Thép Trường Thịnh Phát
Thép hộp kẽm 30x60

Thép hộp kẽm 30x60

  • Mã: HK30x60
  • 399
  • Quy Cách: Thép hộp kẽm 30x60 Hộp kẽm 30x60 Sắt kẽm 30x60
  • Độ dầy: 0.5ly-1.5ly
  • Chiều dài: 3m-6m-9m-12m
  • Xuất sứ: Việt Nam, Trung Quốc, Hoà Phát, Nguyễn Minh, VinaOne, Nam Kim, Nam Hưng, Thép ống 190
  • Ứng dụng: xây dựng dân dụng, công nghiệp, sản xuất, trang trí, Cơ khí chế tạo, sản xuất cơ khí, Vật dụng sắt thép

Thép hộp kẽm 30x60 Hộp kẽm 30x60 Sắt kẽm 30x60 Thép hộp kẽm 25x50 Hộp kẽm 25x50 Sắt kẽm 25x50 Thép hộp kẽm 25x40 Hộp kẽm 25x40 Sắt kẽm 20x40 Thép hộp kẽm 20x60 Hộp kẽm 20x60 Sắt kẽm 20x60 Thép hộp kẽm 20x45 Hộp kẽm 20x45 Sắt kẽm 20x45 Thép hộp kẽm 20x40 Hộp kẽm 20x40 Sắt kẽm 20x40 Thép hộp kẽm 20x30 Hộp kẽm 20x30 Sắt kẽm 20x30 Thép hộp kẽm 20x25 Hộp kẽm 20x25 Sắt kẽm 20x25 Thép hộp kẽm 15x40 Hộp kẽm 15x40 Sắt kẽm 15x40 Thép hộp kẽm 15x35 Hộp kẽm 15x35 Sắt kẽm 15x35 Thép hộp kẽm 14x24 Hộp kẽm 14x24 Sắt kẽm 14x24 Thép hộp kẽm 13x26 Hộp kẽm 13x26 Sắt kẽm 13x26 Thép hộp kẽm 12x32 Hộp kẽm 12x32 Sắt kẽm 12x32 Thép hộp kẽm 10x30 Hộp kẽm 10x30 Sắt kẽm 10x30 Thép hộp kẽm 10x20 Hộp kẽm 10x20 Sắt kẽm 10x20

Chi tiết sản phẩm

Thép hộp kẽm 30x60 Hộp kẽm 30x60 Sắt kẽm 30x60 Thép hộp kẽm 25x50 Hộp kẽm 25x50 Sắt kẽm 25x50 Thép hộp kẽm 25x40 Hộp kẽm 25x40 Sắt kẽm 20x40 Thép hộp kẽm 20x60 Hộp kẽm 20x60 Sắt kẽm 20x60 Thép hộp kẽm 20x45 Hộp kẽm 20x45 Sắt kẽm 20x45 Thép hộp kẽm 20x40 Hộp kẽm 20x40 Sắt kẽm 20x40 Thép hộp kẽm 20x30 Hộp kẽm 20x30 Sắt kẽm 20x30 Thép hộp kẽm 20x25 Hộp kẽm 20x25 Sắt kẽm 20x25 Thép hộp kẽm 15x40 Hộp kẽm 15x40 Sắt kẽm 15x40 Thép hộp kẽm 15x35 Hộp kẽm 15x35 Sắt kẽm 15x35 Thép hộp kẽm 14x24 Hộp kẽm 14x24 Sắt kẽm 14x24 Thép hộp kẽm 13x26 Hộp kẽm 13x26 Sắt kẽm 13x26 Thép hộp kẽm 12x32 Hộp kẽm 12x32 Sắt kẽm 12x32 Thép hộp kẽm 10x30 Hộp kẽm 10x30 Sắt kẽm 10x30 Thép hộp kẽm 10x20 Hộp kẽm 10x20 Sắt kẽm 10x20

0916.415.019