thepong
CÔNG TY TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT tại Bình Dương chuyên phân phối các loại thép hộp như thép hộp chữ nhậtthép hộp vuông chất lượng cao, được sử dụng trong nhiều nền công nghiệp. Dưới đây là bảng giá thép hộp chữ nhật đen thép hộp chữ nhật mạ kẽm của Trường Thịnh Phát.
 

Bảng giá thép hộp chữ nhật

 

QUY CÁCH 20X40

Khối Lượng (kg/Cây)

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền

Thép hộp chữ nhật 20x40x1lyx6000mm

5,46

23.000

125.663

Thép hộp chữ nhật 20x40x1,2lyx6000mm

6,51

23.000

149.755

Thép hộp chữ nhật 20x40x1,4lyx6000mm

7,54

23.000

173.501

Thép hộp chữ nhật 20x40x1,5lyx6000mm

8,05

23.000

185.244

Thép hộp chữ nhật 20x40x1,8lyx6000mm

9,56

23.000

219.953

Thép hộp chữ nhật 20x40x2,0lyx6000mm

10,55

23.000

242.659

Thép hộp chữ nhật 20x40x2,5yx6000mm

12,95

23.500

304.384

QUY CÁCH 25X50

Khối Lượng (kg/Cây)

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền

Thép hộp chữ nhật 25x50x1lyx6000mm

6,88

23.000

158.162

Thép hộp chữ nhật 25x50x1,2lyx6000mm

8,21

23.000

188.754

Thép hộp chữ nhật 25x50x1,4lyx6000mm

9,52

23.000

219.000

Thép hộp chữ nhật 25x50x1,5lyx6000mm

10,17

23.000

233.993

Thép hộp chữ nhật 25x50x1,8lyx6000mm

12,11

23.000

278.451

Thép hộp chữ nhật 25x50x2,0lyx6000mm

13,38

23.000

307.657

Thép hộp chữ nhật 25x50x2,5yx6000mm

16,49

24.000

395.640

Thép hộp chữ nhật 25x50x3,0lyx6000mm

19,50

24.000

467.986

Thép hộp chữ nhật 25x50x4,0lyx6000mm

25,25

24.000

605.894

QUY CÁCH 30X60

Khối Lượng (kg/Cây)

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền

Thép hộp chữ nhật 30x60x1lyx6000mm

8,29

23.000

190.661

Thép hộp chữ nhật 30x60x1,2lyx6000mm

9,90

23.000

227.753

Thép hộp chữ nhật 30x60x1,4lyx6000mm

11,50

23.000

264.499

Thép hộp chữ nhật 30x60x1,5lyx6000mm

12,29

23.000

282.741

Thép hộp chữ nhật 30x60x1,8lyx6000mm

14,65

23.000

336.950

Thép hộp chữ nhật 30x60x2,0lyx6000mm

16,20

23.000

372.655

Thép hộp chữ nhật 30x60x2,5yx6000mm

20,02

23.000

460.403

Thép hộp chữ nhật 30x60x3,0lyx6000mm

23,74

24.000

569.722

Thép hộp chữ nhật 30x60x3,5yx6000mm

27,37

24.000

656.762

Thép hộp chữ nhật 30x60x4yx6000mm

30,90

24.000

741.542

QUY CÁCH 40X80

Khối Lượng (kg/Cây)

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền

Thép hộp chữ nhật 40x80x1lyx6000mm

11,12

23.000

255.659

Thép hộp chữ nhật 40x80x1,2lyx6000mm

13,29

23.000

305.751

Thép hộp chữ nhật 40x80x1,4lyx6000mm

15,46

23.000

355.496

Thép hộp chữ nhật 40x80x1,5lyx6000mm

16,53

23.000

380.238

Thép hộp chữ nhật 40x80x1,8lyx6000mm

19,74

23.000

453.946

Thép hộp chữ nhật 40x80x2,0lyx6000mm

21,85

23.000

502.651

Thép hộp chữ nhật 40x80x2,5yx6000mm

27,08

23.500

636.439

Thép hộp chữ nhật 40x80x3,0lyx6000mm

32,22

23.500

757.085

Thép hộp chữ nhật 40x80x3,5yx6000mm

37,26

23.500

875.518

Thép hộp chữ nhật 40x80x4,0lyx6000mm

42,20

24.000

1.012.838

Thép hộp chữ nhật 40x80x5,0yx6000mm

51,81

24.000

1.243.440

QUY CÁCH 50X100

Khối Lượng (kg/Cây)

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền

Thép hộp chữ nhật 50x100x1lyx6000mm

13,94

23.000

320.657

Thép hộp chữ nhật 50x100x1,2lyx6000mm

16,68

23.000

383.748

Thép hộp chữ nhật 50x100x1,4lyx6000mm

19,41

23.000

446.493

Thép hộp chữ nhật 50x100x1,5lyx6000mm

20,77

23.000

477.735

Thép hộp chữ nhật 50x100x1,8lyx6000mm

24,82

23.000

570.942

Thép hộp chữ nhật 50x100x2,0lyx6000mm

27,51

23.000

632.647

Thép hộp chữ nhật 50x100x2,5yx6000mm

34,15

23.000

785.393

Thép hộp chữ nhật 50x100x3,0lyx6000mm

40,69

24.000

976.666

Thép hộp chữ nhật 50x100x3,5yx6000mm

47,15

24.000

1.131.530

Thép hộp chữ nhật 50x100x4,0lyx6000mm

53,51

24.000

1.284.134

Thép hộp chữ nhật 50x100x5,0yx6000mm

65,94

25.000

1.648.500

Thép hộp chữ nhật 50x100x6,0yx6000mm

78,00

26.000

2.027.938

Thép hộp chữ nhật 50x100x8,0yx6000mm

100,98

26.000

2.625.542

QUY CÁCH 60X120

Khối Lượng (kg/Cây)

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền

Thép hộp chữ nhật 60x120x1lyx6000mm

16,77

23.000

385.655

Thép hộp chữ nhật 60x120x1,2lyx6000mm

20,08

23.000

461.746

Thép hộp chữ nhật 60x120x1,4lyx6000mm

23,37

23.000

537.490

Thép hộp chữ nhật 60x120x1,5lyx6000mm

25,01

23.000

575.232

Thép hộp chữ nhật 60x120x1,8lyx6000mm

29,91

23.000

687.939

Thép hộp chữ nhật 60x120x2,0lyx6000mm

33,16

23.000

762.643

Thép hộp chữ nhật 60x120x2,5yx6000mm

41,21

23.000

947.888

Thép hộp chữ nhật 60x120x3,0lyx6000mm

49,17

23.000

1.130.965

Thép hộp chữ nhật 60x120x3,5yx6000mm

57,04

23.000

1.311.876

Thép hộp chữ nhật 60x120x4,0lyx6000mm

64,81

23.000

1.490.621

Thép hộp chữ nhật 60x120x5,0yx6000mm

80,07

24.000

1.921.680

Thép hộp chữ nhật 60x120x6,0lyx6000mm

94,95

26.000

2.468.794

Thép hộp chữ nhật 60x120x8,0yx6000mm

123,59

26.000

3.213.350

QUY CÁCH 70X140

Khối Lượng (kg/Cây)

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền

Thép hộp chữ nhật 70x140x1,5lyx6000mm

29,25

23.000

672.729

Thép hộp chữ nhật 70x140x1,8lyx6000mm

35,00

23.000

804.935

Thép hộp chữ nhật 70x140x2,0lyx6000mm

38,81

23.000

892.639

Thép hộp chữ nhật 70x140x2,5yx6000mm

48,28

23.000

1.110.383

Thép hộp chữ nhật 70x140x3,0lyx6000mm

57,65

23.000

1.325.959

Thép hộp chữ nhật 70x140x3,5yx6000mm

66,93

23.000

1.539.369

Thép hộp chữ nhật 70x140x4,0lyx6000mm

76,11

23.000

1.750.613

Thép hộp chữ nhật 70x140x5,0yx6000mm

94,20

24.000

2.260.800

Thép hộp chữ nhật 70x140x6,0lyx6000mm

111,91

25.000

2.797.740

Thép hộp chữ nhật 70x140x8,0yx6000mm

146,20

25.000

3.654.960

QUY CÁCH 75X125

Khối Lượng (kg/Cây)

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền

Thép hộp chữ nhật 75x125x3,0lyx6000mm

54,82

26.000

1.425.434

Thép hộp chữ nhật 75x125x3,5yx6000mm

63,63

26.000

1.654.435

Thép hộp chữ nhật 75x125x4,0lyx6000mm

72,35

26.000

1.880.986

Thép hộp chữ nhật 75x125x5,0yx6000mm

89,49

26.000

2.326.740

Thép hộp chữ nhật 75x125x6,0lyx6000mm

106,26

26.000

2.762.698

Thép hộp chữ nhật 75x125x8,0yx6000mm

138,66

26.000

3.605.222

QUY CÁCH 75X150

Khối Lượng (kg/Cây)

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền

Thép hộp chữ nhật 75x150x2,5yx6000mm

51,81

25.000

1.295.250

Thép hộp chữ nhật 75x150x3,0lyx6000mm

61,89

25.000

1.547.235

Thép hộp chữ nhật 75x150x3,5yx6000mm

71,87

25.000

1.796.865

Thép hộp chữ nhật 75x150x4,0lyx6000mm

81,77

25.000

2.044.140

Thép hộp chữ nhật 75x150x5,0yx6000mm

101,27

26.000

2.632.890

Thép hộp chữ nhật 75x150x6,0lyx6000mm

120,39

26.000

3.130.078

Thép hộp chữ nhật 75x150x8,0yx6000mm

157,50

26.000

4.095.062

QUY CÁCH 80X120

Khối Lượng (kg/Cây)

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền

Thép hộp chữ nhật 80x120x2,5yx6000mm

45,92

25.000

1.148.063

Thép hộp chữ nhật 80x120x3,0lyx6000mm

54,82

25.000

1.370.610

Thép hộp chữ nhật 80x120x3,5yx6000mm

63,63

25.000

1.590.803

Thép hộp chữ nhật 80x120x4,0lyx6000mm

72,35

25.000

1.808.640

Thép hộp chữ nhật 80x120x5,0yx6000mm

89,49

25.000

2.237.250

Thép hộp chữ nhật 80x120x6,0lyx6000mm

106,26

26.000

2.762.698

Thép hộp chữ nhật 80x120x8,0yx6000mm

138,66

26.000

3.605.222

Thép hộp chữ nhật 80x120x10lyx6000mm

169,56

26.000

4.408.560

QUY CÁCH 100X150

Khối Lượng (kg/Cây)

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền

Thép hộp chữ nhật 100x150x2,5yx6000mm

57,70

25.000

1.442.438

Thép hộp chữ nhật 100x150x3,0lyx6000mm

68,95

25.000

1.723.860

Thép hộp chữ nhật 100x150x3,5yx6000mm

80,12

25.000

2.002.928

Thép hộp chữ nhật 100x150x4,0lyx6000mm

91,19

25.000

2.279.640

Thép hộp chữ nhật 100x150x5,0yx6000mm

113,04

25.000

2.826.000

Thép hộp chữ nhật 100x150x6,0lyx6000mm

134,52

26.000

3.497.458

Thép hộp chữ nhật 100x150x8,0yx6000mm

176,34

26.000

4.584.902

Thép hộp chữ nhật 100x150x10lyx6000mm

216,66

26.000

5.633.160

QUY CÁCH 100X200

Khối Lượng (kg/Cây)

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền

Thép hộp chữ nhật 100x200x2,5yx6000mm

69,47

25.000

1.736.813

Thép hộp chữ nhật 100x200x2,8lyx6000mm

77,65

25.000

1.941.274

Thép hộp chữ nhật 100x200x3lyyx6000mm

83,08

25.000

2.077.110

Thép hộp chữ nhật 100x200x3,5lyx6000mm

96,60

25.000

2.415.053

Thép hộp chữ nhật 100x200x4,0lyx6000mm

110,03

25.000

2.750.640

Thép hộp chữ nhật 100x200x5,0yx6000mm

136,59

25.000

3.414.750

Thép hộp chữ nhật 100x200x6,0lyx6000mm

162,78

26.000

4.232.218

Thép hộp chữ nhật 100x200x8,0yx6000mm

214,02

26.000

5.564.582

Thép hộp chữ nhật 100x200x10lyx6000mm

263,76

26.000

6.857.760

Thép hộp chữ nhật 100x200x12lyx6000mm

311,99

26.000

8.111.750

QUY CÁCH 150X200

Khối Lượng (kg/Cây)

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền

Thép hộp chữ nhật 150x200x2,5lyx6000mm

81,25

25.000

2.031.188

Thép hộp chữ nhật 150x200x3,0lyx6000mm

97,21

25.000

2.430.360

Thép hộp chữ nhật 150x200x3,5lyx6000mm

113,09

25.000

2.827.178

Thép hộp chữ nhật 150x200x4,0lyx6000mm

128,87

25.000

3.221.640

Thép hộp chữ nhật 150x200x5,0lyx6000mm

160,14

26.000

4.163.640

Thép hộp chữ nhật 150x200x6,0lyx6000mm

191,04

26.000

4.966.978

Thép hộp chữ nhật 150x200x8,0lyx6000mm

251,70

26.000

6.544.262

Thép hộp chữ nhật 150x200x10,0lyx6000mm

310,86

26.000

8.082.360

QUY CÁCH 150X250

Khối Lượng (kg/Cây)

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền

Thép hộp chữ nhật 150x250x5,0lyx6000mm

183,69

26.000

4.775.940

Thép hộp chữ nhật 150x250x6,0lyx6000mm

219,30

26.000

5.701.738

Thép hộp chữ nhật 150x250x8,0lyx6000mm

289,38

26.000

7.523.942

Thép hộp chữ nhật 150x250x10,0lyx6000mm

357,96

26.000

9.306.960

QUY CÁCH 150X300

Khối Lượng (kg/Cây)

Đơn giá (đ/kg)

Thành Tiền

Thép hộp chữ nhật 150x300x5,0lyx6000mm

207,24

26.000

5.388.240

Thép hộp chữ nhật 150x300x6,0lyx6000mm

247,56

26.000

6.436.498

Thép hộp chữ nhật 150x300x8,0lyx6000mm

327,06

26.000

8.503.622

Thép hộp chữ nhật 150x300x10,0lyx6000mm

405,06

26.000

10.531.560

 
Lưu ý:Bảng báo giá thép hộp chữ nhật Trường Thịnh Phát cập nhật phía trên chỉ mang tính chất tham khảo vì giá thép có thể thay đổi mỗi ngày. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn và nhận bảng giá mới nhất.
 

Thép hộp là gì?

Thép hộp là một trong những loại thép được sử dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực. Lí do là vì chúng có các ưu điểm như nhẹ, bền, có nhiều kích thước với dễ dàng gia công để phù hợp với nhiều công trình khác nhau.
 
Bảng giá thép hộp chữ nhật
 
Ngoài ra, nó còn có khả năng chống ăn mòn và chịu được sự tác động lực khác.
Tại Trường Thịnh Phát, hai loại thép hộp được phân phối chính làm thép hộp chữ nhật và thép hộp vuông. Tùy mỗi loại sẽ có ưu nhược điểm khác nhau nên bạn cần tìm hiểu trước khi mua nhé.

Mẹo bảo quản thép hộp

Đầu tiên, bạn nên đến những cơ sở uy tín để mua những loại thép hộp chất lượng. Sau khi mua về bạn phải kiểm tra và bảo quản cẩn thận.
 
Bảng giá thép hộp chữ nhật
 
Trong thép có nguyên liệu sắt nên phải tránh thời tiết nắng nóng và không được đặt dưới trời mưa. Để thép ở nơi khô ráo và có thể sử dụng bạt che để bọc thép tránh tiếp xúc với nước mua và bụi bẩn. Đặc biệt là những công trình không có chỗ phù hợp để chứa thép hộp nên sử dụng biện pháp này để bảo quản.
Ngoài tránh nước mưa, thép hộp cũng phải để xa các khu vực có hóa chất như bazo, muối, axit,... hay các loại thể khí như lưu huỳnh,...
 
Bảng giá thép hộp chữ nhật
 
Thép nếu không có các kệ gỗ để xếp lên thì cũng cần phải có dụng cụ kê để tránh thép tiếp xúc trực tiếp với nền xi măng hoặc nền đất.
Bên cạnh đó, bạn nên kiểm tra thường xuyên nếu phát hiện thép gỉ thì phải tách riêng với thép không gỉ. Đối với thép gỉ bạn cần phải lau chùi thật sạch.

Thép hộp chữ nhật là gì?

Kết cấu thép hộp chữ nhật cũng giống thép hộp vuông như là một loại thép ống dài và bên trong rỗng, chỉ khác ở kích thước tiết diện. Chiều dài sẽ dài hơn so với chiều rộng. Còn ở thép hộp vuông, chiều dài và chiều rộng bằng nhau.
Thép hộp chữ nhật cũng chia làm hai loại đen và mạ kẽm để phù hợp với các ứng dụng.
 
Bảng giá thép hộp chữ nhật
 
Thép hộp chữ nhật có độ bền cao và khả năng chống chịu lực tốt nhờ vào hàng lượng cacbon cao. Nếu bạn muốn sử dụng loại thép hộp hình chữ nhật có khả năng chống ăn mòn và oxi hóa thì có thể cân nhắc đến thép hộp chữ nhật mạ kẽm. Giá của nó sẽ cao hơn thép hộp đen nhưng sẽ có nhiều ưu điểm hơn.
 
Bảng giá thép hộp chữ nhật
 
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm là thép hộp chữ nhật đen được phủ thêm một lớp mạ kẽm bên ngoài. Chính vì vậy, nó cũng có nhiều kích thước khác nhau đáp ứng nhiều ứng dụng. Lớp mạ kẽm bên ngoài thép hộp vô cùng lợi hại vì nó bảo vệ lớp thép bên trong không bị ăn mòn hay gỉ sét.
Ngoài ra, nó còn mang lại vẻ bề ngoài luôn luôn sáng bóng. Điều này cũng giúp bạn phân biệt được sản phẩm chất lượng và kém chất lượng. Vì nếu bề mặt sản phẩm không đẹp, nhẵn, bị bong tróc thì đó có thể là hàng kém chất lượng.
 
Bảng giá thép hộp chữ nhật
 
Vì lớp mạ kẽm giúp thép hộp chữ nhật ngăn ngừa được oxi hoá và chịu được sự ảnh hưởng của thời tiết nên tuổi thọ của sản phẩm cũng sẽ tăng cao hơn lên đến khoảng 70 năm.
Tất cả tính ưu việt trên đã giúp thép hộp chữ nhật mạ kẽm được sử dụng rộng rãi. Công trình sử dụng chúng thường có môi trường đặc thù như ven biển hay kho hoá chất. Vì lớp mạ kẽm sẽ giúp bảo vệ và giữ chúng an toàn, bền lâu theo năm tháng. Các công trình phổ biến khác như hệ thống thang máy, cáp điện, xây dựng dân dụng, dầm thép,...
 
Bảng giá thép hộp chữ nhật
 
Mặc dù thép hộp chữ nhật mạ kẽm vô cùng tốt nhưng nếu bạn không bảo quản hợp lí thì tuổi thọ của sản phẩm sẽ giảm. Khi tiếp xúc nhiều với môi trường có chất ăn mòn như mưa axit thì bề mặt kẽm sẽ vỡ nhanh chóng, lượng kẽm giảm dẫn đến hiệu suất bảo quản thép giảm.

Ưu điểm của thép hộp chữ nhật

Thép hộp chữ nhật sẽ giúp tiết kiệm chi phí do độ bền cao và chịu được tác động lực tốt nên khi sử dụng sẽ cần ít thép hơn.
Các đặc tính nén hỗ trợ tuyệt vời và khả năng chống chịu vượt trội làm cho thép hộp chữ nhật trở nên đặc biệt.
 
Bảng giá thép hộp chữ nhật
 
Nó phù hợp với hầu như tất cả các loại ứng dụng cột vì có khả năng nén và đặc tính chống chịu vượt trội, tuyệt vời.
Một ưu điểm có thể nói là hoàn hảo mà nhiều người hay nhắc đến là tái chế. Bảo vệ môi trường là vấn đề nóng đang được quan tâm hiện nay. Và sử dụng thép hộp cũng đóng góp một phần nhỏ vào hành động ý nghĩa ấy.
 
Bảng giá thép hộp chữ nhật
 
Bạn cũng có thể nghe rằng thép hộp có khả năng chống cháy, vậy điều này có phải là đúng không? Đúng là thép hộp có thể khả năng chịu nhiệt nhưng chỉ ở một mức độ cho phép, vì vậy nếu nếu làm tăng khả năng chống cháy, bạn nên phủ thêm lớp sơn hay vật liệu chống cháy ở bên ngoài. Ngoài ra, thép hộp còn có thể chống kiến, mọt - điều tối kị với gỗ, nấm mốc,... và ít bị biến dạng nếu có tác động lực lớn.
 
Bảng giá thép hộp chữ nhật
 
Thép hộp chữ nhật được sử dụng trong nhà máy sản xuất container, các phương tiện giao thông (ô tô, xe đạp, khung xe máy), công nghiệp đóng tàu, thiết bị gia dụng, nhà cửa (tường, cửa, cửa sổ), nhà kính nông nghiệp, thiết bị tập thể dục,...

Địa chỉ phân phối các loại thép uy tín giá rẻ

TRƯỜNG THỊNH PHÁT phân phối không chỉ các loại thép hộp chất lượng như thép hộp vuông và thép hộp chữ nhật mà còn có các loại thép phổ biến khác nhưthép tấm,thép ống, thép hình,thép đặc chủng,và nhôm tấm. Liên hệ với chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ nhé!
0916.415.019