Thép Trường Thịnh Phát
Thép hộp kẽm 20x40

Thép hộp kẽm 20x40

  • Mã: HK20x40
  • 361
  • Quy Cách: Thép hộp kẽm 20x40 Hộp kẽm 20x40 Sắt kẽm 20x40
  • Độ dầy: 0.5ly-1.5ly
  • Chiều dài: 3m-6m-9m-12m
  • Xuất sứ: Việt Nam, Trung Quốc, Hoà Phát, Nguyễn Minh, VinaOne, Nam Kim, Nam Hưng, Thép ống 190
  • Ứng dụng: xây dựng dân dụng, công nghiệp, sản xuất, trang trí, Cơ khí chế tạo, sản xuất cơ khí, Vật dụng sắt thép

Thép hộp kẽm 20x40 Hộp kẽm 20x40 Sắt kẽm 20x40 Thép hộp kẽm 20x30 Hộp kẽm 20x30 Sắt kẽm 20x30 Thép hộp kẽm 20x25 Hộp kẽm 20x25 Sắt kẽm 20x25 Thép hộp kẽm 15x40 Hộp kẽm 15x40 Sắt kẽm 15x40 Thép hộp kẽm 15x35 Hộp kẽm 15x35 Sắt kẽm 15x35 Thép hộp kẽm 14x24 Hộp kẽm 14x24 Sắt kẽm 14x24 Thép hộp kẽm 13x26 Hộp kẽm 13x26 Sắt kẽm 13x26 Thép hộp kẽm 12x32 Hộp kẽm 12x32 Sắt kẽm 12x32 Thép hộp kẽm 10x30 Hộp kẽm 10x30 Sắt kẽm 10x30 Thép hộp kẽm 10x20 Hộp kẽm 10x20 Sắt kẽm 10x20

Chi tiết sản phẩm

Thép hộp kẽm 20x40 Hộp kẽm 20x40 Sắt kẽm 20x40 Thép hộp kẽm 20x30 Hộp kẽm 20x30 Sắt kẽm 20x30 Thép hộp kẽm 20x25 Hộp kẽm 20x25 Sắt kẽm 20x25 Thép hộp kẽm 15x40 Hộp kẽm 15x40 Sắt kẽm 15x40 Thép hộp kẽm 15x35 Hộp kẽm 15x35 Sắt kẽm 15x35 Thép hộp kẽm 14x24 Hộp kẽm 14x24 Sắt kẽm 14x24 Thép hộp kẽm 13x26 Hộp kẽm 13x26 Sắt kẽm 13x26 Thép hộp kẽm 12x32 Hộp kẽm 12x32 Sắt kẽm 12x32 Thép hộp kẽm 10x30 Hộp kẽm 10x30 Sắt kẽm 10x30 Thép hộp kẽm 10x20 Hộp kẽm 10x20 Sắt kẽm 10x20

0916.415.019