép ống mạ kẽm rất chắc chắn, nó có thể ngăn chặn quá trình oxy hóa (ăn mòn). Mặt khác, khi ăn mòn điện - hóa học, loại kim loại đầu tiên bị hỏng là kẽm chứ không phải thép. Tác dụng của lớp kẽm là ngăn chặn tốc độ ăn mòn và kéo dài tuổi thọ của thép ống.

Lý do tại sao mạ kẽm nhúng nóng cho thép ống vô cùng cần thiết

Tuổi thọ cao

Mạ kẽm tạo ra một bề mặt dễ lau chùi, có thể có tuổi thọ hơn 70 năm mà không cần bảo dưỡng (tùy thuộc vào môi trường mà nó đang được sử dụng).
 
Bảng giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
 
Khi bảo trì cuối cùng trở nên cần thiết, nó là đơn giản. Không cần điều trị chuẩn bị phức tạp.

Chi phí ban đầu cạnh tranh

Đối với nhiều ứng dụng, chi phí của việc mạ kẽm nhúng nóng thấp hơn so với việc áp dụng các lớp phủ thay thế.
Lý do rất đơn giản: các giải pháp thay thế, đặc biệt là sơn, sử dụng nhiều lao động so với mạ kẽm, đây là một quy trình nhà máy được cơ giới hóa cao và được kiểm soát chặt chẽ.

Chi phí trọn đời thấp nhất

Chi phí ban đầu thấp và tuổi thọ cao làm cho việc mạ kẽm trở thành cách linh hoạt và kinh tế nhất để bảo vệ thép trong thời gian dài.
 
Bảng giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
 
Lợi ích của việc không cần bảo trì hoặc kéo dài khoảng thời gian bảo trì, bao gồm ít vấn đề về tiếp cận hơn ở những vùng sâu, vùng xa, địa hình khó khăn, khi các tòa nhà được đóng gói chặt chẽ với nhau hoặc khi có các hạn chế về an toàn như cột điện.

Độ tin cậy

Quá trình này tương đối đơn giản, dễ hiểu và được kiểm soát chặt chẽ. Độ dày (trọng lượng) của các lớp phủ được hình thành là đều đặn, có thể dự đoán được và chỉ định một cách đơn giản.
Mạ kẽm nhúng nóng được xác định bởi một tiêu chuẩn duy nhất của Anh - EN ISO 1461.

Tốc độ của ứng dụng

Một lớp phủ bảo vệ đầy đủ có thể được áp dụng trong vài giờ; một hệ thống sơn phức tạp có thể cần một tuần.
 
Bảng giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
 

Độ bền của lớp phủ

Mạ là duy nhất. Quá trình nhúng nóng tạo ra một lớp phủ được liên kết kim loại với thép. Không có quy trình sơn phủ nào khác có tính năng này và do đó, thép mạ kẽm cho đến nay có khả năng chống hư hỏng cơ học cao nhất trong quá trình xử lý, bảo quản, vận chuyển và xây dựng - một yếu tố quan trọng để thép được vận chuyển khắp thế giới.

Bảo hiểm hoàn chỉnh

Bởi vì nó được hình thành bằng cách nhúng thép vào kẽm nóng chảy, tất cả các phần của bề mặt của thép đều được phủ - bên trong, bên ngoài, các góc khó xử và các khoảng trống hẹp mà không thể bảo vệ bằng bất kỳ cách nào khác.
Lớp phủ thực sự có xu hướng tích tụ ở các góc và cạnh quan trọng - thay vì mỏng đi như thường thấy với các lớp phủ chải, phun và các lớp phủ nhúng khác.

Bảo vệ ba chiều

Lớp phủ mạ kẽm bảo vệ thép theo ba cách:
Lớp phủ bị bào mòn với tốc độ rất chậm, mang lại tuổi thọ lâu dài và có thể đoán trước được.
 
Bảng giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
 
Lớp phủ được ưu tiên ăn mòn để bảo vệ catot (hy sinh) cho bất kỳ khu vực nhỏ nào của thép tiếp xúc qua quá trình khoan, cắt hoặc hư hỏng do tai nạn. Các vết xước được hàn kín bởi các sản phẩm thời tiết từ kẽm.
Nếu diện tích bị hư hỏng lớn hơn, lớp bảo vệ hy sinh sẽ ngăn chặn sự rỉ sét theo chiều ngang có thể làm hỏng lớp sơn phủ.

Dễ kiểm tra

Thép mạ kẽm giúp đơn giản hóa việc kiểm tra lớp hoàn thiện bảo vệ.
Bản chất của quá trình là như vậy nếu lớp phủ trông liên tục và âm thanh thì đó là!
 
Bảng giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
 
Độ dày - được chỉ định đơn giản thông qua EN ISO 1461 - có thể dễ dàng kiểm tra bằng đầu dò điện tử.

Xây dựng nhanh hơn

Thép mạ kẽm đã sẵn sàng để sử dụng.
Không cần chuẩn bị thêm bề mặt công trường, sơn, quét lại hoặc kiểm tra và lớp phủ có thể bắt đầu ngay lập tức, do đó đẩy nhanh thời gian thi công.

Ứng dụng thép ống mạ kẽm

Thép ống mạ kẽm chủ yếu được sử dụng trong việc truyền dẫn khí than, hơi nước. Nó được sử dụng làm đường ống dẫn nước, nhưng sau vài năm, đường ống bị rỉ sét nhiều, nước có màu vàng vì mang oxit sắt.
 
Bảng giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
 
Nước không chỉ gây ô nhiễm cho bát đĩa hay các thiết bị vệ sinh khác mà còn mang theo vi khuẩn sinh ra ở bề mặt bên trong không nhẵn bóng. Kết quả của quá trình ăn mòn, nước chứa nguyên tố kim loại nặng quá nhiều và có hại cho sức khỏe con người. Vì lý do này, các nước phát triển dần dần cấm sử dụng nó làm đường ống dẫn nước từ những năm 1960.

Địa chỉ phân phối các loại thép uy tín giá rẻ

TRƯỜNG THỊNH PHÁT không chỉ cung cấp các loại thép ống chất lượng mà còn phân phối các loại thép phổ biến khác như thép tấm, thép hình, thép đặc chủng, thép hộp và nhôm tấm. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn để giúp khách có được những sản phẩm phù hợp nhất.
0916.415.019