Thép Trường Thịnh Phát
BẢNG QUY CHUẨN QUY CÁCH VÀ TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP HOÀ PHÁT

BẢNG QUY CHUẨN QUY CÁCH VÀ TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP HOÀ PHÁT

  • Mã: QCOHP
  • 233

BẢNG QUY CHUẨN QUY CÁCH VÀ TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP HOÀ PHÁT

Chi tiết sản phẩm

BẢNG QUY CHUẨN QUY CÁCH VÀ TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP HOÀ PHÁT

0916.415.019